Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać pamięci NAS Thunderbolt QNAP z systemem Windows, aby utworzyć środowisko szybkiej edycji multimediów na potrzeby oprogramowania Adobe Premiere® Pro.

1. Wyzwania i rozwiązania

Z punktu widzenia studia przechowującego i edytującego duże ilości materiałów audiowizualnych, ograniczone prędkości przesyłania danych mogą stanowić pewien problem. Materiały o wysokiej jakości (takie jak np. filmy w rozdzielczości 4K) wymagają więcej przestrzeni dyskowej, zaś aby można było pracować z nimi w locie, konieczna jest wyższa przepustowość. Serwer NAS QNAP Thunderbolt jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania danych, które pozwala:

  1. Tworzyć dysk sieciowy dostępny bezpośrednio w stacji roboczej.
  2. Przesyłać przechowywane materiały za pomocą szybkiego połączenia 20 Gb/s.
  3. Edytować materiały multimedialne bezpośrednio na serwerze NAS Thunderbolt.
  4. Ponadto zapewniona jest kompatybilność z oprogramowaniem do edycji głównych producentów, takim jak Adobe Premiere® Pro, Apple Final Cut Pro® oraz Cyberlink Power Director®.

* Wszystkie tytuły, zawartość, nazwy wydawców, znaki towarowe, elementy graficzne i powiązane z nimi obrazy są znakami towarowymi i/lub materiałami chronionymi prawami autorskimi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wstęp

2.1. Czym jest NAS QNAP Thunderbolt?

Bazując na technologii Intel Thunderbolt 2, serwer NAS QNAP Thunderbolt jest w stanie zapewniać prędkości przesyłu rzędu 20 Gb/s. Łącząc wysoką prędkość transferu urządzeń typu DAS z wygodą dostępności pamięci masowej NAS, serwer NAS QNAP Thunderbolt jest elastycznym i wydajnym rozwiązaniem do magazynowania danych. Dedykowany dla pracujących twórczo profesjonalistów z branży multimediów, serwer ten pozwala zoptymalizować przesyłanie dużych plików wideo w formacie 4K UHD oraz przepływy pracy w zadaniach projektowych.

Prędkość przesyłu rozwiązania Thunderbolt w porównaniu do innych metod.

*Prędkości przesyłu mogą się zmieniać w zależności od używanego środowiska.

3. Jak rozpocząć

3.1. Konfigurowanie serwera NAS Thunderbolt połączonego z komputerem osobistym z systemem Windows

Jeżeli serwer NAS jest podłączony bezpośrednio do komputera osobistego (PC) przez Thunderbolt, w Eksploratorze Windows wystarczy wybrać element "Network" (Sieć) widoczny po lewej stronie.

* Podczas pierwszego użycia należy najpierw zainicjować serwer NAS przez wejście na stronę https://start.qnap.com/.

W Eksploratorze Windows należy kliknąć zakładkę "Network" (Sieć) i odszukać serwer NAS Thunderbolt w części „Magazyn”. Pliki znajdujące się na serwerze NAS można też przeglądać przez uzyskanie dostępu do serwera NAS w zakładce “Computer” (Komputer).
Podczas pierwszego użycia należy najpierw zainicjować serwer NAS przez wejście na stronę https://start.qnap.com/
Serwera NAS Thunderbolt można używać do przechowywania danych przez “Network” (Sieć).

3.2. Utworzone foldery udostępnione do przechowywania materiałów

Aby utworzyć folder udostępniony i przechowywać na nim swoje dane, należy dwukrotnie kliknąć ikonę NAS Thunderbolt w części “Network” (Sieć) > “Storage” (Magazyn), aby otworzyć swoją przeglądarkę sieciową i zalogować się w systemie QTS. Aby utworzyć nowy folder udostępniony, w Panelu sterowania należy wybrać kolejno: “Privilege Settings” (Ustawienia uprawnień) > “Shared Folder” (Foldery współdzielone) > “Create” (Utwórz) > “Create Shared Folder” (Utwórz nowy udostępniany folder).

Tworzenie folderu udostępnionego przeznaczonego do zapisywania pliku projektu multimedialnego.

3.3. Mapowanie serwera NAS Thunderbolt na komputer osobisty

Niektóre programy do edycji multimediów nie obsługują otwierania plików z poziomu zakładki “Network” (Sieć)w Eksploratorze Windows. Aby obejść to ograniczenie, należy zmapować NAS na swój komputer osobisty.

W tym celu należy przejść do zakładki “Network” (Sieć) po lewej stronie Eksploratora Windows i otworzyć serwer NAS. Po jego otwarciu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć folder udostępniony, wybrać opcję “Map network drives” (Mapuj dysk sieciowy), zmienić ustawienia i kliknąć “Finish” (Zakończ). Trzeba teraz wprowadzić swoje dane logowania gdy zażąda ich serwer NAS i system automatycznie połączy się z serwerem NAS Thunderbolt. Po ukończeniu operacji łączenia w komputerze użytkownika pojawi się nowy dysk sieciowy oznaczony literą określoną przez użytkownika.

Należy przejść do zakładki "Network" (Sieć) po lewej stronie Eksploratora Windows i otworzyć serwer NAS. Po jego otwarciu prawym przyciskiem myszy należy kliknąć folder udostępniony, aby wybrać opcję “Map network drives” (Mapuj dysk sieciowy).
Po wybraniu litery jaka ma być przypisana dyskowi, należy kliknąć przycisk "Finish" (Zakończ), aby zmapować dysk sieciowy.
Folder udostępniony na serwerze NAS Thunderbolt będzie teraz wyświetlany jako dysk w komputerze użytkownika.

4. Używanie serwera NAS Thunderbolt z oprogramowaniem Adobe Premiere®

4.1. Używanie serwera NAS Thunderbolt z oprogramowaniem Adobe Premiere® do otwierania projektów

Podczas używania oprogramowania Adobe Premiere® Pro do tworzenia nowego projektu, jako folder projektu można wybrać dysk sieciowy NAS Thunderbolt.

Otworzyć program Adobe Premiere® Pro i wybrać opcję “New Project” (Nowy projekt)
Można teraz albo wybrać serwer NAS Thunderbolt z poziomu zakładki “Network” (Sieć), aby utworzyć swój projekt na serwerze NAS Thunderbolt.
Albo też można wybrać zmapowany wcześniej dysk sieciowy, aby zapisać swój plik projektu na serwerze NAS Thunderbolt.

4.2. Importowanie materiałów multimedialnych z serwera NAS Thunderbolt

Użytkownik może bezpośrednio zaimportować swoje materiały multimedialne z serwera NAS Thunderbolt bez zapisywania ich na swoim komputerze osobistym. W tym celu wystarczy użyć funkcji “Import” (Importuj) lub “Media Browser” (Przeglądarka multimediów). Dzięki prędkości przesyłania danych sięgającej 20 Gb/s, pliki multimedialne w oprogramowaniu do edycji multimediów nie będą wykazywały żadnych opóźnień nawet przy jednoczesnym strumieniowaniu wielu plików.

Importowanie plików multimedialnych do projektu Adobe Premiere® Pro bezpośrednio z dysku sieciowego NAS Thunderbolt lub z użyciem funkcji “Import” (Importuj).
Zastosowanie funkcji “Media Browser” (Przeglądarka multimediów), aby można było używać plików multimedialnych przechowywanych na serwerze NAS Thunderbolt ze zmapowanym dyskiem sieciowym.
Przeglądanie plików multimedialnych przechowywanych na serwerze NAS Thunderbolt odbywa się równie płynnie jak przeglądanie plików przechowywanych lokalnie.
Na przykład, prędkości odczytu i zapisu dla dysku zmapowanego wynoszą ponad 500 MB/s (komputer osobisty z dwurdzeniowym procesorem Intel® Xeon® 2,40 GHz i 32 GB pamięci RAM, podłączony do serwera NAS Thunderbolt wyposażonego w 8 dysków SSD w konfiguracji RAID 5).

4.3. Eksportowanie gotowej pracy na serwer NAS Thunderbolt

Po zakończeniu użytkownik może także wyeksportować efekty swoje pracy bezpośrednio na serwer NAS Thunderbolt i może używać funkcji dostępnych w systemie QTS, aby szybko udostępnić je innym osobom. W tym celu, podczas eksportowania wyników swojej pracy, należy wybrać dysk sieciowy w Ustawieniach eksportowania.

Po zakończeniu edycji, należy bezpośrednio wyeksportować swoją pracę na serwer NAS Thunderbolt przez wybranie dysku sieciowego.

Po zapisaniu pracy na serwerze NAS Thunderbolt efekty pracy można łatwo udostępnić na inne komputery w sieci. Dostęp do danych jest możliwy jednocześnie zarówno przez połączenia Thunderbolt jak i Ethernet. Inni użytkownicy mogą połączyć się z udostępnionym folderem, do którego zostały wyeksportowane efekty pracy. Z poziomu menu Folder udostępniony, dla folderu tego można ustawić dodatkowe pozwolenia dla innych użytkowników:

Aby nadać zezwolenia innym użytkownikom serwera NAS, należy otworzyć kolejno: “Control Panel” (Panel sterowania) > "Privilege Settings" (Ustawienia uprawnień) > “Shared Folder” (Foldery współdzielone), a następnie dokonać edycji pozwoleń folderu, w którym przechowywane są pliki związane z pracą.
Gdy inne osoby będą potrzebowały zmapować jakiś folder na serwerze NAS Thunderbolt, mogą wprowadzić swoje dane logowania.
Pliki związane z pracą są teraz bezpośrednio dostępne przez innych użytkowników z poziomu ich stacji roboczych.
Aby udostępnić swoją pracę, w aplikacji File Station można też wybrać inne opcje takie jak Email lub Link udostępniania.

5. Zarządzanie siecią NAS Thunderbolt

5.1. Dopilnowanie łączenia się przez połączenie Thunderbolt

Jeżeli serwer NAS Thunderbolt i stacja robocza Windows są połączone zarówno przez Thunderbolt jak i Ethernet, Windows może przełączyć się na używanie Ethernetu. Aby tego uniknąć i aby zawsze korzystać z prędkości połączenia Thunderbolt, można łączyć się z użyciem adresu IP interfejsu Thunderbolt zamiast nazwy serwera NAS.

5.2. Wyszukiwanie swojego serwera NAS Thunderbolt

Jeżeli serwer NAS Thunderbolt nie jest poprawnie wyświetlany w zakładce “Network” (Sieć) w Eksploratorze Windows po połączeniu go ze stacją roboczą użytkownika, można bezpośrednio podać adres IP serwera NAS Thunderbolt. W tym celu należy połączyć się z serwerem NAS przez Thunderbolt i nacisnąć przycisk “Select” (Wybierz) w panelu przednim serwera NAS w celu ustalenia adresu IP jego interfejsu Thunderbolt.

Po połączeniu ze stacją roboczą, naciśnięcie przycisku “Select” (Wybierz) w panelu przednim serwera NAS pozwala ustalić adres IP jego interfejsu Thunderbolt.

5.3. Łączenie się z kontem administratora i udziałami sieciowymi za pomocą adresu IP interfejsu Thunderbolt

Po ustaleniu adresu IP interfejsu Thunderbolt należy otworzyć swoją przeglądarkę sieciową i wprowadzić ustalony adres IP. W razie potrzeby można też dodać numer portu. Pozwoli to komputerowi otworzyć system QTS na serwerze NAS Thunderbolt. Wprowadzenie adresu IP w wierszu adresu w Eksploratorze Windows zapewnia bezpośredni dostęp do danych na serwerze NAS Thunderbolt.

* Prosimy dopilnować, aby używany system Windows być uaktualniony i aby miał zainstalowane najnowsze sterowniki, tak aby stacja robocza mogła łączyć się z serwerem NAS Thunderbolt za pomocą adresu IP interfejsu Thunderbolt.

Aby łączyć się z serwerem NAS przez interfejs Thunderbolt, użytkownik może wprowadzić adres IP interfejsu Thunderbolt zarówno do przeglądarek internetowych jak i do Eksploratora Windows.

5.4. Ustawianie stałego adresu IP

W niektórych przypadkach może być konieczne ustawienie stałego adresu IP dla interfejsu Thunderbolt. Na przykład, niektóre programy do edycji wideo wymagają, aby użytkownik łączył się z serwerem NAS Thunderbolt za pomocą iSCSI. W części “Thunderbolt Management” (Zarządzanie serwerem Thunderbolt) serwera NAS można monitorować prędkości wysyłania i pobierania i można ustawić stały adres IP dla interfejsu Thunderbolt serwera NAS. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę “Edit” (Edytuj) w części “Thunderbolt NAS Management” (Zarządzanie serwerem NAS Thunderbolt) w Panelu sterowania systemu QTS.

Monitorowanie prędkości wysyłania i pobierania w części “Thunderbolt Management” (Zarządzanie serwerem Thunderbolt) i zmiana adresu IP interfejsu Thunderbolt w systemie QTS.
Aby ustawić stały adres IP dla serwera NAS Thunderbolt, należy kliknąć ikonę “Edit” (Edytuj) w części “Thunderbolt Management” (Zarządzanie serwerem Thunderbolt).
Data wydania: 2015-09-01
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
60% ludzi uważa, że to pomaga.