Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zarządzać użytkownikami za pomocą wbudowanej funkcji serwera LDAP na serwerze QNAP NAS?

Skuteczne zarządzanie kontami użytkowników

Wprowadzenie

Usługi serwera LDAP, nazywane także usługami katalogowymi, umożliwiają centralne zarządzanie użytkownikami i grupami. Na potrzeby zarządzania użytkownikami serwer LDAP może współdziałać z usługą Active Directory. W takiej konfiguracji system może służyć jako domena LDAP przechowująca informacje o wszystkich użytkownikach i grupach (m.in. nazwy użytkowników i hasła).

Dzięki wbudowanej funkcji serwera LDAP na serwerze QNAP NAS administrator może łatwo tworzyć użytkowników. Każdy użytkownik może korzystać z wielu serwerów NAS przy użyciu tej samej nazwy i hasła. Tworzenie kont użytkowników na wszystkich urządzeniach nie wymaga licencji ani dodatkowego czasu. Do działania tej funkcji niezbędny jest serwer QNAP NAS z oprogramowaniem firmware w wersji 3.6.0 lub nowszej.

  • Włączanie serwera LDAP
  • Tworzenie użytkowników LDAP
  • Dołączanie serwera NAS do domeny LDAP
  • Dołączanie drugiego serwera NAS do domeny LDAP

1. Włączanie serwera LDAP

Aby włączyć funkcję serwera LDAP na serwerze QNAP NAS, zaloguj się na stronie administracji serwera NAS jako administrator i przejdź do obszaru „Serwery aplikacji” > „Serwer LDAP”.

Zaznacz opcję „Uruchom serwer LDAP”, wpisz pełną nazwę domeny LDAP i hasło do serwera LDAP, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”. Funkcja serwera LDAP zostanie włączona i będzie gotowa do użycia.

2. Tworzenie użytkowników LDAP

Przejdź do karty „Użytkownicy”. Kliknij pozycję „Utwórz użytkownika”, „Utwórz wielu użytkowników” lub „Importowanie wielu użytkowników jednocześnie”. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby utworzyć użytkowników LDAP.

Po utworzeniu pierwszych użytkowników LDAP można dołączyć serwer NAS do domeny. Pozwoli to ustawić uprawnienia użytkowników i włączyć ich uwierzytelnianie przez serwer QNAP NAS.

3. Dołączanie serwera NAS do domeny LDAP

Aby umożliwić użytkownikom LDAP łączenie się z serwerem NAS, należy dołączyć ten serwer do domeny LDAP. Na karcie „Serwer LDAP” kliknij pozycję „Zabezpieczenia domeny”. Nastąpi automatyczne przekierowanie do obszaru „Prawa dostępu” > „Zabezpieczenia domeny”.

Na serwerze NAS z uruchomionym serwerem LDAP przejdź do obszaru „Prawa dostępu” > „Zabezpieczenia domeny”. Zaznacz opcję „Autoryzacja LDAP” i wybierz pozycję „Serwer LDAP na lokalnym NAS” jako typ serwera. Następnie kliknij przycisk „Zapisz”..

Serwer NAS będzie teraz działać jako klient serwera LDAP. Aby wyświetlić użytkowników lub grupy domeny, wybierz kolejno pozycje „Prawa dostępu” > „Użytkownicy” lub „Grupy użytkowników”, a następnie wybierz opcję „Użytkownicy domen” lub „Grupy domen”. Możesz też ustawić uprawnienia do folderów dla użytkowników lub grup domeny.

4. Dołączanie drugiego serwera NAS do domeny LDAP

Do jednej domeny LDAP można dołączyć wiele serwerów QNAP NAS. Umożliwia to użytkownikom łączenie się z serwerami NAS za pomocą tych samych poświadczeń logowania.

Aby dołączyć kolejny serwer NAS do domeny LDAP, zaloguj się na tym serwerze i przejdź do obszaru „Prawa dostępu” > „Zabezpieczenia domeny”. Zaznacz opcję „Autoryzacja LDAP” i wybierz pozycję „Serwer LDAP na zdalnym NAS” jako typ serwera.

Wpisz nazwę DNS lub adres IP zdalnego serwera NAS, podaj nazwę utworzonej wcześniej domeny LDAP i wpisz hasło do serwera LDAP. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Informacje o dołączaniu serwera QNAP NAS do zewnętrznego serwera LDAP można znaleźć w artykule:
Łączenie serwera QNAP NAS z katalogiem LDAP.

Data wydania: 2013-07-07
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
52% ludzi uważa, że to pomaga.