Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować aplikację Surveillance Station na serwerze QNAP NAS?

Wprowadzenie

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania sieciowe do monitoringu zintegrowane z systemami NAS firma QNAP przygotowała dodatkową aplikację pod nazwą Surveillance Station przeznaczoną dla uniwersalnych serwerów Turbo NAS. Aplikacja Surveillance Station umożliwia konfigurowanie i podłączanie wielu kamer IP naraz oraz zarządzanie monitoringiem audio i wideo, nagrywaniem i odtwarzaniem. Instalacja i konfiguracja aplikacji jest prosta i polega na wykonaniu kilku czynności w przeglądarce internetowej. Dostępnych jest kilka trybów nagrywania: ciągłe, aktywowane ruchem i zaplanowane. Ustawienia nagrywania można swobodnie konfigurować zgodnie z wymaganiami planów zabezpieczeń.
Aplikacja Surveillance Station współdziała z wieloma kamerami IP różnych producentów. Listę obsługiwanych kamer można znaleźć tutaj:  https://www.qnap.com/compatibility.

Spis treści

 • Planowanie topologii sieci w domu/biurze
 • Konfiguracja kamer IP
 • Konfiguracja Surveillance Station na serwerze QNAP NAS
 • Konfiguracja nagrywania alarmowego na serwerze QNAP NAS
 • Odtwarzanie plików wideo z Surveillance Station

 

Planowanie topologii sieci w domu/biurze

Przed przystąpieniem do konfiguracji systemu monitoringu przygotuj plan sieci w domu/biurze. Uwzględnij następujące informacje:

 • Adres IP serwera NAS
 • Adresy IP kamer
 • Adres IP routera i identyfikator SSID sieci bezprzewodowej

 

Komputer, serwer NAS i kamery IP powinny być połączone z tym samym routerem w sieci LAN. Przypisz stałe adresy IP do serwera NAS i kamer IP.
Na przykład:

 • Adres IP routera w sieci LAN: 192.168.1.100
 • Adres IP kamery 1: 192.168.1.10 (stały)
 • Adres IP kamery 2: 192.168.1.20 (stały)
 • Adres IP serwera NAS: 192.168.1.60 (stały)

 

Konfiguracja kamer IP

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować adresy IP obu kamer.
Pobierz narzędzie do znajdowania adresów IP kamer (IP Finder) z oficjalnej witryny internetowej producenta kamery.
Narzędzia tego typu noszą różne nazwy (w zależności od producenta). Po pobraniu narzędzia możesz wyszukać adres IP kamery w sieci.
Podłącz kamerę IP do sieci w domu/biurze za pomocą kabla i uruchom narzędzie. Ustaw adresy IP kamer tak, aby znajdowały się w tej samej sieci LAN co komputer. Umożliwi to zalogowanie się na stronie konfiguracji kamery w przeglądarce internetowej. Wpisz adres IP pierwszej kamery: 192.168.1.10. Brama domyślna powinna mieć taki sam adres IP jak router w sieci LAN (w naszym przykładzie 192.168.1.100).

Uwaga: Domyślny adres IP i nazwa administratora mogą się różnić w zależności od modelu kamery.

Wyświetl w przeglądarce stronę konfiguracji kamery IP.
Powinien być na niej wyświetlany obraz z kamery.

Wybierz kolejno pozycje „Network” (Sieć) > „Network” (Sieć) i sprawdź ustawienia adresu IP kamery.

W przypadku bezprzewodowej kamery IP wybierz kolejno pozycje „Network” (Sieć) > „Wireless” (Bezprzewodowa) i skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej kamery. Pamiętaj, aby wprowadzić wszystkie ustawienia.

Skonfiguruj drugą kamerę, wykonując powyższe czynności.
Mamy już zdefiniowane następujące ustawienia:

 • Adres IP kamery 1: 192.168.1.10
 • Adres IP kamery 2: 192.168.1.20

 

Uwaga:
Jeśli nie pamiętasz zdefiniowanych ustawień kamery, naciśnij przycisk „Reset” z tyłu kamery i przytrzymaj go przez 5–10 sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych. Następnie zaloguj się na stronie konfiguracji kamery za pomocą domyślnej nazwy użytkownika oraz hasła i ustaw ponownie adres IP. Funkcja resetowania może działać różnie w zależności od producenta kamery. Pamiętaj, aby najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi kamery.

Konfiguracja Surveillance Station na serwerze QNAP NAS

Wybierz kolejno pozycje „Panel sterowania” > „Ustawienia systemowe” > „Sieć” > „TCP/IP” i naciśnij przycisk „Edytuj” , aby zdefiniować stały adres IP serwera NAS: 192.168.1.60. Brama domyślna powinna mieć taki sam adres IP jak router w sieci LAN (w naszym przykładzie 192.168.1.100).

Instalacja aplikacji Surveillance Station

 • Instalacja automatyczna: Wybierz „App Center” > „Monitoring” > „Surveillance Station”, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do QTS”, aby rozpocząć instalację.
 • Instalacja ręczna: Pobierz pakiet QPKG Surveillance Station z App Center w witrynie internetowej QNAP. Następnie możesz go zainstalować, klikając przycisk „Zainstaluj ręcznie” i wybierając lokalizację pakietu QPKG Surveillance Station.
Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania Surveillance Station zalecamy ponowne uruchomienie serwera Turbo NAS po zakończeniu instalacji.

 

W aplikacji Surveillance Station wybierz „Settings” (Ustawienia), wybierz pozycję „Camera 1” (Kamera 1) i kliknij przycisk „”, aby dodać dane konfiguracji kamery, takie jak nazwa, model, adres IP, a także tryb i harmonogram nagrywania.

W naszym przykładzie przypiszemy następujące adresy IP do kamer:
Adres IP kamery 1: 192.168.1.10
Adres IP kamery 2: 192.168.1.20

Uwaga: 
Przed zastosowaniem ustawień kliknij przycisk „Test” z prawej strony, aby sprawdzić działanie połączenia z kamerą IP.

Na następnej stronie możesz włączyć lub zmienić opcje nagrywania kamery. Kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby przejść do następnej strony.

Zostanie wyświetlona strona „Schedule Settings” (Ustawienia harmonogramu). W widocznej tabeli pola z liczbami 0–23 oznaczają przedziały czasu. Na przykład 0 oznacza przedział od 00:00 do 01:00, 1 oznacza przedział od 01:00 do 02:00 itd. Możesz ustawić ciągłe nagrywanie w dowolnym wybranym przedziale.

Na następnej stronie możesz potwierdzić ustawienia.

Po dodaniu kamer sieciowych do serwera NAS przejdź do strony „Monitor” (Monitorowanie). Jeśli otwierasz tę stronę po raz pierwszy, musisz zainstalować kontrolkę ActiveX (QMon.cab), aby móc wyświetlać obraz z kamer.

Uwaga:
Aplikacja Surveillance Station działa w przeglądarkach Chrome, Firefox i IE. Przed uruchomieniem funkcji monitorowania lub odtwarzania przeglądarka wyświetli monit o zainstalowanie kontrolki ActiveX (QMon.cab). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Uwaga:
Po kliknięciu obrazu z kamery ramka zmieni kolor na pomarańczowy. Możesz wtedy sterować kamerą za pomocą dynamicznych przycisków w odpowiednim kanale. Na przykład możesz zrobić zdjęcie, włączyć lub wyłączyć ręczne nagrywanie, włączyć lub wyłączyć dźwięk, aktywować funkcję transmisji audio lub przejść do strony konfiguracji kamery.

W aplikacji Surveillance Station 5 dostępna jest nowa funkcja o nazwie „Instant Playback” (Natychmiastowe odtwarzanie). Kliknięcie dynamicznego przycisku  umożliwia odtworzenie nagranego materiału i znalezienie najnowszych nagrań.

Konfiguracja nagrywania alarmowego na serwerze QNAP NAS

Aplikacja Surveillance Station umożliwia nagrywanie alarmowe według harmonogramu. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz kolejno „Camera Settings” (Ustawienia kamery) > „Alarm Settings” (Ustawienia alarmów). Wybierz opcję „Traditional Mode” (Tryb tradycyjny), aby wprowadzić podstawowe ustawienia, lub opcję „Advanced Mode” (Tryb zaawansowany), aby zdefiniować zaawansowane zdarzenia alarmowe.

 • „Traditional Mode” (Tryb tradycyjny):
  Zdefiniuj kryteria aktywacji alarmu i kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj), aby zapisać zmiany.
 • „Advanced Mode” (Tryb zaawansowany):
  Wybierz zdarzenie po lewej stronie i dodaj działanie po prawej, klikając przycisk „Add” (Dodaj).

Następnie możesz wybrać tryb działania wykonywanego po wystąpieniu zdarzenia.

Zdarzeniu „Motion Detection” (Wykrycie ruchu) odpowiada działanie „Recording” (Nagrywanie).

Odtwarzanie plików wideo z Surveillance Station

Po kliknięciu przycisku lub  zostanie wyświetlona strona odtwarzania. Aby odtwarzać pliki wideo zdalnie w aplikacji Surveillance Station, wykonaj poniższe instrukcje.

1. Przeciągnij i upuść kamery z drzewa serwera i kamer na odpowiednie okna odtwarzania, aby wybrać kanały do odtwarzania.

2. Wybierz datę nagrania w polu . Przejrzyj poszczególne kanały, aby wyświetlić przedziały czasowe, w których zostały wykonane nagrania. Niebieskie pola oznaczają zwykłe nagrania, a czerwone — nagrania alarmowe. Puste pole oznacza, że w tym przedziale nie wykonano nagrania.

3. Kliknij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Przeciągając suwak w prawo lub w lewo, możesz zmieniać szybkość i kierunek odtwarzania.

4. Wybierz konkretną godzinę, aby obejrzeć nagranie z interesującego Cię przedziału. Na pasku linii czasu wyświetlany jest podgląd, który ułatwia znalezienie szukanego fragmentu.

5. Kliknij przycisk , aby sterować odtwarzaniem we wszystkich aktualnie otwartych oknach z nagraniami. Gdy ta funkcja jest włączona, wybierane opcje (odtwarzanie, wstrzymanie, zatrzymanie, przełączanie klatek i plików, zmiana szybkości) mają wpływ na wszystkie aktywne okna odtwarzania.

Data wydania: 2014-08-20
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
38% ludzi uważa, że to pomaga.