QNAP: QIoT Containers

Language

QIoT Containers

Vaše soukromá platforma IoT cloud

Technologie kontejnerových aplikací zjednodušuje mnoho metod pro softwarovou architekturu i pro procesy vývoje a přináší výhody při zavádění internetu věcí (Internet of Things, IoT) s vytvářením dopadu na reálný svět. QNAP mění koncepci NAS pro IoT, poskytuje rozsáhlé "QIoT Containers" pro platformu QNAP Container Station, které Vám umožní rychle navrhnout strukturu Vašeho prostředí a implementace IoT.

Sample code download

Internet věcí. Další revoluce je tady.

“Internet věcí” je velká síť “věcí” jako například počítačů, inteligentních zařízení, oděvních doplňků, spotřebičů v domácnostech a ostatních na internet připojených zařízení. Budou zde vztahy lidé-lidé, lidé-věci a věci-věci, a bude shromažďováno velké množství dat, která budou přenášena prostřednictvím ekosystému IoT za účelem iniciace událostí a dále analyzována, aby byl získán statistický vhled, který by zlepšil efektivitu, snížil množství odpadu nebo zvýšil zisk.

A co ukládání dat pro IoT?

Dnes je všechno připojené na internet, a množství automaticky generovaných dat neustále roste. Při ukládání dat pro IoT můžete spoléhat na veřejné služby cloud, avšak náklady na ukládání dat by mohly být výrazné, a pozornost je třeba věnovat také otázkám ochrany soukromí a zabezpečení. Jestliže uchováváte hodnotná data mimo svou společnost/organizaci, může to přinášet také potenciální problémy s ovládnutím jejich spravováním a vlastnictvím.

Potřebujete soukromý cloud, který by sloužil jako páteřní síť Vašeho IoT

Vezmeme-li tyto kriticky důležité implikace veřejných cloudových služeb cloud v potaz, vidíme, že soukromý cloud nabízí spolehlivější a nákladově efektivnější řešení pro podporu architektury IoT. QNAP NAS poskytuje vysokou kapacitu úložišť a nabízí různé protokoly a bezpečnostní funkce fungující jako ideální platforma pro IoT. Nativní podpora praktických kontejnerových aplikací, které umí usnadnit vývoj a implementaci IoT z něj dělá ještě lepší volbu pro optimalizaci infrastruktury a služeb.

 • Velká kapacita úložišť

  Potřebujete více prostoru IoT. QNAP NAS podporuje řádově TB až PB úložné kapacity, což je dostatek i pro ukládání značných množství dat pocházejících ze zařízení.

 • Ucelené zabezpečení

  QNAP NAS se vyznačuje důvěryhodným zabezpečením, k němuž patří plné šifrování a provázání služeb, ale také funkce ochrany dat, jako například RAID.

 • Protokoly pro IoT

  MQTT, HTTP, COAP, a AMQP jsou pro IoT de-facto standardem. QNAP NAS s QIoT Container poskytuje podporu všech těchto protokolů. Proto je QNAP NAS pro aplikace IoT nejvhodnějším řešením.

 • Kratší konstrukční cyklus

  S exkluzivní Container Station od QNAP, která podporuje LXC a Docker®, můžete snadno využívat bohatých kontejnerových aplikací k vytvoření IoT architektur v izolovaném zabezpečeném prostředí.

 • Škálovatelnost pro mikroslužby

  Kontejnerový ekosystém podporuje charakteristiky potřebné pro systémy IoT založené na mikroslužbách. Například: více kontejnerů Ponte poskytuje vysoce škálovatelnou bránu IoT.

 • Integrováno s veřejnými cloudovými službami

  Vedle využívání systému pravidel z QNAP NAS lze také přenášet data vytvořená na IoT do veřejných služeb cloud k analýze pro lepší využití prostředků pro cloud computing.

Agilní model IoT: využití kontejnerů k vybudování architektury mikroslužeb

Mikroslužby představují přístup k vývoji jediného rozsáhlejšího software propojením menších služeb sloužících danému podnikovému účelu. Kontejnery se přirozeně nabízejí k využití stejných charakteristik, jaké byly naznačeny výše, pro vzorce architektur založených na mikroslužbách tak, jak byly aplikovány na systémy IoT. Vzhledem ke své podpoře nezbytných atributů požadovaných od IoT (jako například volně propojených, nezávisle vyvíjených a implementovatelných komponent) jsou kontejnery vynikajícím prostředkem pro mikroslužby se schopností umožnit inkrementální implementaci a aktualizaci služeb podle požadavků podniků či zákazníků. To znamená, že můžete lépe zvládat modelování podnikových procesů pomocí software.

Výhody mikroslužeb a kontejnerů

Evoluční koncepce

Mikroslužby nepotřebují přepisování celých aplikací od zdola nahoru. Namísto toho můžete prostě přidat několik nových funkcí jako mikroslužby a integrovat je do svých stávajících aplikací.

Malá kódová databáze

Každá mikroslužba se zabývá pouze jedinou věcí – udržováním malé a systémově nenáročné kódové databáze, což znamená menší složitost a snadnější udržovatelnost.

Snadná škálovatelnost

Co když některý uživatel začne najednou nahrávat spoustu obrázků? V tom případě máte možnost škálovat pouze aplikační programové rozhraní pro obrázky API, protože právě tato služba bude zpracovávat největší zátěž.

Snadná implementace

Většina mikroslužeb má jen několik závislostí, takže jsou snadno implementovatelné. To je zvlášť užitečné pro vývojáře a rychle se vyvíjející začínající společnosti, které tak mohou dosahovat vysoké produktivity.

Rychle navrhujte svůj vlastní zásobník pro IoT

Navrhněte si svůj vlastní zásobník pro IoT s “QIoT Containers”. Vytvoření vaší vlastní platformy pro IoT cloud je stejně snadné jako vybrat kontejner pro každou fázi Vašeho backend programu pro IoT a nainstalovat jej do Container Station.

QNAP Container Station exkluzivně integruje systémově nenáročné virtualizační technologie LXC a Docker®. Poskytuje ideální platformu s bezpočtem praktických kontejnerových aplikací, pomocí nichž mohou vývojáři snadno aplikovat, rychle vyvíjet a pohodlně implementovat aplikace pro IoT. Prostě vyhledejte “IoT” v Container Station, získejte správné kontejnery a vytvořte rozličné aplikace pomocí QIoT Containers.

Moduly Konvertor protokolů Převaděč zpráv Stroj pravidel Databáze Prezentace
Descriptions QNAP poskytuje QBridge, který funguje jako terénní brána umožňující přemostit dva různé protokoly. Překládá zprávu z formálního sdělovacího protokolu odesílatele do formálního sdělovacího protokolu příjemce. Stroj pro zpracování pravidel zpracovává příchozí zprávy a dává Vašim "věcem" schopnost interakce se službami. Používejte relační databáze a NoSQL, spravujte více heterogenních údajů vygenerovaných senzory, zařízeními a branami. Implementováno jako aplikace pro mobilní zařízení, módní doplňky, web i stolní počítače. Uživatelé mohou zařízení monitorovat a ovládat prezentační vrstvou.
Kontejnery QNAP QBridge Kafka
Ponte
RabbitMQ
Node-RED
Blockly
MongoDB
Redis
MariaDB
Freeboard
Dashing

Případy použití IoT

Začátečnické sady “QIoT Containers” pro vývojáře

Už za pouhých 35 USD mohou vývojáři využívat vývojových panelů (jako například Raspberry Pi) a senzorů (kouř, teplota, vlhkost, atd.) k vybudování jednoduchého projektu monitorování prostředí v domácnosti. QIoT Containers poskytují široké spektrum protokolů a aplikací pro ovládací panely umožňujících vývojářům snadno využívat senzory na vývojových panelech a konfigurovat aplikace jako například MQTT, Node-RED a Freeboard na QNAP NAS. Data získaná ze senzorů budou odeslána do QNAP NAS, zatímco uživatelé mohou dálkově monitorovat prostředí své domácnosti pomocí ovládacího panelu.

Průmyslový internet věcí

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things, IIoT) otevírá větší příležitosti pro růst společností a průmyslový vývoj. Kontejnery QIoT představují nákladově efektivní způsob, jak integrovat protokoly IoT nové generace se staršími průmyslovými protokoly (jako například Modbus, Koyo, Omron, Melsec, Siemens, atd.). Můžete nakonfigurovat připojení pomocí IP sítě přes Internet pro Edge Gateway, Modbus a PLC a eliminovat tak potřebu nákladných terénních bran.

Inteligentní parkování s QIoT

IoT lze používat v parkovacích službách ke zlepšení efektivity správy a bezpečí veřejnosti. Správci parkovacích ploch mohou výrazně zvýšit svou produktivitu správou využití parkovací plochy a uživatelé parkování mohou snížit svou frustraci při vyhledávání dostupných parkovacích ploch, zejména v hustě frekventovaných městských oblastech.

Inteligentní domácnost s QIoT

Domácnosti s inteligentním asistovaným životem řeší mnoho aspektů domácího pohodlí, jako například inteligentní ovládání vchodu, přepínače světel, nastavení teploty a vlhkosti vnitřního prostředí, zabezpečení a alarmy, a další. Internet věcí (IoT) je v inteligentních domácnostech napojen na síť spotřebičů, čidel a zábavních zařízení, čímž efektivně integruje povědomí o prostředí a zabezpečení.

Zdravotní péče/osobní zdraví pomocí QIoT

Očekává se, že Implementace IoT ve zdravotnictví zlepší přístup ke zdravotnickým službám i kvalitu péče a přitom sníží náklady na péči. Široký rozsah praktik sahá od klinické péče až po dálkové monitorování pacientů. Pomocí zdravotnických aplikací založených na IoT lze před vytvořením doporučení shromáždit, zaznamenat a analyzovat údaje o zdraví pacienta.

Reference

 • Blockly Blockly is a library for building visual programming editors.
 • Dashing Dashing is a Sinatra-based framework that lets you build beautiful dashboards.
 • Freeboard A Open Source Dashboard.
 • Intel Edison Intel® Edison technology is a hardware and software platform that, when combined with sensors and your imagination, empowers you to invent new Internet-enabled products and solutions.
 • Kafka Apache Kafka is a publish-subscribe messaging rethought as a distributed commit log.
 • MariaDB MariaDB is a community-developed fork of the MySQL relational database management system intended to remain free under the GNU GPL.
 • MongoDB MongoDB (from humongous) is a cross-platform document-oriented database.
 • Node-RED Node-RED is a tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
 • Ponte Ponte allows you to publish and receive data using any protocol: HTTP, MQTT and CoAP.
 • RabbitMQ Robust messaging for applications.
 • Redis Redis is a data structure server. It is open-source, networked, in-memory, and stores keys with optional durability.
 • RPI The Raspberry Pi is a series of credit-card-sized, single-board computers developed in the United Kingdom by the Raspberry Pi Foundation with the intent to promote the teaching of basic computer science in schools and developing countries.