Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać aplikacji Qfiling?

Spis treści

Informacje o aplikacji Qfiling

Qfiling to rozbudowana aplikacja do automatycznej archiwizacji, która rewolucjonizuje organizowanie plików. Dzięki użyciu wyszukiwarki pełnotekstowej Qsirch umożliwiającej zaawansowane wyszukiwanie na podstawie typów plików aplikacja Qfiling bardzo ułatwia kategoryzację plików, zwiększają tym samym produktywność.

Korzystanie ze strony głównej aplikacji Qfiling

Strona główna aplikacji Qfiling umożliwia monitorowanie stanu wszystkich zadań archiwizacji.

Oprócz wyświetlania zadań jednorazowych można również sprawdzać zadania zaplanowanej archiwizacji.

Tworzenie zadania Qfiling

 1. Kliknij polecenie „Utwórz zadanie aplikacji Qfiling”.
 2. Podaj nazwę zadania.
 3. W polu Lokalizacja źródła wybierz folder źródłowy.
 4. W polu Lokalizacja docelowa wybierz folder docelowy.


  Porada: Możesz też utworzyć nowy folder, a następnie wybrać go jako folder docelowy.
 5. Kliknij przycisk „Dalej”.
 6. W sekcji Warunki archiwizacji wybierz typ pliku.
 7. Wybierz warunki archiwizacji dla każdego typu pliku.
  Możesz na przykład wybrać sortowanie wszystkich zdjęć na podstawie daty modyfikacji.
 8. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę , aby dodać nowe warunki archiwizacji dla podfolderów.


  Porada: Możesz zarchiwizować wiele typów plików w ramach jednego zadania.
 9. Kliknij przycisk „Dalej”.
 10. Wybierz jedno z następujących ustawień.
  1. Jednorazowo — uruchamia zadanie archiwizacji jednokrotnie.
  2. Zaplanuj — uruchamia zadanie archiwizacji wielokrotnie na podstawie określonego harmonogramu i daty ważności.


 11. Kliknij przycisk „Dalej”.
 12. Zaznacz wszystkie opcje, które mają zastosowanie.
  1. Usuń oryginalne pliki
  2. Przenieś pliki niespełniające warunków do folderu „Inne”
  3. Inteligentne archiwizowanie napisów do wideo
  4. Kontrola integralności danych

 13. Wybierz zasady obsługi konfliktów plików.
  1. Pomiń pliki
  2. Zastąp pliki
  3. Zmień nazwę, jeśli istnieje plik o tej samej nazwie
 14. Kliknij przycisk „Dalej”.
 15. Sprawdź podsumowanie zadania.
 16. Kliknij przycisk „Zastosuj”.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję usunięcia oryginalnych plików, zmiany możesz cofnąć, klikając opcję Odzyskiwanie na stronie głównej po zakończeniu zadania. Spowoduje to przeniesienie wszystkich plików z powrotem do folderów źródłowych i usunięcie wszelkich nowych folderów.

Zalecane zastosowania

Porady dla fotografów:

 1. Jeśli do oznaczania i archiwizacji zdjęć używasz profesjonalnego oprogramowania fotograficznego, na przykład programu Adobe Lightroom, firma QNAP zaleca używanie następujących warunków archiwizacji.
  1. [Obraz / słowa kluczowe IPTC / miesiąc wykonania]
  2. [Obraz / miesiąc wykonania / data wykonania / słowa kluczowe IPTC]
 2. Jeśli musisz organizować duże ilości zdjęć, użyj zadania zaplanowanej archiwizacji Qfiling, aby archiwizować swoje zdjęcia regularnie.

Porady dla pracowników biurowych:

 1. Jeśli musisz organizować zadania według projektów, używaj następujących warunków archiwizacji dla poszczególnych typów plików.
  1. Dokumenty — [Dokumenty / rozszerzenie pliku]
  2. Zdjęcia — [Obraz / data wykonania]
  3. Wideo — [Wideo / miesiąc nagrania]
  4. Muzyka — [Muzyka / gatunek muzyki]


 2. Jeśli musisz organizować duże ilości plików, możesz:
  1. Używać zaplanowanego zadania Qfiling do regularnego archiwizowania plików.
  2. Używać następujących warunków archiwizacji dokumentów: [Dokumenty / rozszerzenie pliku / data modyfikacji].


Biblioteka przepisów

 1. Sugerowane przepisy
  W programie Qfiling dostępnych jest kilka sugerowanych warunków archiwizacji dla różnych typów plików, jak na przykład: Fotografia, Fan muzyki, Telemaniak itp.
  Sugerowane przepisy ułatwiają użytkownikom poznanie typowych kryteriów archiwizacji. Przepisów można też używać do szybkiego wypełniania ustawień archiwizacji przy tworzeniu zadania Qfiling.
  • Wyświetlanie szczegółów przepisu: Aby zobaczyć szczegółowe informacje o przepisie, kliknij ikonę lub umieść nad nią kursor myszy.
 2. Mój przepis wyłączny:
  Można tworzyć własne przepisy z niestandardowymi kryteriami archiwizacji i zapisywać je w Bibliotece przepisów. Wykorzystanie zapisanych przepisów wyłącznych pozwala później szybko tworzyć zadania aplikacji Qfiling.
  • Tworzenie przepisów wyłącznych: Aby utworzyć przepis wyłączny, kliknij opcję „Utwórz przepis” w sekcji „Mój przepis wyłączny” i określ odpowiednie kryteria.

   Aby wyświetlić utworzone przepisy, przejdź do sekcji „Mój przepis wyłączny”.

   Można też modyfikować sugerowane przepisy odpowiednio do własnych potrzeb i zapisywać je jako przepisy wyłączne.
   • Tworzenie przepisu wyłącznego na podstawie przepisu sugerowanego: Wybierz odpowiedni do swoich potrzeb przepis sugerowany i kliknij opcję „Zapisz jako nowy przepis”.

    Aby wyświetlić utworzone przepisy, przejdź do sekcji „Mój przepis wyłączny”.
 3. Tworzenie zadań aplikacji Qfiling na podstawie przepisów:
  Podczas tworzenia zadania aplikacji Qfiling można wybrać przepis sugerowany lub wyłączny, aby szybko wprowadzić ustawienia zadania.

Dzienniki systemowe

W sekcji Dzienniki systemowe można przeglądać wszystkie zdarzenia związane z zadaniami aplikacji Qfiling i sprawdzać stan poszczególnych zadań.

 1. Wyświetlanie różnych typów zdarzeń: Aby wyświetlić tylko zdarzenia określonego typu, wybierz typ zdarzenia z filtra w prawym górnym rogu.
 2. Wyświetlanie stanu zadania: Aby wyświetlić stan zdania, kliknij ikonę obok zadania w kolumnie Działanie.
 3. Dzienniki zadań: Aby wyświetlić szczegóły i stan zdania, kliknij ikonę w kolumnie działania.
 4. Pobieranie dzienników systemowych lub dzienników zdarzeń: Aby pobrać dzienniki, kliknij opcję „Pobierz”.

Materiały dodatkowe: Dlatego przy otwieraniu dzienników aplikacji Qfiling w programie Microsoft Excel wyświetlane są dziwne znaki?

Dostępność i wymagania

Aplikacje Qfiling i Qsirch są dostępne w App Center w systemie QTS 4.3.0 lub nowszym.

Aplikacje Qfiling i Qsirch wymagają co najmniej 2 GB pamięci RAM w modelach z procesorami x86. Dla zwiększenia wydajności zaleca się korzystanie z co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Data wydania: 2016-11-01
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
59% ludzi uważa, że to pomaga.