QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Een snapshot nemen van een andere Turbo NAS: Snapshot Replica

“Een ander essentieel instrument voor NAS-back-up”

Met Snapshot Replica in Backup Station kan uw Turbo NAS snapshots nemen en deze opslaan op verschillende NAS-eenheden, waardoor IT-professionals over een flexibele en efficiënte back-upservice beschikken. De informatie in dit artikel laat zien hoe Snapshot Replica gebruikt kan worden om snapshots op te slaan op een andere NAS en hoe deze in de Snapshot Vault beheerd kunnen worden.

Let op: Snapshot Replica is slechts beschikbaar bij specifieke modellen met QTS 4.2.0 of hoger. Raadpleeg de QNAP-website voor meer informatie.

Inhoud:

Snapshot Replica

Alvorens Snapshot Replica te gebruiken, moet er minstens een volume op uw Turbo NAS aanwezig zijn. Als u nog een volume moet maken, ga dan naar “Storage” (Opslag) >”Storage Space” (Opslagruimte).

 1. Kies “Backup Station” en ga naar “Remote Replication” (Externe replicatie) >”Snapshot Replica”.
 2. Kies “Create a Replication Job” (Een replicatietaak aanmaken).
 3. In het nieuwe venster kiest u een naam voor de replicatietaak en kies daarna “Settings” (Instellingen).
 4. Vul de naam/het IP-adres en het wachtwoord van de externe server. Kies “Test” om te bevestigen dat uw instellingen werken.
 5. Kies het volume waarvan u een snapshot maken wilt en de opslag-pool waar u de data wilt opslaan in de doel-server.


  1. Let op: De capaciteit van de volumes/LUN in de doel-server moet groter zijn dan de volumes/LUN van de bron.
  2. Als dit de eerste keer is dat u gebruikmaakt van een Snapshot Replica, kan het langer duren van gebruikelijk.
 6. U wilt misschien ook gebruikmaken van encryptie en compressie in “Options” (Opties) of een back-upschema maken in “Backup frequency” (Back-upfrequentie).
 7. De replicatietaak zal getoond worden. Door op te klikken zal de taak onmiddellijk uitgevoerd worden. U zult ook de voortgang ervan zien in het venster.

Snapshot Vault

Voor het beheren van snapshots vanuit een andere Turbo NAS, gaat u naar “Storage Manager” (Opslagbeheerder) en vervolgens naar “Storage” (Opslag) > ”Snapshot Vault” (Snapshot-kluis). Daar zult u alle snapshots zien die in de locale NAS opgeslagen zijn.

U kunt de lijst met snapshots filteren op:

 • “Source” (Bron)
 • Volume/LUN
 • “Location” (Locatie)
 • Status

Bijvoorbeeld, als u alle snapshots zien wilt afkomstig van IP 172.17.32.87, kies dan “Source” (Bron) en het bewuste IP-adres.


Snapshot klonen

 1. Als u snapshots klonen wilt en deze in de locale NAS wilt onderbrengen, ga dan naar “Show Snapshots” (Snapshots weergeven).
 2. Kies de snapshot en kies “Clone” (Klonen).
 3. Vul de volume-alias in (of gebruik de standaardnaam) en kies de mappen/bestanden die u klonen wilt. Kies “OK” om de taak direct van start te laten gaan.
 4. Een venster zal getoond worden wanneer de taak afgerond is.
 5. Ga naar “Storage” (Opslag) > ”Storage Space” (Opslagruimte) om het nieuwe volume te bekijken dat zojuist in Snapshot Vault gekloond is.
 6. U kunt ook File Station gebruiken om de bestanden in het nieuwe volume te beheren.
Uitgavedatum: 2015-03-04
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
80% van de mensen vond dit nuttig