QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Ta en ögonblicksbild till en annan Turbo NAS: Snapshot Replica

”Ännu ett oumbärligt verktyg för NAS-säkerhetskopiering”

Med Snapshot Replica i Backup Station kan din Turbo NAS ta ögonblicksbilder och lagra dessa mellan olika NAS-enheter, vilket utgör en flexibel och effektiv säkerhetskopieringstjänst för IT-experter. I den här programanteckningen förevisas hur du använder Snapshot Replica för att spara ögonblicksbilder till en annan NAS och hanterar dem i Snapshot Vault.

OBS! Snapshot Replica finns endast för vissa modeller med QTS 4.2.0 eller senare. Besök QNAP:s webbplats för att få mer information.

Innehåll:

Snapshot Replica

Innan du kan använda Snapshot Replica måste det finnas minst en volym på din Turbo NAS. Om du behöver skapa en volym går du till ”Storage” (Lagring) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme).

 1. Välj ”Backup Station” och gå till ”Remote Replication” (Fjärreplikering) > ”Snapshot Replica” (Snapshot Replica).
 2. Välj ”Create a Replication Job” (skapa ett replikeringsjobb).
 3. I det nya fönstret väljer du ett namn för replikeringsjobbet, och väljer sedan ”Settings” (inställningar).
 4. Ange namnet på fjärrservern samt dess IP-adress och lösenord. Välj ”Test” (testa) för att få bekräftat att dina inställningar fungerar.
 5. Välj den volym som du vill ta en ögonblicksbild av och den lagringspool där du vill lagra datamängderna i målservern.


  1. OBS! Volym-/LUN-kapaciteten i målservern måste vara större än källvolymerna/käll-LUN:en.
  2. Om det här är första gången du använder Snapshot Replica kan det ta lite längre tid än normalt.
 6. Du har också möjlighet att använda kryptering och komprimering i ”Options” (alternativ) eller skapa ett säkerhetskopieringsschema i ”Backup frequency” (frekvens för säkerhetskopiering).
 7. Replikeringsjobbet kommer att listas. Klicka på så utförs jobbet omedelbart. Förloppet visas i fönstret.

Snapshot Vault

För att hantera ögonblicksbilder från en annan Turbo NAS går du till ”QTS Storage Manager” och sedan till ”Storage” (Lagring) > ”Snapshot Vault” (Snapshot Vault). Då visas alla ögonblicksbilder som lagras i den lokala NAS-enheten.

Du kan filtrera listan med ögonblicksbilder efter:

 • Källa
 • Volym/LUN
 • Plats
 • Status

Om du till exempel vill se alla ögonblicksbilder från IP-adressen 172.17.32.87 väljer du ”Source” (källa) och sedan den tilldelade IP-adressen.


Snapshot Cloning

 1. Om du vill klona ögonblicksbilder och bygga upp dessa volymer i den lokala NAS-enheten går du till ”Show Snapshots” (visa ögonblicksbilder).
 2. Välj ögonblicksbilden, och välj sedan ”Clone” (klona).
 3. Ange volymens alias (eller så kan du använda standardnamnet), och välj sedan de mappar/filer som du vill klona. Välj ”OK” så körs uppgiften omedelbart.
 4. Ett fönster visas när uppgiften slutförts.
 5. Gå till ”Storage” (Lagring) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme) så visas den nya volymen som har klonats från Snapshot Vault.
 6. Du kan även använda File Station för att hantera filerna i den nya volymen.
Lanseringsdatum: 2015-03-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 80% procent.