Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z aplikacji Qcontactz?

 

Wprowadzenie

Qcontactz do aplikacja do serwerów QNAP NAS, która umożliwia użytkownikom centralne przechowywanie danych kontaktowych i zarządzanie nimi w zawsze dostępnej online bazie danych, z którą można połączyć się dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego. W tym dokumencie wyjaśniono, jak zainstalować, zainicjować aplikację Qcontactz i zacząć z niej korzystać.

Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem korzystania z Qcontactz należy zainstalować i zainicjować oprogramowanie Container Station.
W systemie QTS 4.2 aplikacja Qcontactz wymaga oprogramowania Container Station w wersji 1.5 (lub nowszej).
W systemie QTS 4.3 aplikacja Qcontactz wymaga oprogramowania Container Station w wersji 1.7 (lub nowszej).

Jak zainstalować Qcontactz

Przejdź do sekcji App Center > Polecane i znajdź pozycję Qcontactz. Kliknij polecenie Dodaj do QTS i zainstaluj aplikację.


[Ilustracji 1]
 

Jak dodawać kontakty

Podczas pierwszego użycia aplikacji Qcontactz zostanie wyświetlona następująca strona, która pomoże w dodawaniu kontaktów.


[Ilustracji 2]
 

Są trzy sposoby dodawania kontaktów do aplikacji Qcontactz:

Importowanie kontaktów z Google

Aby zaimportować kontakty z konta Google, kliknij przycisk Google, jak pokazano na ilustracji 2, albo otwórz menu boczne i przejdź do sekcji Więcej > Importuj > Google, jak pokazano na ilustracji 3. Użytkownicy muszą zalogować się do konta Google, z którego chcą zaimportować kontakty.


[Ilustracji 3]
 

Po zaimportowaniu kontaktów z konta Google kliknij polecenie Zarządzaj kontami, aby zmienić ustawienia konta. Można skonfigurować harmonogram importowania kontaktów z tych kont lub importować kontakty ręcznie w dowolnej chwili.


[Ilustracji 4]
 

Importowanie kontaktów z plików CSV lub vCard

Aby zaimportować kontakty z pliku CSV lub vCard, kliknij przycisk Importowanie pliku, jak pokazano na ilustracji 2, albo otwórz menu boczne i przejdź do sekcji Więcej > Importuj > Importowanie pliku, jak pokazano na ilustracji 5. Pliki można zaimportować z lokalnego komputera lub z serwera NAS.


[Ilustracji 5]
 

Przed zaimportowaniem plików CSV można wyświetlić podgląd ich zawartości i zamapować pola.


[Ilustracji 6]
 

Ręczne tworzenie kontaktów

Aby ręcznie dodać kontakty, kliknij przestawną białą ikonę.


[Ilustracji 7]
 

Jak zarządzać kontaktami

Qcontactz zapewnia wiele narzędzi do sprawnego zarządzania ogromną bazą danych kontaktów.

Scalanie duplikatów

Aby znaleźć i scalić zduplikowane kontakty, otwórz menu boczne i przejdź do sekcji Więcej > Menedżer duplikatów.


[Ilustracji 8]
 

Scalone kontakty zostaną wyświetlone w sekcji Historia scalania. Aby przywrócić scalony kontakt, kliknij go, a następnie kliknij przycisk przywracania.


[Ilustracji 9]
 

Grupy

Aby przypisać kontakty do grupy, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk grupy.


[Ilustracji 10]
 

Ulubione

Aby dodać kontakt do ulubionych, zaznacz go i kliknij przycisk ulubionych.


[Ilustracji 11]
 

Prywatne kontakty

Prywatne kontakty są chronione przy użyciu bezpiecznego hasła. Aby ustawić kontakty jako prywatne, zaznacz kontakty i kliknij przycisk kłódki.


[Ilustracji 12]
 

Aby wyświetlić prywatne kontakty, otwórz boczne menu i przejdź do sekcji Prywatne.


[Ilustracji 13]
 

Zarządzanie migawkami

Aby tworzyć migawki bazy danych kontaktów, otwórz boczne menu i przejdź do sekcji Więcej > Zarządzanie migawkami. Aby przywrócić zawartość migawki, kliknij przycisk Przywróć migawkę.


[Ilustracji 14]
 

Jak używać kontaktów

Bazy danych kontaktów można używać w różnych scenariuszach do podnoszenia produktywności.

Eksportowanie kontaktów do plików CSV lub vCard

Aby wyeksportować kontakty do pliku CSV lub vCard, otwórz boczne menu i przejdź do sekcji Więcej > Eksportuj.


[Ilustracji 15]
 

Utrzymywanie kontaktów przy użyciu aplikacji QmailAgent

QmailAgent to aplikacja do serwera QNAP NAS, która umożliwia użytkownikom centralne zarządzanie kontami poczty e-mail i wysyłanie lub odbieranie wiadomości przy użyciu serwera NAS. Używana z Qcontactz umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie e-maili do kontaktów. Na głównym pulpicie nawigacyjnym kliknij adres e-mail, a aplikacja QmailAgent wyświetli nowe okno pisania wiadomości.

Uwaga: Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację QmailAgent.


[Ilustracji 16]
 

Elastyczna integracja interfejsu API

Aby uzyskać dostęp do interfejsu API aplikacji Qcontactz, kliknij przycisk API Qcontactz. Aplikację Qcontactz można też zintegrować z istniejącymi, korporacyjnymi bazami danych CRM/ERP, aby zapewnić międzyplatformowe i wieloterminalowe narzędzie do zarządzania kontaktami.


[Ilustracji 17]
Data wydania: 2016-10-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
35% ludzi uważa, że to pomaga.