QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder Qcontactz?

 

Introduktion

Qcontactz är ett program för QNAP:s olika NAS-modeller som gör det möjligt för användare att centralt lagra och hantera kontaktinformation i en databas som alltid finns tillgänglig online för åtkomst från vilken dator eller mobila enhet som helst. I det här dokumentet förklaras hur du installerar, initierar och startar programmet Qcontactz.

Systemkrav

Container Station måste ha installerats och initierats innan Qcontactz kan användas.
För QTS 4.2 kräver Qcontactz version 1.5 (eller senare) av Container Station.
För QTS 4.3 kräver Qcontactz version 1.7 (eller senare) av Container Station.

Hur du installerar Qcontactz

Gå till ”App Center” > ”Recommended” (Rekommenderade) och leta reda på Qcontactz. Klicka på ”Add to QTS” (lägg till QTS) för att installera programmet.


[Figur 1]
 

Hur du lägger till kontakter

När du använder Qcontactz för första gången visas nedanstående sida för att hjälpa dig att lägga till kontakter.


[Figur 2]
 

Det finns tre sätt som du kan lägga till kontakter i Qcontactz på:

Importera kontakter från Google

För att importera kontakter från ett Google-konto klickar du på Google-knappen enligt vad som visas i figur 2. Eller så öppnar du sidomenyn och går till ”More”(Mer) > ”Import” (Importera) > ”Google” enligt vad som visas i figur 3. Du måste logga in till det Google-konto som du vill importera kontakterna från.


[Figur 3]
 

Efter att kontakterna importerats från ett Google-konto klickar du på ”Manage Accounts” (hantera konton) för att ändra kontoinställningarna. Ett schema kan ställas in för import av kontakter från dessa konton. Eller så kan kontakterna när som helst importeras manuellt.


[Figur 4]
 

Importera kontakter från en CSV- eller vCard-fil

För att importera kontakter från en CSV- eller vCard-fil klickar du på filimportknappen enligt vad som visas i figur 2. Eller så öppnar du sidomenyn och går till ”More”(Mer) > ”Import” (Importera) > ”File Import” (Filimport) enligt vad som visas i figur 5. Filer kan importeras från en lokal dator eller från NAS-enheten.


[Figur 5]
 

Innehållet i CSV-filer kan förhandsgranskas och fält mappas innan filerna importeras.


[Figur 6]
 

Skapa kontakter manuellt

För att lägga till kontakter manuellt klickar du på den flytande blå ikonen.


[Figur 7]
 

Hur du hanterar kontakter

Qcontactz inkluderar flera verktyg för effektiv hantering av mycket stora kontaktdatabaser.

Slå ihop dubbletter

För att hitta och slå ihop kontaktdubbletter öppnar du sidomenyn och går till ”More” (Mer) > ”Duplicates Manager” (Dubbletthanteraren).


[Figur 8]
 

Ihopslagna kontakter kommer att visas i historiken. För att återställa en ihopslagen kontakt klickar du först på kontakten och sedan på återställningsknappen.


[Figur 9]
 

Grupper

För att tilldela kontakter till en grupp väljer du först kontakterna och klickar sedan på gruppknappen.


[Figur 10]
 

Favoriter

För att lägga till kontakter som favoriter väljer du först kontakterna och klickar sedan på favoritknappen.


[Figur 11]
 

Privata kontakter

Privata kontakter skyddas genom ett högsäkerhetslösenord. För att göra kontakter privata väljer du först kontakterna och klickar sedan på låsknappen.


[Figur 12]
 

För att visa privata kontakter öppnar du sidomenyn och går till ”Private” (privata).


[Figur 13]
 

Hantera ögonblicksbilder

För att ta ögonblicksbilder av kontaktdatabasen öppnar du först sidomenyn och går sedan till ”More”(Mer) > ”Snapshot Management” (Hantering av ögonblicksbilder). För att återställa innehållet i en ögonblicksbild klickar du på knappen för återställning av ögonblicksbild.


[Figur 14]
 

Hur du använder kontakter

Kontaktdatabasen kan användas i olika scenarier för att förbättra produktiviteten.

Exportera kontakter till en CSV- eller vCard-fil

För att exportera kontakter som en CSV- eller vCard-fil öppnar du sidomenyn och går till ”More”(Mer) > ”Export” (Exportera).


[Figur 15]
 

Håll kontakten med Qmail Agent

Qmail Agent är ett program för NAS-enheten som gör det möjligt för användare att centralisera sina e-postkonton och att skicka/ta emot e-postmeddelanden med hjälp av NAS-enheten. När programmet används ihop med Qcontactz går det mycket snabbt och enkelt att skicka e-postmeddelanden till kontakter. Om du på huvudkontrollpanelen klickar på en e-postadress öppnar Qmail Agent ett nytt fönster som du kan skriva ditt e-postmeddelande i.

OBS! Qmail Agent måste ha installerats för att den här funktionen ska kunna användas.


[Figur 16]
 

Flexibel API-integration

För att få tillgång till Qcontactz API klickar du på Qcontactz API-knapp. Qcontactz kan även integreras med befintliga företagsdatabaser för CRM/ERP för att tillhandahålla en plattformsoberoende multiterminallösning för kontakthantering.


[Figur 17]
 
Lanseringsdatum: 2016-10-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 35% procent.