QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe VJBOD (Virtuele JBOD) te gebruiken om de opslagcapaciteit van meerdere QNAP NAS-eenheden te delen

1. Introductie

Met Virtuele JBOD kunt u vrije ruimte van QNAP NAS toewijzen aan een andere NAS om de totaal beschikbare opslagcapaciteit te maximaliseren.

QNAP
Hoe Virtuele JBOD werkt: Gebruik de vrije ruimte van een NAS om een iSCSI LUN te creëren en voeg deze LUN toe aan een lokale NAS als harde schijf.

Door het gebruik van VJBOD bent u niet beperkt tot fysieke grenzen voor het uitbreiden van NAS-opslag en zijn uitbreidingsbehuizingen niet vereist. Met flexibele netwerktransmissie, kunt u 1/10/40GbE-netwerkopslag realiseren samen met back-upverbindingen, zodat elke NAS gebruikt kan worden met een maximale efficiëntie, en een eenvoudige NAS kan worden gebruikt als aanvulling op geavanceerdere modellen.

 
VJBOD
JBOD
Verbinding
Ethernet (1/10/40GbE) USB 3.0 of SAS 6/12Gb
Aantal
8 Virtuele JBOD-schijven Afhankelijk van het NAS-model
Chain
NVT Daisy-chain voor SAS JBOD
Back-up verbinding
Port-Trunking Nee
Gebruik scenario's
Wanneer meerdere NAS-eenheden met overtollige ruimte beschikbaar zijn. VJBOD ondersteunt momenteel geen directe uitbreiding van lokale opslagpools. Wanneer directe uitbreiding van lokale opslag vereist is.

*Virtuele JBOD-schijf ondersteunt geen uitbreiding van lokale opslagpool.

2. Systeemvereisten

2.1. Hardware

De modellen die ondersteuning bieden voor VJBOD te vinden kunt op: https://www.qnap.com/solution/vjbod , en vereist firmware 4.2.2 (of nieuwer). Elke QNAP NAS die iSCSI en opslagpools ondersteunt kan gebruikt worden als een externe NAS, maar aanbevolen wordt dat zij gebruikmaken van firmware 4.2 (of nieuwer) en minstens 154GB vrije ruimte hebben.

Voor meer informatie en ondersteuning van toekomstige modellen en gedetailleerde softwarespecificaties van elk product, kunt u terecht op de QNAP-website.

2.2. Netwerkvereisten

Beide NAS-eenheden moet elkaar kunnen identificeren en onderling verbinding met elkaar kunnen maken. Voor een stabielere verbinding en om automatisch te herstellen na een onderbreking, wordt aanbevolen dat zowel de externe als de lokale NAS op hetzelfde lokale netwerk zitten en dat de externe NAS gebruikmaakt van een statisch IP-adres.

Als de externe NAS niet al haar Ethernet-poorten nodig heeft, is het ook aan te raden om Port-Trunking in te schakelen voor de externe NAS. Dit zal de verbinding veiliger maken en mogelijk verlies van gegevens voorkomen indien een poort faalt.

QNAP
U kunt de Port-Trunking optie vinden in de netwerkinstellingen. Verander de eerste verbinding in een statisch ip-adres.
QNAP
Controleer beide verbindingen dat ze hetzelfde ip-adres gebruiken om de prestaties te verhogen en failover bieden*.

*Voor verbinding met een normale switch, kunt u kiezen tussen Balance-rr (Round-Robin) of Active Backup dienovereenkomstig. Voor switches die Link Aggregation ondersteunen, kunt u ook 802.3ad gebruiken om de algehele prestaties te verhogen.

*Let op dat Port-Trunking momenteel niet gebruikt kan worden bij directe verbinding vanwege Netwerk en Virtuele Switch beperkingen.

2.3. SSD-cache

Aangezien de willekeurige lees- en schrijfprestaties van de Virtuele JBOD-opslagpool kunnen dalen van 20% tot 30% ten opzichte van de host NAS-opslagpool als gevolg van het overdrachtproces van gegevens tussen apparaten, raden we aan een Virtuele JBOD in de eerste plaats te gebruiken voor het delen van bestanden met sequentiële lees- en schrijftoegang als algemeen gebruikspatroon. Voor andere toepassingen, raden wij u aan een SSD-cache te gebruiken op de host-NAS om de prestaties van de Virtuele JBOD-opslagpool te verhogen.

Voor meer informatie over SSD-caching kunt u terecht op https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/nl/index.php

QNAP
Gebruikmaken van SSD-cache om de prestaties van Virtuele JBOD te verhogen.

3. VJBOD gebruiken

3.1. Gebruikmaken van VJBOD's Disk Create Wizard

In dit voorbeeld gebruiken we een TVS-882 en TS-87. Bij de TVS-882, ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Disks" (Schijven) en klik op "Virtual JBOD", "Create Virtual JBOD" (Virtuele JBOD creëren) in de linkerbovenhoek. In de tweede stap van de wizard, kunt u direct het ip-adres van de externe NAS invoeren of deze automatisch laten detecteren. Er is ook een optie genaamd "Local Host" (Lokale host) waarmee u een bestaande iSCSI LUN kunt koppelen aan de host om de data ervan te benaderen zodra het dienst doet als een Virtuele JBOD-schijf.

QNAP
In dit voorbeeld laten we zien hoe de vrije ruimte van een TS-879 gebruikt kan worden bij een TVS-882.
QNAP
De externe NAS zoeken.

U kunt daarna de externe NAS-opslagpool kiezen om een nieuwe Virtuele JBOD-schijf (iSCSI LUN op blokniveau) te creëren en deze gebruiken als een schijf. Thin-provisioned iSCSI LUN's kunnen niet worden gebruikt. Bij het aanmaken van een nieuwe virtuele JBOD-schijf, klikt u op "NAS Detail" in de rechterbovenhoek om de opslagstatus van de NAS te controleren. Host-Binding kan beveiliging van de gegevens waarborgen door alleen de TVS-882 toegang te geven tot de Virtuele JBOD-schijf, of u kunt iSCSI met CHAP-bescherming gebruiken in de volgende stap. Beide opties kunnen helpen bij de bescherming van schijfdata *.

*Als de firmware van de externe NAS 4.2.2 (of nieuwer) is, zal bij verandering van het admin-wachtwacht van de NAS automatisch de Virtuele JBOD-verbinding verbroken worden, tot het nieuwe wachtwoord ingevoerd is.

QNAP
Een nieuwe JBOD-schijf creëren of een bestaande iSCSI LUN gebruiken als schijf.
QNAP
Selecteer de te gebruiken ruimte in de nieuwe virtuele schijf.

Als u een nieuwe schijf creëert wordt u gevraagd hoeveel ruimte te gebruiken. Zodra u klaar bent met deze wizard ontvangt u instructies over hoe u de VJBOD-schijf moet gebruiken met een aantal voorgestelde acties. Het creëren van een nieuwe opslagpool of volume zal u bij de 'Storage Pool Wizard' of 'Volume Creation Wizard' brengen , terwijl 'Recover Existing Data' (Bestaande data herstellen) de verbonden Virtuele JBOD-schijven zal scannen om de gegevens ervan op te halen. U kunt ook toegang krijgen tot deze instructies vanuit QTS Help wanneer dat nodig is.

QNAP
De grootte van de schijf instellen.
QNAP
Instructies voor het gebruik van VJBOD zullen getoond worden.

Als u kiest "Do Nothing" (Doe niets), dan kunt u de nieuwe Virtuele JBOD-schijf gebruiken in het tabblad "Storage Space" (Opslagruimte) door het selecteren van "Create" (Creëren) > "New Storage Pool" (Nieuwe opslagpool) of "New Volume" (Nieuw volume). Hoe de schijf gebruikt wordt verschilt niet van een gewone schijf, met de volgende beperkingen:
VJBOD ondersteunt momenteel alleen "Single" RAID-configuratie en kan niet gebruikt worden voor het creëren van een systeemvolume of het uitbreiden van andere opslagpools tenzij de pool ook bestaat uit Virtuele JBOD-schijven die uit dezelfde externe NAS en dezelfde pool komen. Uitbreiding van de grootte van de LUN op de externe NAS zal niet tot uiting komen in de Virtuele JBOD-schijf.

Daarom, om een Virtuele JBOD-pool uit te breiden, kunt u dit alleen doen door een nieuwe Virtuele JBOD-schijf te creëren in dezelfde opslagpool en de schijf toe te voegen aan de pool als een nieuwe RAID.

QNAP
Wanneer de verbinding voltooid is, kunt u de status van de nieuwe Virtuele JBOD-schijf controleren in "Disk".
QNAP
Een Virtuele JBOD-schijf gebruiken om een opslagpool te creëren.
QNAP
De opslagpool van de Virtuele JBOD-schijf kan gebruikt worden als de lokale pool van de schijf waarbij functies zoals snapshots ingeschakeld zijn.

4. VJBOD beheren

4.1. VJBOD monitoren

Er zijn een aantal functies waarmee u de status van de Virtuele JBOD-verbinding of de conditie van de externe NAS kunt controleren zonder extra instrumenten. Ten eerste kunt u in "Disks" een Virtuele JBOD-schijf selecteren en klikken op "Actie" om de details van de externe NAS te controleren of de opslagpool-log bekijken waar de Virtuele JBOD-schijf zich bevindt. Hiermee kunt u problemen identificeren bij de externe pool als de Virtuele JBOD-schijf zich abnormaal gedraagt.

Door te klikken op het Virtuele JBOD overzichtspictogram in de rechterbovenhoek van Storage Manager kunt u alle Virtuele JBOD-verbindingen en de algemene conditie en de schijfconfiguraties van elke externe NAS zien.

QNAP
De "Remote Log"-functie gebruiken om de externe opslagpool-log te bekijken van de geselecteerde Virtuele JBOD-schijf.
QNAP
De Virtuele JBOD overzichtspagina geeft een samenvatting van alle Virtuele JBOD-verbindingen.

Als de firmware van de externe NAS 4.2.2 (of nieuwer) is, kunt u de Storage Manager's nieuwe iSCSI-opslag UI gebruiken om te controleren welke NAS is aangesloten op een iSCSI LUN, en eveneens waarschuwingen ontvangen als de iSCSI-verbinding verbroken wordt. Als meer gedetailleerde controle vereist is voor meerdere NAS-eenheden, kunt u Q'center gebruiken om zowel de host als de externe NAS te controleren.

Voor meer informatie over Q'center, verwijzen wij u naar: http://www.qnap.com/solution/qcenter/index.php?lang=nl

QNAP
Vanaf 4.2.2 kan de NAS iSCSI-opslagpagina meer informatie tonen over de verbonden iSCSI-initiator.
QNAP
Q'center kan gebruikt worden wanneer meerdere NAS-apparaten tegelijkertijd gecontroleerd moeten worden.

4.2. VJBOD ontkoppelen/overzetten

Elke Virtuele JBOD-schijf zal worden vermeld onder "Disks" in Storage Manager, en verschillende acties zijn beschikbaar wanneer de Virtuele JBOD-schijf zich onder verschillende omstandigheden bevindt. Voor een nieuw gecreëerde en vrije Virtuele JBOD-schijf, klikt u op "New Volume" (Nieuw volume), bewerk de schijfnaam of ontkoppel de Virtuele JBOD-schijf. Als de schijf gebruikt is om een virtueel volume of opslagpool te maken, dan kunt u de schijf niet direct ontkoppelen, tenzij die zich in een abnormale toestand bevindt of wanneer u kiest "Safely Detach" (Veilig ontkoppelen) in het tabblad "Storage Space" (Opslagruimte). Zodra u een Virtuele JBOD-schijf loskoppelt zal die niet onmiddellijk verdwijnen uit de "Disk". In plaats daarvan zal de status ervan overgaan in "Disconnected" (Ontkoppeld). Alleen losgekoppelde Virtuele JBOD-schijven kunnen uit de lijst worden verwijderd, of u kunt ervoor kiezen om die opnieuw te verbinden.

QNAP
De ontkoppelde Virtuele JBOD-schijf zal aangeduid worden als "Disconnected" (Ontkoppeld) in het tabblad "Disk".

Zoals eerder vermeld, kunnen Virtuele JBOD-schijven worden gebruikt om "data roaming" uit te voeren waarbij gegevens van de ene NAS naar een andere overgebracht worden zonder de schijven fysiek te ontkoppelen en opnieuw aan te sluiten. Om dit te doen moet u eerst een Virtuele JBOD-schijf "Safely Detach" (Veilig ontkoppelen), ga dan naar de NAS waarheen u de data wilt verplaatsen, open de 'Virtual JBOD Wizard' en kies de bestaande iSCSI LUN op de externe NAS om de gegevens binnen de Virtuele JBOD-schijf beschikbaar te maken.

QNAP
Gebruik "Safely Detach Pool" (Veilig een pool ontkoppelen) om een Virtuele JBOD-schijf los te koppelen, en te beginnen met het verplaatsen van de opslagpool naar een andere NAS.
QNAP
Een Virtuele JBOD-schijfverbinding herstellen door het selecteren van "Choose an existing iSCSI LUN on the remote NAS" (Kies een bestaande iSCSI LUN op de externe NAS).
QNAP
Selecteer een voorheen gebruikte Virtuele JBOD-schijf.
QNAP
Wanneer de virtuele schijf opnieuw verbonden is met een NAS, selecteer "Recover" (Herstellen) > "Scan All Free Disks" (Alle vrije schijven scannen) om de schijfdata op te halen.
QNAP
Wanneer de scan voltooid is, zal de opslagpool van de virtuele schijf, het volume, snapshots en relevante informatie beschikbaar zijn voor deze NAS.

4.3. Foutafhandeling

De Virtuele JBOD iSCSI-verbinding is voorzien van een automatisch heraansluitingmechanisme. Als het systeem binnen 30 seconden geen toegang kan krijgen tot de opslagpool van een Virtuele JBOD-schijf, zullen de beschermingsmechanismen voorkomen dat extra activiteiten plaatsvinden zolang de Virtuele JBOD-schijf ontkoppeld is. Op dat moment zal het systeem automatisch proberen de schijf opnieuw aan te koppelen. Houd er rekening mee dat dit automatische heraansluitingmechanisme alleen zal functioneren als de externe NAS een statisch ip-adres heeft. Als het ip-adres van de externe NAS verandert, dan moet u de losgekoppelde Virtuele JBOD-schijf selecteren, klikken op "Action" (Actie) en "Edit the Target" (Het doel wijzigen) selecteren om het nieuwe ip-adres in te voeren.

QNAP
Als de externe NAS niet toegankelijk is, zullen de mechanismen voor foutbescherming van de opslagpool geactiveerd worden om extra I/O-fouten te voorkomen. Als de externe NAS een statisch ip-adres gebruikt, zal het systeem opnieuw verbinding maken met de virtuele schijf als het netwerk eenmaal hersteld is.
QNAP
Selecteer "Edit Target" (Doel wijzigen) om het nieuwe ip-adres in te voeren voor het handmatig opnieuw aankoppelen van de Virtuele JBOD-schijf.

Opslagruimte kan nog steeds worden gebruikt als de poortnummers voor webbeheer op de externe NAS veranderen, maar het kan zijn dat sommige NAS-informatie niet meer correct is. Als dit gebeurt, selecteer dan in "Disk" de schijf en de "Actie" > "Re-login" om nieuwe informatie in te voeren. U kunt ook het nieuwe admin-wachtwoord invoeren als het wachtwoord van de externe NAS wordt gewijzigd wanneer de Virtuele JBOD-schijf wordt losgekoppeld.

QNAP
Werk authenticatiegegevens of poortnummers bij in Re-login.
Uitgavedatum: 2016-06-23
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig