QNAP - Surveillance Station

Language

Surveillance Station 5.1 Introduction

Surveillance Station 5.1 Introduction

Profesjonalny system zarządzania wideo

W związku z rosnącą popularnością kamer o rozdzielczości wielu megapikseli i z efektem rybiego oka bardzo cenione są pewne specjalne funkcje takich aplikacji. Surveillance Station 5.1 z interfejsem nowej generacji maksymalizuje przydatność nagrań z kamer o wysokiej rozdzielczości i z efektem rybiego oka oraz zwiększa skuteczność zarządzania systemami monitoringu.

Overview

Wyświetlacz lokalny

Serwer QNAP NAS z funkcją Wyświetlacz lokalny Surveillance Station umożliwia monitoring i odtwarzanie przy użyciu monitora ze złączem HDMI obrazu na żywo o jakości Full HD (1920x1080). Pasek odtwarzania umożliwia sterowanie szybkością oraz przewijanie w lewo i w prawo. Technologia QNAP QvPC oferuje prosty sposób zmniejszenia łącznych kosztów w środowisku małego biura, biura domowego oraz małej i średniej firmy.

Local Display

Podgląd na żywo

W aplikacji Surveillance Station użytkownicy mogą łatwo monitorować wiele kamer IP i zarządzać nimi w czasie rzeczywistym przy użyciu przeglądarki internetowej. Mają także dostęp do informacji z pierwszej ręki o statusie monitorowanych obszarów. Użytkownicy mogą bezpośrednio zarządzać kamerami PTZ i z efektem rybiego oka oraz elastycznie monitorować każdy wymagany obszar i szczegół. Dzięki domyślnym trybom wyświetlania i widokom definiowanym przez użytkownika można łatwo i elastycznie zarządzać systemem monitoringu.

Live View

Technologia usuwania efektu rybiego oka firmy QNAP do różnych zastosowań w monitoringu

QNAP Qdewarp to technologia usuwania efektu rybiego oka, która działa bez wpływu na oryginalne nagrania. Jeżeli dana kamera znajduje się na naszej liście kompatybilnych modeli, można wybrać na stronie monitoringu zdalnego i odtwarzania tryby pełnego usuwania efektu rybiego oka technologii Qdewarp, bez ograniczenia do trybów oferowanych przez producenta kamery.

Więcej informacji zawiera samouczek.

QNAP Dewarp Technology for Various Monitoring Applications

Kamera wirtualna i przycinanie obrazu

Kamery o rozdzielczości wielu megapikseli są powszechnie stosowane do obserwacji większych obszarów oraz uzyskiwania nagrań o wyższej rozdzielczości. Na stronie Ustawienia monitoringu można określić obszar ogniskowania, np. wyjście, jako kamerę wirtualną. Do każdej kamery fizycznej można dodać maksymalnie cztery kamery wirtualne. Nie są do tego wymagane dodatkowe licencje na kamery. Obraz z kamer fizycznych i wirtualnych można wyświetlać w tym samym widoku.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z samouczka.

Virtual Camera with Image Cropping

ROI (interesujący region) w widoku 1O*R

Kamery o wysokiej rozdzielczości (np. 4K) mogą objąć o wiele większy obszar niż kamery tradycyjne. Tryb ROI jest obsługiwany na stronie zdalnego monitoringu. Jeżeli chcesz zobaczyć oryginalny obraz oraz wiele regionalnych obrazów z tej samej kamery w jednym widoku, możesz wybrać podzielony widok 5- lub 7-częściowy, aby zdefiniować wiele obszarów ogniskowania na obrazie przeglądu. Nie są wymagane dodatkowe licencje na kamery.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z samouczka.

See the Images of the Physical Camera and Multiple Focused Area in One View
Fisheye Dewarping Mode
  • Podobnie jak w przypadku funkcji kamery wirtualnej można zobaczyć w jednym widoku obraz z kamery fizycznej i wiele obszarów ogniskowania, ale źródło obrazu pochodzi z tej samej kamery.
  • W przypadku kamer z efektem rybiego oka, podobnie jak w trybie usuwania efektu rybiego oka (1O5R lub 1O7R), można zobaczyć obraz oryginalny i wiele obrazów regionalnych z usuniętym efektem rybiego oka w jednym widoku.

Elastyczne zarządzanie widokiem monitoringu

Kamery z efektem rybiego oka prezentują obraz dookólny 360° o współczynniku proporcji 1:1. Poszczególne kamery megapikselowe mogą obsługiwać różne rozdzielczości i współczynniki proporcji, np. Full HD (16:9), QXGA (4:3) czy format korytarzowy AXIS (9:16). W Ustawieniach monitoringu można wybrać i przyciągnąć do siatki zdefiniowanego widoku kamerę fizyczną (stałoogniskową, PTZ lub z efektem rybiego oka), a nawet kamerę wirtualną. Zarządzanie widokiem umożliwia dostosowywanie własnych układów i widoków do różnych zastosowań i lokalizacji monitoringowych, bez ograniczania się do domyślnych trybów wyświetlania. Na stronie zdalnego monitoringu można bezpośrednio wybrać zdefiniowane widoki w celu monitorowania zogniskowanych kamer i obszarów.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z samouczka.

Customize Your View and Layout in Surveillance Settings
Choose the View Mode in the Left Tree’s View Tab
  • W Ustawieniach monitoringu można dostosować widok i układ
  • Na stronie monitorowania, na karcie widoku lewego drzewa można wybrać tryb widoku.

Nagrywanie i odtwarzanie

Surveillance Station oferuje elastyczne opcje konfiguracji kamer IP, w tym inteligentne nagrywanie i nagrywanie podwójne. Funkcja inteligentnego nagrywania może automatycznie włączać wyższą rozdzielczość nagrania wskutek alarmu. Umożliwia to znaczne zmniejszenie kosztów związanych z dyskami twardymi. Funkcja nagrywania podwójnego umożliwia rejestrowanie strumieni o wyższej i niższej rozdzielczości jednocześnie. Nagranie do odtworzenia można wybrać w zależności od otoczenia sieciowego. Surveillance Station ma intuicyjny interfejs do odtwarzania zapewniający lepsze sterowanie i więcej trybów usuwania efektu rybiego oka.

Live View

Nagrywanie podwójne

Jeżeli zawsze używasz połączeń o niskiej przepustowości, możesz włączyć funkcję nagrywania podwójnego, aby zachować nagrania o wysokiej i niskiej rozdzielczości do użytku w przyszłości. Kamery zgodne z funkcją nagrywania podwójnego można znaleźć na naszej liście kompatybilności.

Dual Recording

Technologia usuwania efektu rybiego oka firmy QNAP do diagnostyki po wystąpieniu alarmu

QNAP Qdewarp to technologia usuwania efektu rybiego oka, która działa bez wpływu na oryginalne nagrania. Jeżeli dana kamera znajduje się na naszej liście kompatybilnych modeli, można wybrać na stronie monitoringu zdalnego i odtwarzania tryby pełnego usuwania efektu rybiego oka technologii Qdewarp do celów diagnostyki po alarmach, bez ograniczenia do trybów oferowanych przez producenta kamery.

Więcej informacji zawiera samouczek.

QNAP Dewarp Technology for Post-alarm Diagnosis

Odtwarzanie nagrań z jednego dnia z podziałem wg średniego czasu

Odtwarzanie z podziałem wg średniego czasu to lepszy sposób na znajdowanie zdarzeń alarmowych z jednej kamery. Do odtwarzania z podziałem wg średniego czasu można wyznaczyć jeden z kanałów. Można go następnie podzielić na tryb wyświetlania 4- lub 9-kanałowy. Jeżeli wybierzesz tryb 9-kanałowy, system podzieli wybrane nagranie na 9 segmentów i odtworzy każdy segment na jednym kanale (łącznie 9 kanałów). Wyświetlając nagrania z różnych punktów w czasie, można szybko znaleźć zdarzenia alarmowe.

Average Time-Divided Playback for One Day Recording

Konfiguracja systemu

Surveillance Station ma innowacyjny układ pulpitu zwiększający efektywność pracy. Układ z wieloma oknami umożliwia wielozadaniowość, a administratorzy mogą łatwo przełączać zadania w celu zwiększenia efektywności. Surveillance Station oferuje także łatwe w użyciu opcje konfiguracji systemu monitoringu.

Live View

Eksportowanie i importowanie ustawień kamery

Jeżeli potrzebujesz wdrożyć większą liczbę serwerów NAS z podobnymi ustawieniami kamer, możesz zaoszczędzić czas, eksportując ustawienia z serwera NAS nr 1 i importując je do pozostałych serwerów NAS.

Export / Import Camera Settings

Wyświetlanie podglądu kamery

Aby skorygować parametry nagrywania na wielu kamerach, zazwyczaj trzeba wprowadzać ustawienia dla każdej kamery. Dzięki tej funkcji można wyświetlić jednocześnie do 3 ustawień wideo przed ich zastosowaniem.

Camera Preview

Obsługa najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Surveillance Station 5.1 obsługuje różne popularne przeglądarki internetowe. Do funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym i odtwarzania wideo można też uzyskać dostęp za pośrednictwem narzędzi systemów Mac i Windows bez używania przeglądarki internetowej. Wystarczy zaktualizować system serwera QNAP NAS do wersji QTS 4.2 (lub nowszej), aby obraz wideomonitoringu był odtwarzany płynniej.

Support mainstream web browsers