QNAP - Surveillance Station

Language

Surveillance Station 5.1 Introduction

Surveillance Station 5.1 Introduction

Profesionální systém řízení videa

Vzhledem k tomu, že kamery s velkým megapixelovým rozlišením a kamery s rybími oky nabývají na popularitě, jsou usilovně vynalézány specifické funkce pro tyto typy aplikací. Surveillance Station 5.1 se svým rozhraním nové generace maximalizuje využitelnost záznamů s vysokým rozlišením a záznamům z kamer typu rybího oka a zvyšuje účinnost dozorování pro dozorovací systémy.

Overview

Místní zobrazení

QNAP NAS s funkcí místního zobrazení Surveillance Station umí provádět monitorování a přehrávání pomocí displeje HDMI a umožňuje tak živé monitorování s rozlišením Full HD (1920x1080). Pomocí posuvníků přehrávání a ovládání rychlosti můžete potažením tlačítka na příslušné místo posouvat video zrychleně dopředu nebo zpět. Technologie QNAP QvPC poskytuje bezprostřední způsob, jak snížit celkové náklady v prostředí Vaší domácí kanceláře nebo malého podniku.

Local Display

Živé zobrazení

Se Surveillance Station mohou uživatelé pomocí webových prohlížečů snadno spravovat a monitorovat v reálném čase několik kamer IP najednou, a mít tak přehled o aktuálním stavu monitorovaných oblastí. Máte možnost provádět přímou správu svých kamer PTZ i kamer s rybím okem a flexibilně monitorovat všechny potřebné plochy a podrobnosti. Pomocí implicitních režimů zobrazení a uživatelsky definovaných režimů zobrazení můžete snadno a flexibilně řídit svůj dozorovací systém.

Live View

Technologie QNAP Dewarp pro různé monitorovací aplikace

QNAP Qdewarp je generická technologie odstranění zkreslení způsobeného rybím okem, která funguje, aniž by ovlivnila původní nahrávku. Je-li daná kamera s rybím okem na našem seznamu kompatibilních kamer, můžete si v Qdewarp na stránce dálkového monitorování vybrat některý z mnoha režimů odstranění zkreslení pro různé monitorovací aplikace a nemusíte se omezovat na režimy odstranění zkreslení dodané výrobcem.

Další informace naleznete ve výukovém kurzu.

QNAP Dewarp Technology for Various Monitoring Applications

Virtuální kamera s ořezem obrazu

Megapixelové kamery se již staly standardní volbou pro nahrávky se širším úhlem záběru a s vyšším rozlišením. Na stránce Nastavení dozorování máte možnost definovat zabíranou oblast, jako například východové dveře, jako virtuální kameru. Můžete simulovat až čtyři virtuální kamery jako rozšířené kamery jedné fyzické kamery. Není třeba žádných dalších licencí ke kamerám. Fyzické kamery a virtuální kamery si můžete zobrazit ve stejném okně.

Další informace naleznete ve výukovém kurzu.

Virtual Camera with Image Cropping

Oblast zájmu (Region of Interest, ROI) pro záběr 1O*R

Kamery s vysokým rozlišením (jako například 4K) dokážou pokrýt mnohem širší oblast, než tradiční kamery. Na stránce dálkového monitorování podporujeme režim ROI. Chcete-li originální obraz a několik částečných obrazů ze stejné kamery zobrazit v jednom záběru, vyberte dělené zobrazení s 5 nebo 7 panely a na celkovém obraze definujte více zaostřených oblastí. Žádné další licence ke kamerám nejsou potřeba.

Další informace naleznete ve výukovém kurzu.

See the Images of the Physical Camera and Multiple Focused Area in One View
Fisheye Dewarping Mode
  • Obdobně, jako je tomu u funkce virtuální kamery, i tady si můžete zobrazit obraz z fyzické kamery v jednom záběru spolu s několika obrazy zaostřených oblastí, avšak zdroj tohoto obrazu je ze stejné kamery.
  • Pro kamery s objektivy typu rybí oko si můžete zobrazit v jednom náhledu originální obraz i několik částečných obrazů s odstraněným zkreslením, obdobně jako v režimu odstranění zkreslení způsobeného rybím okem (1O5R nebo 1O7R).

Správa zobrazení flexibilního monitorování

Kamery s rybím okem poskytují pohled na okolí v úhlu 360° s poměrem stran 1:1. Různé megapixelové kamery mohou podporovat různá rozlišení a různé poměry stran, jako například Full HD (16:9), QXGA (4:3) a formát AXIS Corridor 9:16. Fyzickou kameru (pevnou, PTZ, nebo s rybím okem) nebo i virtuální kameru můžete v Nastaveních dozorování vybrat a posunout k jedné mřížce Vámi definovaného rozvržení. Se správou náhledů si můžete přizpůsobit své vlastní rozvržení a náhledy za účelem různých monitorování a umístění a nemusíte se omezovat na režimy výchozího zobrazení. Na stránce dálkového monitorování si pak můžete vybrat vlastní předem definované náhledy k okamžitému monitorování zaostřených kamer a oblastí.

Další informace naleznete ve výukovém kurzu.

Customize Your View and Layout in Surveillance Settings
Choose the View Mode in the Left Tree’s View Tab
  • Zobrazení a rozvržení si můžete nastavit dle vlastní volby pod Nastaveními dozorování
  • Na stránce monitorování můžete vybrat režim zobrazení na kartě náhledu stromu vlevo.

Nahrávání a přehrávání

Surveillance Station poskytuje flexibilní možnosti, jak nakonfigurovat nahrávku z IP kamery, jako například inteligentní nahrávání a duální nahrávání. Funkce inteligentního nahrávání umí v okamžiku aktivace alarmu automaticky přepnout specifikace nahrávání na vyšší rozlišení. Tím se významně ušetří na nákladech na nákup pevných disků. Funkce duálního nahrávání umožňuje současně nahrávat videozáznam s vyšším rozlišením a videozáznam s nižším rozlišením. Nahrávky, které mají být přehrávány, můžete vybrat podle síťového prostředí. Pro vyšší efektivitu Vám Surveillance Station poskytuje intuitivní přehrávací rozhraní pro snadnější ovládání přehrávání a pro další režimy odstranění zkreslení.

Live View

Duální nahrávání

Využíváte-li pořád jenom připojení s nízkou přenosovou rychlostí, můžete povolit funkci duálního nahrávání a ukládat si pro budoucí potřebu nahrávky s vyšším i s nižším rozlišením. Viz prosím náš seznam kompatibilních kamer, kde najdete kamery kompatibilní s duálním nahráváním.

Dual Recording

Technologie odstranění zkreslení QNAP pro diagnostiku alarmů

QNAP Qdewarp je generická technologie odstranění zkreslení způsobeného rybím okem, která funguje, aniž by ovlivnila původní nahrávku. Je-li daná kamera s rybím okem na našem seznamu kompatibilních kamer, můžete si v Qdewarp na stránce dálkového monitorování pro diagnostiku alarmů vybrat některý z mnoha režimů odstranění zkreslení a nemusíte se omezovat na režimy odstranění zkreslení dodané výrobcem.

Další informace naleznete ve výukovém kurzu.

QNAP Dewarp Technology for Post-alarm Diagnosis

Přehrávání rozdělené podle průměrné doby pro nahrávku z jednoho dne

Chcete-li vyhledat události spuštění alarmu pro jednu konkrétní kameru, pak lepším způsobem je přehrávání rozdělené podle průměrné doby. Pro přehrávání rozdělené podle průměrné doby můžete vybrat kanál. To lze pak rozdělit na režim 4-kanálového nebo 9-kanálového zobrazení. Vyberete-li režim 9-kanálového zobrazení, systém rozdělí vybranou metráž na 9 segmentů a při přehrávání přehrává každý segment na jednom kanálu (pro celkem 9 kanálů). Vidíte tak nahrávky z různých časových období a můžete rychle najít události, které vedly k výskytu alarmů.

Average Time-Divided Playback for One Day Recording

Konfigurace systému

Surveillance Station nabízí inovativní konstrukci ve stylu stolního počítače, která dobře odpovídá jejímu plynulému pracovnímu výkonu. Koncepce více oken umožňuje současné provozování většího počtu úloh a administrátorům umožňuje snadno přepínat mezi jednotlivými úlohami a zvýšit tak produktivitu. Surveillance Station poskytuje také uživatelsky přátelské možnosti, jak snadno nakonfigurovat dozorovací systém.

Live View

Export / import nastavení kamer

Chcete-li používat více NAS s obdobnými nastaveními kamer, můžete ušetřit čas s instalací a nakonfigurovat kamery exportem jednotlivých nastavení z NAS 1 a importem těchto nastavení do jiných NAS.

Export / Import Camera Settings

Předběžné zobrazení signálu z kamery

Chcete-li nastavit parametry nahrávání na několika kamerách, normálně byste tato nastavení museli opakovat pro jednotlivé kamery zvlášť. Můžete si předběžně zobrazit až 3 video nastavení najednou a pak je aplikovat.

Camera Preview

Podpora nejvýznamnějších webových prohlížečů

Surveillance Station 5.1 podporuje několik významných webových prohlížečů. Dále máte přístup k monitorování a přehrávání videí v reálném čase pomocí nástrojů pro systémy Mac/Windows bez použití webového prohlížeče. Prostě aktualizujte svůj QNAP NAS na verzi QTS 4.2 (nebo novější verzi), a budete moci prožívat plynulejší prožitek z video dozorování.

Support mainstream web browsers