QIoT Suite Lite - QNAP

Language

SQFloorKit R2

QIoT Suite Lite

Szybkie wdrażanie IoT w zaledwie 3 krokach

QNAP NAS nie tylko chroni cyfrowe zasoby, lecz także zapewnia technologię QIoT, która umożliwia sprawdzanie potencjalnych szans biznesowych jakie stwarza IoT. Po wprowadzeniu na rynek QIoT Containers przeznaczonych do budowy prywatnej platformy chmury IoT, firma QNAP wprowadziła QIoT Suite Lite —aplikacja dedykowana do rozwoju IoT, która zapewnia dodatkowe moduły ułatwiające programistom wdrażanie przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu rozwoju oraz usług.

Obejrzyj wideo QIoT Suite Lite     Pobierz broszurę

Co to jest QIoT Suite Lite?

Przykłady efektywnego wdrożenia IoT

QIoT Suite Lite wykorzystuje popularne narzędzia — Node-RED oraz Freeboard — aby wspomagać łatwe tworzenie środowiska IoT. Obsługuje wiele protokołów (MQTT, HTTP oraz CoAP) i pulpitów nawigacyjnych oraz umożliwia szybkie podłączanie urządzeń IoT wraz z wieloma czujnikami. Wystarczy określić mechanizm reguł i pulpit nawigacyjny w QIoT Suite Lite, aby w ciągu kilku minut zainicjować aplikacje IoT. QIoT Suite Lite dodaje również warstwy zabezpieczeń MQTTS i HTTPs do protokołu, aby zapewniać bezpieczne połączenia sieciowe.

Skrócony cykl projektowy

Praktyczny kreator szybkiej konfiguracji

QIoT Suite Lite zawiera Kreatora szybkiej konfiguracji, który wspomaga tworzenie aplikacji IoT krok po kroku. Można użyć programów Python lub Node.js, aby z łatwością wdrożyć zestawy startowe takie jak Arduino Yun, Raspberry Pi, Intel Edison i MTK LinkIt™ Smart 7688 (Duo). Oszczędność czasu dzięki bazie kodów oraz wyszukiwarce modułów — korzystając z pakietu QIoT Suite Lite aplikację IoT można uruchomić w krótkim czasie i przy małym udziale człowieka.

Projektowanie z modułami graficznymi

Intuicyjne bloki do przeciągania i upuszczania

QIoT Suite Lite integruje Node-RED jako swój mechanizm reguł, który jest wyposażony w graficzny edytor, aby uprościć rozwój IoT. Interfejs graficzny zapewnia bloki do przeciągania i upuszczania z węzłami połączeń, dzięki czemu zagwarantowana jest elastyczność tworzenia przepływu prac. Wszystkie komunikaty przetwarzania są wizualizowane, aby zapewnić łatwość zrozumienia i zarządzania.

Monitorowanie źródeł danych

Edytowalny pulpit nawigacyjny

QIoT Suite Lite wykorzystuje Freeboard jako własny ekran pulpitu nawigacyjnego IoT, który może być udostępniany przez API w celu wypchnięcia zebranych danych o urządzeniu zapisanych w urządzeniu QNAP NAS na inne pulpity, takie jak Microsoft® Power BI w celu dalszej analizy danych, udostępniania i importu lub eksportu. Edytowalny panel oferuje ogromne zalety poprzez ułatwianie monitorowania ważnych informacji, dotyczących podłączonych urządzeń IoT.

Uruchamianie QIoT 1-2-3

Prosty, łatwy i szybki
  • Dodaj elementy

    Wybierz typ elementu (Zestaw startowy) oraz zasoby.

  • Mechanizm reguł

    Określ logikę i reakcję przetwarzania komunikatów.

  • Pulpit nawigacyjny

    Zaprojektuj prezentację wyświetlanych informacji.

Przystępna cenowo prywatna chmura dla IoT

Wspólne korzyści z chmur prywatnych i publicznych

QIoT Suite Lite korzysta z bezpieczeństwa i wysokiej wydajności zapewnianej przez urządzenie QNAP NAS, aby bezpiecznie przechowywać dane IoT. Oprogramowanie QIoT Suite Lite może także być skonfigurowane tak, aby otrzymywać dane z tradycyjnych urządzeń o ograniczonych zasobach, które mogą nie obsługiwać protokołu IP. Pakiet QIoT Suite Lite posiada funkcję filtrowania danych w celu określania istotnych danych, co pozwala na przechowywanie wszystkich danych na niedrogich prywatnych chmurach przed wyeksportowaniem filtrowanych danych do renomowanych chmur publicznych na potrzeby analiz oraz na maksymalizację zasobów w chmurze. Pakiet QIoT Suite Lite — platforma prywatnych chmur IoT zintegrowana z chmurami publicznymi umożliwia łatwe nabywanie usług IoT z większą elastycznością i za rozsądną cenę.

Odkryj, udostępnij, pobudź IoT do życia!

Entuzjastyczni producenci QIoT Suite Lite podczas Konkursów IoT Hackathon 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017

IoT Tech Expo Global 2017