QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

QTS 4.3.4 Beta

Essensen av lagring. De inneboende egenskaperna hos NAS.

Helt nya Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren

Har tyngdpunkten på den parallella betydelsen av lagringshantering och ögonblicksbildskydd

QNAP undersökte hela spektrumet av lagringshantering och utvecklade den omfattande och användarvänliga Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren. Gränssnittet har moderniserats och gör det inte bara enklare att hantera lagring utan har även betoning på visuell ögonblicksbildhantering med hjälpsam information. Med Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren blir det mycket enklare att bemästra ditt lagringssystem och dina ögonblicksbilder.

Lagringsöversikt

Få status för alla volymer och lagringspooler med en snabb översiktsblick. Nu kan du även enkelt identifiera typen för varje volym och LUN.

Ögonblicksbildöversikt

Hantera dina ögonblicksbilder med det mest professionella och detaljinriktade gränssnittet. Alla versioner av ögonblicksbilder och tiden för din senaste ögonblicksbild registreras precist.

Lagringsöversikt
Ögonblicksbildöversikt

Nytt och mer lättanvänt gränssnitt

Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren tillhandahåller en allt-i-ett-lagrings- och ögonblicksbildhantering som inte bara är enkel att använda utan mer omfattande än någonsin.

 • Globala inställningar

  Konfigurera globala inställningar för lagring, disk och ögonblicksbilder för att säkerställa optimal RAID-prestanda och -hälsa. Justera inställningarna för alla ögonblicksbilder på NAS:en.
 • Diskar/VJBOD

  Identifiera typen av och statusen för alla diskar och testa deras prestanda för sekventiell läsning och IOPS-läsning.
 • Lagring/ögonblicksbilder

  Utforska lagringspooler och volym/LUN i dem, inklusive status, typ, ögonblicksbild, användningsprocent med mera.
 • Cache-accelerering

  Hantera SSD-cachelagring och konfigurera SSD-cachelagring flexibelt för volymer eller LUNs.
 • Ögonblicksbildreplika

  Visa jobben för ögonblicksbildsäkerhetskopiering av en volym/LUN, inklusive destination, schema, senast avslutad/nästa starttid och förloppsinformation.
 • Ögonblicksbildvalv

  Lagra ögonblicksbilder från andra NAS centralt.
Globala inställningar
Diskar/VJBOD
Lagring/ögonblicksbilder
Cache-accelerering
Ögonblicksbildreplika
Ögonblicksbildvalv

Att välja rätt volym eller LUN

QTS har stöd för olika typer av volymer och LUN för att motsvara olika tillämpningsbehov.

 • Statisk volym Statisk volym

  Statiska volymer skapas direkt på en RAID-grupp. De ger den bästa prestandan för slumpmässig filåtkomst (upp till 20 % snabbare än andra diskvolymer). Det här alternativet är lämpligt för att skapa lagringsutrymmen med hög prestanda för fildelning eller onlinesamarbete.

 • Tjock volym Tjock volym

  Tjocka volymer skapas från det förallokerade utrymmet i lagringspoolen. Kapaciteten är reserverad och utökningsbart. Det här alternativet är lämpligt för allmän användning.

 • Tunn volym Tunn volym

  Tunna volymer kan skapas med mer utrymme än den användbara lagringskapacitet och tar fysiskt utrymme från lagringspoolen endast när data skrivs till volymen. Tunn allokering maximerar lagringsanvändningen för dynamiska lagringsutrymmen och begränsade lagringar som delas av flera användare.

 • Blockbaserad iSCSI LUN Blockbaserad iSCSI LUN

  Blockbaserad iSCSI LUNs allokerar utrymmet direkt på blocknivån. Det ökar inte bara effektiviteten utan tillhandahåller även inbyggt stöd för virtualiseringsapplikationer (såsom VAAI tunn allokering och lagringsåtertagande och Microsoft® ODX) som gör blockbaserade LUNs till det ideala valet för en iSCSI-lagringslösning.

Obs: Tunna volymer kräver att lagringsanvändningen övervakas noga för att förhindra nedtid som beror på otillräckligt lagringsutrymme. Utrymmet på tunna volymer avser den maximerade potentiella kapaciteten. Andra volymer kan använda det fysiska utrymmet. Om det användbara utrymmet inte är tillräckligt för återställning fungerar det inte att få ögonblicksbilden återställd.

Minska hotet från ransomware med blockbaserade ögonblicksbilder

Ögonblicksbilder är grundläggande för att skydda data på NAS och tillhandahåller tillförlitliga metoder för att bespara data från det växande hotet från ransomware. QNAP:s stöd för ögonblicksbilder är blockbaserat och innehåller kopiera-vid-skrivning-teknik för att indikera revisionerna för säkerhetskopian och sparar revisionerna separat i filsystemet. Det är fördelaktigt för att minska användningen av lagringsutrymme och accelererar skapande och återställande av ögonblicksbilder, jämfört med filbaserade ögonblicksbilder och tillhandahåller på så sätt ett utmärkt verktyg för att uppfylla verksamhetens krav på att uppnå målsättningen för återställningspunkter (RPO, Recovery Point Objectives) och målsättningen för återställningstid (RTO, Recovery Time Objectives).

» Lär dig mer:QNAP-ögonblicksbilder

Minska hotet från ransomware med blockbaserade ögonblicksbilder

Erhåll högre kostnadseffektivitet från ARM-baserade QNAP NAS med stöd för ögonblicksbilder

Från och med QTS 4.3.4 har utvalda QNAP ARM-baserad modeller även stöd för ögonblicksbilder och ger användare en väsentlig lösning för säkerhetskopiering och återställning av data. QNAP NAS-användare kan nu skydda sina data utan att kompromisser, oavsett om det använder en NAS med hög kapacitet, SMB eller på ingångsnivå.

» Lär dig mer:Ögonblicksbilder för ARM NAS

Högpresterande QNAP-ögonblicksbilder

Ögonblicksbildtillämpning Konkurrenter som använder Btrfs
(S-märke, N-märke)
Övriga konkurrenter
(W-märke, B-märke)
Blockbaserad iSCSI LUN (tjock allokering och tunn allokering)
Filbaserad iSCSI LUN (tunn allokering) Skyddad av volymögonblicksbilder, tar processen bara några sekunder.
Filbaserad iSCSI LUN (tjock allokering)
Volym (flera kataloger)
Delad katalog Med delad ögonblicksbildkatalog
Tillgänglighet Alla x86-baserade (Intel/AMD) modeller
*ARM-baserade modeller
Endast tillgänglig på utvalda modeller

*Obs:

1. OBS! Maximalt antal ögonblicksbilder beror på NAS-modell och hur mycket minne NAS-enheten har.

2. Minst 1 GB RAM krävs för att använda ögonblicksbilder.

3. Följande serier/modeller stöder inte ögonblicksbilder: HS-x10, HS-x51, TAS-x68, TS-x69/U, TS-x59/U, TS-x39/U, TS-x31/U, TS-x28, TS-x21, TS-x20, TS-x19/U, TS-x12, TS-x10/U, TS-x09/U, TS-x01, TS-x00.

Bläddra i ögonblicksbildinnehåll i File Station

Förutom att använda Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren kan du även använda File Station för att bläddra i alla versioner av ögonblicksbilder och identifiera olika innehåll med File Station Ögonblicksbild-katalog.

Återställ ögonblicksbilder lokalt eller fjärrbaserat

 • Återställ och klona ögonblicksbilder

  Återställ och klona ögonblicksbilder

  Återställ hela volymen/LUN inom loppet av sekunder eller klona en volym/LUN-ögonblicksbild som en volym eller iSCSI LUN på en NAS. Det är även enkelt att återställa specifika filer och kataloger.

 • Flera destinationer

  Flera destinationer

  Ögonblicksbildinnehåll kan snabbt återställas till den lokala NAS:en eller återställas baserat på katalog/fil till en lokal/fjärr-NAS eller molnlagring.

 • Återställa på klientsidan

  Återställa på klientsidan

  Användare kan snabbt se den senaste ögonblicksbildkatalogen i alla delade kataloger via SMB/CIFS/AFP för att kopiera och återställa data från ögonblicksbilder.

 • Fjärråterställning

  Fjärråterställning

  Fjärrsäkerhetskopiering och -återställning medger dubbelt skydd för minimal nedtid. Du kan återställa säkerhetskopior av ögonblicksbilder direkt i en fjärr-NAS för att säkerställa kontinuiteten om den lokala NAS:en inte fungerar.

Minimera återställningstid för enskilda kataloger

QNAP tillhandahåller ”Delad ögonblicksbildkatalog” som bara innehåller en delad katalog på en enskild volym som minskar återställningstiden för enskilda kataloger till några få sekunder.

Tid för ögonblicksbildåterställning
Med delad ögonblicksbildkatalog
Snabb
Utan delad ögonblicksbildkatalog
Långsam
Time

Maximera lagringsinvesteringen med global teknik för SSD-cachelagring

SSD-cachelagring bidrar till att accelerera IOPS-prestandan. QNAP:s globala teknik för att accelerera SSD-cachelagring kan dela en enskild SSD-volym/RAID med alla volymer/iSCSI-LUNs för en skrivskyddad eller läs-skriv-cachelagring. När relevanta inställningar konfigureras blir det inte några avbrott på tjänsterna och du kan effektivt balansera behov av effektivitet och kapacitet.

» Lär dig mer:SSD-cachelagring

QNAP:s globala teknik för att accelerera SSD-cachelagring är särskilt lämpligt att använda i affärsverksamhet.

Konkurrenter
Utnyttjande av SSD-cachelagring Global SSD-cachelagring för alla volymer/LUNs En SSD-volym eller -RAID per en volym/LUN
Aktivering/avaktivering av cachelagring Tjänsten fungerar och körs Tjänst avbruten
SSD-återställning efter hot plug
(skrivskyddad cachelagring)
Tjänsten fungerar och körs Tjänst avbruten
SSD-återställning efter hot plug
(läs-skriv-cachelagring)
Tjänsten fungerar och körs Tjänst avbruten

Anpassningsbar flexibilitet

Prioritet för RAID-omsynkronisering (återuppbygg, migrera, skrubba, synkronisera)

QTS 4.3.4 anpassar hastigheten för återuppbyggnad efter diskarbetsbelastning. Du kan även använda inställningarna ”Tjänst först”,, ”Balans”, och ”Omsynkronisering först” för att prioritera systemprestanda och återuppbyggnadshastighet för olika scenarion.

 • När ”Tjänst först (låg hastighet)” och ”Balans (medelhög hastighet)”, väljs begränsar systemet hastigheten för återuppbyggnad, migrering, skrubbning och synkronisering på RAID för att säkerställa optimal prestanda och kvalitet för tjänsten.
 • När ”Omsynkronisera först (hög hastighet)”, väljs optimerar systemet automatiskt driftsprestandan baserat på diskarnas hastighet och det gör att du kan utföra kritiska RAID-åtgärder på kortare tid för att minska risken för dataförlust som orsakats av diskfel under en RAID-återuppbyggnad.
Prioritet för RAID-omsynkronisering (återuppbygg, migrera, skrubba, synkronisera)
Radera hårddiskar på ett säkert sätt

Avancerad säker radering tillhandahåller en högre standard för hårddiskarnas datasäkerhet. Du kan ställa in den till att skriva över diskar med en fast byte och vid ett tillfälle eller med slumpmässiga bytes och flera tillfällen och snabb ATA Secure Erase enligt NIST-rekommendationerna. Att radera hårddiskar på ett säkert sätt med internationella standarder ger en fullständig känsla av lugn förvissning om att inga konfidentiella data kan återställas från en vidaresåld, återlämnad eller kasserad disk.

Radera hårddiskar på ett säkert sätt
Automatisk identifiering av RAID-ordning

Mekanismen för automatisk identifiering av RAID-ordningen bidrar till att säkerställa diskarnas ordning när de migreras till en ny NAS. Även om diskarna inte är inkopplade i samma sekvens (i avstängt läge) säkerställer den automatiska identifieringen av RAID-ordning att de data som lagras på RAID kan användas på den nya NAS:en. Det blir mycket enklare att flytta data mellan NAS-system!

Automatisk identifiering av RAID-ordning

RAID 50/60 balanserar kapacitet, skydd och prestanda

RAID 50/60 bidrar till att upprätthålla en balans mellan kapacitet, skydd och prestanda för högkapacitets-NAS med full HDD- eller SSD-konfigurationer. För företag som använder NAS-enheter med fler än tio diskfack, ger RAID 50/60 inte bara ett bättre dataskydd än en enkel RAID 5/6, utan maximerar även användbart lagringsutrymme jämfört med RAID 10. Förutom datalagring och med bättre prestanda för direktskrivning med SSD RAID, är RAID 50/60 ett bra val för professionell videoströmning och databasanvändning.

Omfattande RAID-typer som erbjuds från QNAP

RAID-typ RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60
Antal diskar Minst 3 Minst 4 Minst 4 Minst 6 Minst 8
Antal diskfel som tolereras 1 2 Hälften av det totala antalet diskar 2-5 4-10
Skrivprestanda
Kapacitet
Idealisk användning Allmänna applikationer Allmänna applikationer VDI-värd och databas Högfrekvent säkerhetskopiering Redigering av högkapacitets-VDI eller media

Obs:

1. Den faktiska feltoleransen för RAID 50/60 beror på antalet RAID-grupper.

2. RAID 50/60 rekommenderas starkt för NAS-modeller som har fler än 10 diskar.

Uppgradera när som helst till den intelligenta Qtier™ 2.0

Nivåindelning efter behov

Konfigurera Qtier på valfritt stadium utan att behöva aktivera den när du skapar en lagringspool. Du kan flexibelt installera SSD:er, ettQM2 PCIe-kort eller ansluta expansionsenheter till NAS när det behövs, använd sedan Lagrings- och ögonblicksbildhanteraren för att lägga till en ny nivå till den befintliga lagringspoolen och aktivera Qtier.

*Obs: När Qtier konfigureras stoppas drift av lagringspool temporärt. Qtier går inte att återställa.

Allokeringsprioritet

Konfigurera manuellt lagringsnivån som en katalogs nya data ska placeras i. Den tillhandahåller anpassningsbar flexibilitet för att arrangera nivåindelad lagring som är lämplig för de krav som ställs på system och applikationer och medger maximalt nyttjande av SSD:er för IOPS-krävande uppgifter.

Bättre prestanda med IO-medvetna Qtier

Nivåindelad SSD-lagring har ett reserverat utrymme som påminner och cachelagring för att hantera burst-I/O i realtid. Detta garanterar prestanda genom att undvika oförmågan att accelerera IOPS-intensiva applikationer när det inte finns tillräckligt med utrymme på SSD-nivån.

*Obs: Qtier har bara stöd på x86-baserade NAS-modeller.

Komplett lösning för hantering av digitala filer

Gör dina arbetsflöden smidiga, allt från lagring, digitalisering, sökning till arkivering

Som ett allt-i-ett-datacenter integrerar QNAP mångsidiga appar, allt från datalagring, hantering, synkronisering till säkerhetskopiering och arkivering för att få ett starkt stöd till arbetsflöden för filhantering. QNAP är den smartaste NAS-lösningen för att professionellt hantera alla dina filer.

Få omedelbar åtkomst till filer på mobila enheter med

File Station har fullt stöd för att montera en fjärr-NAS, integrera molntjänster och kan nu få åtkomst till ögonblicksbildinnehåll och ett bredare utbud av externa enheter.

*Se ”Bläddra i ögonblicksbildinnehåll i File station”.

Alla filer med en snabb överblick

Förutom att läsa filer på lokala NAS- och USB-enheter har File Station nu stöd för att få åtkomst till filer från ett bredare utbud av externa enheter, inklusive mobila telefoner, optiska diskar med mera. Du kan nu enkelt bläddra bland och hantera filer från flera källor på en plats och centralisera dem till QNAP NAS.

» Utforska:QNAP NAS är förberedd för exFAT

Alla filer med en snabb överblick

Direkt åtkomst till filer på mobila enheter

Direkt åtkomst via File Station

Anslut bara din mobila telefon till din NAS med en USB-kabel för att börja lagra, hantera och dela dina mobila data i File Station.

One-touch-copy via Hybrid Backup Sync

Använd Hybrid Backup Sync och tryck på USB-knappen för One-touch-copy på din QNAP NAS för att säkerhetskopiera alla filerna från din mobila telefon till NAS.

Direkt åtkomst till filer på mobila enheter

Fjärrmontering och molntjänster

Montera en fjärr-NAS

Montera delade kataloger direkt från en fjärr-NAS på en lokal NAS med CIFS/SMB, FTP eller WebDAV för enklare åtkomst till och hantering av filer.

Integration med molntjänster

Bläddra i och överför filer mellan din NAS och publika molntjänster, inklusive Dropbox®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft® OneDrive® for Business, Google Drive™, Amazon® Drive, Yandex® Disk, Box® och HiDrive®.

Mångdubbla din produktivitet

QNAP NAS är mer än fillagring, den införlivar andemeningen i kunskapshantering för att omfatta alla behov du har för dina filer, allt mellan hantering, delning, sökning och arkivering. Filerna är inte bara väl skyddade utan ökar även värdet på filerna.

Digitalisering av filer

OCR-konverterare extraherar text från bilder och underlättar organisering, redigering och sökning när det kommer till filer.» Lär dig mer

Synkning mellan enheter

Qsync förenklar synkroniseringen mellan NAS och flera enheter och har stöd för gruppsynkronisering för optimalt teamwork.» Lär dig mer

Textsökning

Qsirch har stöd för att söka efter nyckelord för att hitta bilder, musik, videor, dokument och e-postmeddelanden så att det blir enklare än någonsin att hitta filer.» Lär dig mer

Smart arkivering

Qfiling automatiserar filorganisering. Filerna arkiveras automatisk i kataloger baserat på dina inställningar.» Lär dig mer

Åstadkom mer med ett grafikkort

Ge drivkraft åt QTS och virtualisering med GPU-accelererad datorkraft

QNAP NAS integrerar funktionerna hos ett PCIe-grafikkort till QTS. Med kraften från moderna grafikkort kan bildbehandling i QTS samt prestandan för virtuella datorer förhöjas ordentligt.

Optimera grafisk beräkning

Du kan allokera ett grafikkorts resurser till följande applikationer:
QTS-bildbehandling

Grafikkort förhöjer effektiviteten för bildbehandling på QTS och minskar i hög grad väntetider. Genom att dra nytta av ett grafikkort kan bearbetningstiden för HD-videor förkortas med 10-33 % (prestandan skiljer sig åt mellan NAS-modeller).

HD Station / Linux Station

NAS-modeller som saknar inbyggt videoutgång kan dra fördel av HDMI-utgången eller grafikkort för att titta på HD Station eller Linux Station.

Obs: Linux Station 1.5, Photo Station 5.6 krävs. (Funktion som kommer snart)
Virtualization Station

GPU-datagenomströmning stärker funktionerna hos virtuella datorer och ger en jämnare prestanda.

Obs:

 • 1. Kontrollera att din NAS har tillräckligt med strömförsörjning för att stödja ditt grafikkort innan du köper och utför installation av grafikkortet. Var även medveten om de fysiska dimensionerna av grafikkortet och kontrollera så att din NAS har tillräckligt med plats för att installera det.
 • 2. När Virtualization Station använder grafikkortet stoppar NAS tillfälligt hårdvaruaccelerationen för omkodning för QTS (och tvärt om).
 • 3. GPU-stöd för QTS är bara tillämpligt på NVIDIA-grafikkort. GPU-genomströmning för VM har stöd av grafikkorten AMD och NVIDIA.
 • 4. Se Kompabilitetslistan för information om vilka NAS och grafikkort som har stöd.
QTS-bildbehandling

Officiell lansering av Hybrid Backup Sync

Säkerhetskopiera och hitta filer på flera platser

Hybrid Backup Sync tillhandahåller en tillförlitlig och flexibel lösning för säkerhetskopiering och katastrofåterställning och hjälper företag och organisationer att utföra rutinmässig säkerhetskopiering effektivt, något som även minskar det totala ägandekostnaden (TCO, total cost of ownership). I händelse av en katastrof hjälper Hybrid Backup Sync dig att snabbt återställa dina data för att minimera möjliga förluster.

Säkerhetskopiering på flera platser, omedelbar återställning, flexibel synkronisering

 • Säkerhetskopiering
 • Återställ
 • Synka
 • Säkerhetskopiera data enkelt från en QNAP NAS till flera lokala, fjärranslutna QNAP NAS, molnlagring och externa enheter genom att använda USB One-touch-copy.
 • Om det blir fel på systemet kan du återställa viktiga data och filer från en lokal NAS, fjärransluten QNAP NAS, externa enheter och molnlagring.
 • Alla dina NAS-filer kan synkroniseras i en riktning med en lokal NAS, externa enheter, molnlagring eller fjärrserver med RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB. Tvåvägssynkronisering kan användas för filer mellan din NAS och NAS/moln som är fjärransluten.
Lär dig mer » Hybrid Backup Sync

Optimera QTS-prestanda med Qboost

Säkerställa att QTS körs på bästa sätt vid alla tillfällen

Qboost är ett smidigt verktyg för NAS-optimering som bidrar till att accelerera applikationer, frigöra systemresurser och schemalägga applikationer.

 • Optimera

  Om din NAS börjar få ont om minne kan Qboost utföra enklick-optimering för att frigöra minnesresurser och det får ökad drifteffektivitet som resultat.

 • Rensa

  Tillfälliga och skräpfiler använder slut på dina systemresurser. Qboost kan rensa onödiga filer för att frigöra mer lagringsutrymme.

 • Schemaläggning av applikationer

  Qboost har stöd för hantering av allokering för att undvika att alltför många applikationer körs samtidigt och gör så att systemet blir långsamt.

Större glädje av multimedia

Låt dina sinnen djuploda med 360-graders panoramavyer och multimedianöje i flera zoner

QNAP träder in i den förhöjda verklighetens (AR, Augmented Reality) värld med en 360-graders panoramaapplikation som ger dig en upplevelse av att vara på platsen. Den nya Cinema28 gör om QNAP NAS till en multimedia-hubb med flera zoner så att du kan strömma dina media till alla multimediaenheter som är anslutna till NAS:en.

Visa 360-graders foton och videor

Nu när 360-graders foton och videor börjar bli normalfallet lägger QNAP till stöd för applikationer med 360-graders förhöjd verklighet (AR, Augmented Reality). Så länge som videons metadata eller fotots EXIF innehåller 360-graders data (projektionstyp=ekvirektangulär) visas de automatiskt som 360-graders filer. Filer som inte har 360-graders data kan göras om till 360-graders filer genom att klicka på knappen 360-grader i File Station, Photo Station eller Video Station. Mobila applikationer såsom Qfile, Qphoto och Qvideo har även de stöd för visning av 360-gradersformatet.

Strömma till VLC-spelare

VLC-mediaspelaren är en av de mest mångsidiga mediaspelarna, den kan spela upp och strömma ett stort område av musik- och videofilsformat. Genom att installera QNAP:s QVHelper på sina datorer kan användare strömma mediafiler från en QNAP NAS till VLC-spelaren (med Video Station, Photo Station eller File Station) för att åtnjuta ett större urval för sina multimediabehov.Lär dig mer » QVHelper

Obs: Video Station 5.1.3, Photo Station 5.6 krävs.

Bättre multimediaglädje i alla hörn

Cinema28 gör om QNAP NAS till en multimediahubb så att du har ett enda gränssnitt för att hantera alla dina foton, musik och videor. Dessa mediafiler kan sedan strömmas till alla anslutna enheter via olika protokoll: Analogt ljud (endast ljud), HDMI, USB-högtalare anslutna till NAS (endast ljud), Bluetooth®-enheter (endast ljud), DLNA®, Apple TV® och Chromecast™. Från vardagsrummet till sovrummet, Cinema28 sprider multimediaglädje till husets alla hörn.

Obs:

 • 1. HDMI- och ljudutgångar skiljer sig åt mellan NAS-modeller.
 • 2. Cinema28 kommer att finnas tillgänglig från och med kvartal 4 2017.

IoT på ett privat moln

Utforska möjligheterna hos IoT med QNAP NAS

QNAP kombinerar fördelarna med lagring och privata moln för att tillåta att du utforskar möjligheterna hos de olika typerna av IoT-innovationer. Ett antal applikationer som integrerar kraftfulla och intelligenta automatiseringstjänster för nätverk finns tillgängliga för att hjälpa dig att förverkliga en mer intelligent livsstil.

Anpassa funktionerna för din fjärrkontroll

QButton gör att du kan anpassa åtgärderna för knapparna på din QNAP-fjärrkontroll (RM-IR004). Knapparna kan ställas in för att spela upp en utvald spellista med musik, visa en övervakningskanal eller starta om/stänga av NAS och därigenom ge ökad bekvämlighet för den dagliga användningen.

» Lär dig mer

Utveckla dina egna IoT-applikationer

QIoT Suite Lite tillhandahåller diverse praktiska modeller för att låta användare enkelt använda och distribuera applikationer. Genom att kombinera den höga potentialen hos lagringskapaciteten och säkerheten hos QNAP NAS kan du skapa din egen IoT på ett privat moln med bara 3 steg.

» Lär dig mer

Skapa dina QNAP NAS-regler på ditt eget sätt

IFTTT Agent använder den populära webbautomatiseringstjänsten IFTTT (If This Then That) som gör att du med lätthet kan ansluta din QNAP NAS till mobila enheter eller appar för att automatisera dagliga uppgifter på QNAP NAS för att ge dig förmågan att skapa i det närmaste oändliga användardefinierade regler/uppgifter och för att stärka din produktivitet.

» Lär dig mer