Qsync för filsynkronisering

Language

Qsync för filsynkronisering

Qsync för filsynkronisering

Filsynkronisering med flera enheter för optimalt lagarbete

Qsync möjliggör effektiv filsynkronisering mellan en QNAP NAS och länkade enheter, till exempel stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter. Företagsanvändare kan när som helst få åtkomst till den senaste versionen av varje fil i den delade mappen från en mängd olika enheter, vilket ökar flexibiliteten i teamarbeten och samarbeten enormt. Hemanvändare kan få enkel åtkomst till sina mediefiler från mobila enheter för att åtnjuta en komplett multimedieupplevelse och för att smidigt kunna dela sitt medieinnehåll med familj och vänner.

Qsync för filsynkronisering

FöretagsanvändareHemanvändare

Gruppdelad mapp för optimerad effektivitet i teamarbeten

För moderna affärsmodeller krävs samarbete i realtid mellan personal både på och utanför kontoret för att komplexa projekt ska kunna genomföras. Emellertid kan det vara problematiskt att säkerställa att alla på ett säkert sätt alltid har åtkomst till den senaste versionen av varje fil. Hjälpprogrammet Qsync omvandlar en QNAP-NAS till ett säkert datacenter för filsynkronisering med stor lagringskapacitet. Det finns flera sätt att synkronisera och dela filer mellan grupper på så att alla alltid har tillgång till filerna var de än befinner sig, något som ökar flexibiliteten i samarbeten enormt.

Gruppdelad mapp för optimerad effektivitet i teamarbeten

Filsynkronisering mellan enheter för mobil multimedieunderhållning

Även om offentliga molntjänster erbjuder gratis lagringsutrymme och medger delning av filer mellan enheter är det lätt hänt att tunga multimediefiler gör att lagringsgränsen snabbt nås. I sådant fall har du bara att välja mellan att ta bort en del filer eller betala en högre månadsavgift för mer lagringsutrymme. Emellertid kan du med hjälp av Qsync enkelt synkronisera filer på din NAS med alla dina anslutna enheter. Du kan dra nytta av din NAS stora lagringspotential för att titta på videor var du än befinner dig utan att behöva betala några extra avgifter medan du hela tiden behåller kontrollen över dina egna filer.

Gruppdelad mapp för optimerad effektivitet i teamarbeten

Fördelar med Qsync

 • Inga extra kostnader eller utrymmesbegränsningar

  Qsync utgör en integrerad del av en QNAP-NAS som det inte krävs några extra avgifter för eller prenumeration på. Lagringsutrymmet begränsas endast av NAS-enhetens totala kapacitet.

 • Total kontroll över dina data

  Eftersom Qsync finns på din QNAP-NAS behöver du inte skicka den genom tredje parter under filsynkronisering. Därigenom behåller du kontrollen över hur dina data används och överförs.

 • Spara på lagringsutrymme för dina enheter

  Qsync låter dig ta bort filer på en enhet utan att detta påverkar de kopior som lagras på andra datorer som är länkade till NAS-enheten. När någon uppdaterar filerna som du tagit bort från någon enhet kan du fortfarande hämta dem i Qsync-mappen.

 • Synkronisera till alla dina enheter

  Varje gång som du lägger till, redigerar, tar bort eller byter namn på en fil på någon dator så tillämpas ändringen på alla andra datorer som är länkade till din NAS så att du har exakt samma innehåll på alla dina enheter.

 • Dela teammappar med olika grupper av människor

  Ditt liv är anslutet till olika grupper med människor. Du kan skapa undermappar inom Qsync-mappen och dela varje undermapp med olika grupper av NAS-användare som ett filutbytescenter. Alla i samma undermapp hålls alltid uppdaterad med den senaste versionen av varje fil.

 • Synkronisera delade mappar

  Synkronisering kan också aktiveras på delade mappar (med genomtänkta behörighetsinställningar som gjorts av administratörer) för att väsentligt öka effektiviteten i gruppsamarbeten. Alla som har tillgång till dessa delade mappar kan få sina filer punktligt synkroniserade.

 • Dela filer snabbt och enkelt med nedladdningslänkar

  Skapa nedladdningslänkar för att dela filer med personer som saknar NAS-konto. Det här tillvägagångssättet minskar avsevärt den tid som annars behövts ägnas åt att skapa användarkonton bara för att dela dokument med låg prioritering.

 • Versionskontroll

  Med Qsyncs versionskontroll sparas alla filändringar som en kopia för att senare kunna hämtas. Med filversionshantering behöver du inte längre oroa dig över att filer skrivs över eller av misstag tas bort. Även de filer som tagits bort från papperskorgen kan hämtas tillbaka igen.

 • Använd inställningarna för alla enheter

  I läget för central konfiguration kan du direkt hantera användarprivilegier, konfigurera Qsync-klientprogrammet och tillämpa anpassade inställningar eller standardinställningar för alla anslutna enheter samtidigt från en och samma enhet.

 • Fjärradera Qsync-mappen

  Om din NAS blir stulen eller på annat sätt går förlorad kan du fjärradera Qsync-mappen för att undvika dataintrång. Du kan till och med återställa den raderade Qsync-mappen om du skulle få tillbaka din NAS igen.