QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur kommer man åt WebDAV i Windows XP/Vista?

Steg-för-steg-guiden nedan förklarar hur man ansluter till sin NAS-enhet via WebDAV på Windows XP och Vista.

A. Windows XP:

1. Högerklicka på "My Computer" (Min dator) och välj sedan "Map Network Drive…" (Anslut nätverksenhet…).

WebDAV

2. Klicka på "Sign up for online storage or connect to a network server" (Registrera lagringsplats online eller anslut till en nätverksserver).

WebDAV

3. Välj "Choose another network location" (Välj en annan nätverksplats).

WebDAV

4. Ange din NAS-enhets URL med resursmappens namn. Observera att du måste skriva ett "#" i slutet av URL:en. Klicka på "Next" (Nästa) och gå vidare till nästa steg.
Format: http://NAS-ENHETENS_IP_eller_VÄRDNAMN/RESURSMAPPENS_NAMN/#

WebDAV

5. Ange det användarnamn och tillhörande lösenord som har WebDAV-behörighet till denna resursmapp.

WebDAV

6. Skriv ett namn för denna nätverksplats.

WebDAV

7. Det var allt. Nätverksplatsen har nu skapats och är redo för användning.

WebDAV

8. Du kan nu komma åt denna resursmapp när som helst genom WebDAV. En genväg har också skapats i "My Network Places" (Mina nätverksplatser).

WebDAV

B. Windows Vista:

Innan du startar

Observera att du eventuellt måste installera "Software Update for Web Folders (KB907306)" (Programvaruuppdatering för Webbmappar (KB907306)) om du använder Windows Vista. Denna uppdatering är endast för 32-bitars Windows.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en

1. Högerklicka på "Computer" (Dator) och välj sedan "Map Network Drive…" (Anslut nätverksenhet…).

WebDAV

2. Klicka på "Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures" (Anslut till en webbplats som du kan använda för att lagra dokument och bilder).

WebDAV

3. Välj "Choose another network location" (Välj en annan nätverksplats).

WebDAV

4. Ange din NAS-enhets URL med resursmappens namn.
Format: http://NAS-ENHETENS_IP_eller_VÄRDNAMN/RESURSMAPPENS_NAMN

WebDAV

5.Ange det användarnamn och tillhörande lösenord som har WebDAV-behörighet till denna resursmapp.

WebDAV

6.Skriv ett namn för denna nätverksplats.

WebDAV

7. Du har nu skapat webbmappen på Windows Vista.

WebDAV

8.Nätverksresursen visas som en webbmapp i avsnittet "Network Location" (Nätverksplats) i "Computer" (Dator).

WebDAV

9.Du kan enkelt komma åt resursmappen genom denna länk via HTTP/WebDAV.

WebDAV
Lanseringsdatum: 2013-07-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.