QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur köper jag myQNAPcloud-SSL-certifikat och hur använder jag dem?

Varför behöver jag ett myQNAPcloud-SSL-certifikat?

myQNAPcloud-SSL-certifikat används för att ge en säker anslutning mellan QNAP-NAS-enheten och webbläsaren, tillhandahålla auktoriseringshantering och för att kryptera anslutningen så att data och transaktioner skyddas. Innan du installerar ett myQNAPcloud-certifikat kan det hända att ett felmeddelande visas när du försöker ansluta till din QNAP-NAS via HTTPS (t.ex. https://nossl.myqnapcloud.com). De data som överförs i anslutningen skyddas inte mot säkerhetshot. Obehöriga användare har möjlighet att snappa upp information som skickas mellan en QNAP-NAS och webbläsaren.

Genom att köpa och installera ett myQNAPcloud-SSL-certifikat får du bättre skydd när du ansluter till din QNAP-NAS via DDNS.

Lägg märke till att ett myQNAPcloud-SSL-certifikat endast kan användas på QNAP-NAS-enheter med QTS 4.2 eller senare.

Hur använder jag myQNAPcloud-SSL-certifikat?

1. Logga in till myQNAPcloud-webbplatsen med ditt myQNAPcloud-konto och välj "SSL Certificate" (SSL-certifikat) till vänster.

2. Läs och bekräfta villkoren för att använda den här tjänsten. Efter att du valt önskad kvantitet (lägg märke till att varje certifikat endast kan användas på en enhet åt gången) väljer du "Checkout" (till kassan) för att fortsätta till sidan "Payment" (betalning).

3. Du kan betala via Paypal eller med ditt kreditkort. På sidan "Payment" (betalning) väljer du den korttyp du vill använda, och skriver sedan in uppgifterna. Klicka sedan på "Continue" (fortsätt) för att fortsätta.

4. Välj "Pay now" (betala nu) efter att du granskat din beställning för att skicka betalningen.

5. När betalningen godkänts visas information om beställningen.

6. Klicka på "Confirm" (bekräfta) för att bekräfta ditt köp och gå tillbaka till sidan "SSL Certificate" (SSL-certifikat).

7. Efter att du slutfört köpet av ditt certifikat måste du installera det på din QNAP-NAS. Logga in till din QNAP-NAS som administratör och starta myQNAPcloud.

8. Välj "SSL Certificate" (SSL-certifikat) och klicka på "Download and install" (ladda ned och installera) för att installera certifikatet. Välj något av de certifikat du tidigare köpt i listan.

9. En sida visas som bekräftar att certifikatet installerats. Om du vill installera certifikatet på en annan enhet måste du först klicka på "Release" (lås upp) för att låsa upp certifikatet.

10. För ett certifikat som snart upphör att gälla får du en påminnelse av systemet ca 30 dagar innan förfallotidpunkten. Du ges då möjlighet att förnya ditt certifikat innan det upphör att gälla.

11. Gå till myQNAPcloud-webbplatsen för att förlänga giltighetstiden för ditt certifikat.

Transaktionshistoriken för certifikatet visas på sidan "Transaction History" (transaktionshistorik). För varje certifikat anges någon av följande transaktionstyper:
Applied (används): Certifikatet har installerats.
Released (upplåst): Certifikatet har låsts upp från enheten.
Reissued (utfärdat på nytt): Certifikatet har utfärdats en gång till på grund av ändring av DDNS-namnet.
Extended (giltighetstiden förlängd): Certifikatets giltighetstid har förlängts.

Lanseringsdatum: 2015-08-11
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 46% procent.