QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag Q'center för att centralt från en plats hantera och övervaka flera QNAP-NAS-enheter?

”Q'center ger dig fortlöpande information om systemstatus för alla NAS-enheter!”

 

Information om Q'center

Q'center är ett kraftfullt hanteringsverktyg för QNAP:s olika Turbo NAS-modeller. Du kan visa status och systeminformation för flera Turbo NAS-enheter samtidigt från en enda enhet. Det här verktyget gör det enkelt att granska användningen av systemresurser, övervaka diskens/volymens hälsa och utföra andra hanteringsåtgärder. Med de här verktygen för centraliserad hantering kan Q'center bättre bistå IT-administratörer och Turbo NAS-användare med allokering av systemresurser och planering av framtida kapacitet.

Server

På skärmen ”Server” kan du granska, hantera och lägga till Turbo NAS-enheter till listan med hanterade servrar. Du kan visa driftstatus för varje hanterad server här. Du kan också gå till inloggningssidan för en viss server genom att klicka på .
Välj ”Server” i aktivitetsfältet för att öppna menyn.

Lägg till nya servrar

Välj ”Add” (lägg till).

Systemet ger dig tre möjligheter att lägga till nya servrar i listan på: du kan lägga till en enskild server enligt IP-adress eller värdnamn, du kan lägga till enstaka/flera servrar genom att först importera en CSV-fil, eller så kan du lägga till en ny (eller flera) servrar inom ett undernät.

Ange serverns IP-adress/värdnamn, portnummer och lösenordet för administratörskontot för att upprätta en anslutning till servern.

Hämta serverinformation

På skärmen ”Server” väljer du en server för att visa dess status och annan information.

Följande information kommer då att visas om servern: ”General” (allmänt), ”Storage” (lagring), ”Online User” (användare online), ”Shared Folders” (delade mappar), ”Capacity” (kapacitet), ”Performance” (prestanda), ”Server logs” (serverloggar) och ”Server Connection” (serveranslutning).

QTS-inloggningsskärmen

Du kan också gå till inloggningssidan för den servern genom att klicka på .


Inloggningssidan för den designerade Turbo NAS-enheten öppnas då i en ny flik.

Du behöver fortfarande ange kontonamn och lösenord för att logga in till QNAP-NAS-enheten.

Lägg till anpassade attribut

Ett attribut är en egenskap för en server som kan tilldelas olika värden. Välj ”Custom Attribute” (anpassat attribut) för att lägga till ett attribut till servrar. För att tilldela ett attributvärde till en server väljer du servern och sedan ”Edit” (redigera) i menyn ”Server”. Välj fliken ”Custom Attribute” (anpassat attribut) och dubbelklicka sedan på attributets värdefält för att ange ett värde. De här attributen kan användas som filter i funktionen ”Report” (rapport).

Välj ”Custom Attribute” (anpassat attribut) för att lägga till ett attribut.

Välj ”Edit” (redigera) i menyn ”Server”, välj fliken ”Custom Attribute” (anpassat attribut) och dubbelklicka sedan på attributets värde för att tilldela ett värde till en server som valts.

Kontrollpanelen

Skärmen ”Dashboard” (kontrollpanelen) förser dig med verktyg så att du smidigt ska kunna granska och övervaka systemstatus. Du kan anpassa kontrollpaneler för att få en snabb översikt över specifik systeminformation eller statusar (inklusive användning av systemresurser, diskvolym och hälsa).

Öppna en kontrollpanel

Välj ikonen över ”Dashboard” (kontrollpanelen) i verktygsfältet, och gör sedan ditt val i listan ”Open dashboard” (öppna kontrollpanel).

Skapa en ny kontrollpanel

Välj ikonen över ”Dashboard” (kontrollpanelen) i verktygsfältet, och skriv sedan in ett namn på kontrollpanelen i fältet ”Dashboard Name” (namn på kontrollpanelen) under avsnittet ”Create new dashboard” (skapa ny kontrollpanel).

Efter att du skapat en ny kontrollpanel kan du lägga till olika widgetar som presenteras på skärmen ”Add” (lägg till).

Lägg till widgetar

När du öppnar en specifik kontrollpanel kan du lägga till fler widgetar till den genom att välja ”Add” (lägg till) i det övre vänstra hörnet.

Ändra layout

Välj ”Layout” för att växla mellan en tvåkolumns- eller trekolumnslayout.

Rapporter

På skärmen ”Report” (rapporter) finns en mängd aggregerade rapporter som underlättar för administratörer att få översikt över olika inställningar och statusar.

Öppna en rapport

Klicka på ”Report” (rapport) i verktygsfältet för att öppna menyn, och välj en rapport bland de olika rapportmallarna.

Öppna andra rapporter

Klicka på för att öppna andra typer av rapporter. Det går mycket smidigt att växla mellan olika rapporter.

Diagramtyp för rapport

Du kan växla mellan cirkeldiagram och stapeldiagram beroende på rapportens ämne.
Växla från stapeldiagram till cirkeldiagram genom att välja enligt vad som visas nedan:

Exportera en rapport

Välj ”Export” (exportera) så kommer den rapport som visas att konverteras till en CSV-fil som kan laddas ned till din dator.

Loggar

På skärmen ”Log” (loggar) ges en historik över serveraktiviteter så att du snabbt kan granska åtgärder och anslutningsposter för alla hanterade servrar. Dessutom upprätthålls ett register med varningsmeddelanden och systemhändelser.

Visa serveraktiviteter

Välj ”Server Log” (serverlogg) för att visa alla serveraktiviteter för varje hanterad server. Använd sökfunktionen för innehållsbaserad filtrering genom att skriva in ett nyckelord i sökfältet.

Dessutom kan du klassificera varje loggpost som information, varning eller fel för att göra det enklare att bläddra i listan.

Regler

På skärmen ”Rule” (regler) kan administratörer ange regler för att effektivt kunna hantera flera servrar med samma konfiguration. Du kan ställa in konfigurationsparametrar för en regel och tillämpa regeln för de servrar som valts. Servrar som tilldelats regeln kommer att konfigureras automatiskt enligt regelinställningarna.

Lägg till en regel

I menyn ”Rule” (regler) väljer du ”Add” (lägg till) och sedan ”Rule” (regel).

Skriv in ett namn på regeln samt en beskrivning, och välj sedan ”Next” (nästa).

Välj de servrar som regeluppsättningen ska tillämpas för, och välj sedan ”Next” (nästa).

Du kan konfigurera Turbo NAS-servrar med definierade system och privilegieinställningar och hur de ska kontrollera nätverkstjänster. Servrar som sedan väljs ska konfigureras automatiskt enligt de inställningar du har konfigurerat.
Till exempel kan du konfigurera att en DNS-server ska användas för alla servrar som väljs.

Lägg till en regeluppsättning

En regeluppsättning kan bestå av flera regler. Till exempel kan vi kombinera följande regler till en regeluppsättning:

I menyn ”Rule” (regler) klickar du på ”Add” (lägg till) för att lägga till en ny regeluppsättning.

Skriv in ett namn på regeluppsättningen samt en beskrivning, och välj sedan ”Next” (nästa).

Välj de servrar som regeluppsättningen ska tillämpas för, och välj sedan ”Next” (nästa).

Dra och släpp regler från ”All Rules” (alla regler) till listan ”Selected Rules” (valda regler).

Regeluppsättningen kommer nu att skapas.

Om två regler har samma konfigurationsparametrar prioriteras den som står överst i listan. Till exempel kommer systemet i följande konfiguration att använda 172.17.17.17 som DNS-server istället för det andra alternativet.

Bibliotek för inbyggd programvara

På skärmen ”Firmware Lib” (bibliotek för inbyggd programvara) kan du hantera inbyggd programvara på Turbo NAS-servrar. Du kan visa version av inbyggd programvara för varje server och omedelbart få den senaste versionen från QNAP.

Ladda upp inbyggd programvara

Välj servrar i listan och klicka sedan på ”Upload” (ladda upp) för att skicka inbyggd programvara från din dator till de designerade servrarna.

Bläddra på din dator och välj inbyggd programvara som ska laddas upp.

Ladda ned inbyggd programvara

Välj servrar i listan och klicka på ”Download” (ladda ned) för att ladda ned den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Nedladdningsförloppet kommer att visas. Du kan när som helst avbryta nedladdningen.

Ta bort inbyggd programvara

I listan väljer du den inbyggda programvara som ska tas bort, och klickar sedan på ”Delete” (ta bort).

Sök efter uppdateringar

Markera kryssrutan ”Check for Update” (sök efter uppdateringar) för att se om det finns några uppdateringar av den inbyggda programvaran att ladda ned.

Aviseringar

På skärmen ”Notification” (aviseringar) kan du konfigurera att aviseringar ska skickas via e-post när vissa fördefinierade systemtillstånd uppstår.

Lägg till en aviseringsprincip

Välj ”Add” (lägg till) på skärmen ”Notification” (aviseringar) för att lägga till en ny aviseringsprincip.

Skriv in namn och beskrivning samt e-postadresser som aviseringar ska skickas till, och välj sedan ”Next” (nästa).

Välj de servrar som ska övervakas i listan, och klicka sedan på ”Next” (nästa).

Välj ”Add” (lägg till) för att lägga till ett nytt kriterium.

Du kan ange ett varningskriterium som baseras på processoranvändning, minnesanvändning, volymanvändning, poolanvändning, nätverksnedladdning, nätverksuppladdning eller serverdrift som avviker från det normala (inklusive diskfel eller mycket höga systemtemperaturer) för den här aviseringsprincipen. Lägg märke till att om du anger flera kriterier för en aviseringsprincip kommer du att motta varningsavisering så fort som något av kriterierna uppfylls.

Lägg märke till att du måste redan ha konfigurerat SMTP-servern på fliken ”SMTP Server” (SMTP-server) för att du ska kunna motta varningsaviseringar via e-post.

Konfigurera SMTP-servern

Välj ”SMTP Server” (SMTP-server) i menyn ”Notification” (aviseringar). Konfigurera SMTP-servern för att ta emot varningsaviseringar via e-post. Din e-postleverantör kan ge dig korrekta SMTP-inställningar .

Konfigurera SNMP-fälla

Välj ”SNMP Trap” (SNMP-fälla) i menyn ”Notification” (aviseringar). Ange SNMP-serverns IP-adress med det SNMP-program som installerats samt kommunikationsport. I fältet ”Community” (gemenskap) anger du namnet på den SNMP-gemenskap (som normalt är offentlig eller privat) som ska skickas med SNMP-fällan. Du kan även exportera MIB-filen (MIB: Management Information Base, databas för ledningsinformation) här och sedan importera den till ditt SNMP-hanteringsprogram.

Inställningar

Skärmen ”Settings” (inställningar) förser dig med omfattande funktioner för att hantera Q'center, inklusive ”Account” (konto), ”LDAP Configuration” (LDAP-konfiguration), ”AD Configuration” (AD-konfiguration), ”Patch” (programfixar), ”Export/Import Settings” (inställningar för export/import) och ”Remote Backup” (fjärrsäkerhetskopiering).

Konton

Välj ”Add” (lägg till) på skärmen ”Account” (konton).

Ange ”Name” (namn), ”Description” (beskrivning), ”E-mail” (e-post), ”Authentication” (autentisering), ”Password” (lösenord), ”Role” (roll), ”Time Zone” (tidszon) och ”Register Code” (registreringskod), och välj sedan ”OK”.

Registreringskoden är en autentiseringsmetod som Q'center tillhandahåller. När du vill lägga till en NAS till Q'center i en NAT-routermiljö kan du använda Q'center Assistant för att installera Q'center Agent med en IP-adress, port och registreringskod för Q'center, och sedan lägga till en NAS till Q'center med Q'center Agent.

I kontolistan kan du kontrollera kontots roller, autentisering, tid för skapande och senaste inloggningstid.

LDAP-konfiguration

Om du vill använda LDAP för att utföra kontoautentisering ska du ställa in LDAP-konfigurationen på den här sidan. Välj ”Test” (testa) efter att du gjort alla inställningar för att säkerställa att LDAP-servern har aktiverat LDAP-tjänsten, och välj sedan ”Apply” (verkställ).

AD-konfiguration

Om du vill använda AD för att utföra kontoautentisering ska du ställa in AD-konfigurationen på den här sidan. Välj ”Test” (testa) efter att du gjort alla inställningar för att säkerställa att AD-servern har aktiverat AD-tjänsten, och välj sedan ”Apply” (verkställ).

Programfixar

Välj ”Upload” (ladda upp) på skärmen ”Patch” (programfixar) för att ladda upp programfixfiler som QNAP tillhandahåller för uppdatering av Q'center.

Exportera/importera inställningar

Välj ”Export” (exportera) för att exportera inställningar som inkluderar Q'centers alla systeminställningar och historikdata.

Du kan även välja ”Browse” (bläddra) för att ladda upp inställningar.

Fjärrsäkerhetskopiering

Med alternativet ”Remote Backup” (fjärrsäkerhetskopiering) kan du säkerhetskopiera Q'centers alla systeminställningar och historikdata till en fjärrserver.
Välj ”Enable remote backup” (aktivera fjärrsäkerhetskopiering) och ange anslutningsinformationen.

Välj ”Get folder” (hämta mapp) för att hämta fjärrserverns mapplista.

Ange ”Destination folder” (målmapp), ”Backup file name” (namn på säkerhetskopiefil) och ”Backup frequency” (säkerhetskopieringsfrekvens), och välj sedan ”Apply” (verkställ) för att aktivera fjärrsäkerhetskopiering.

Lanseringsdatum: 2014-12-31
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 25% procent.