QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur tillåter jag Windows 98 att ansluta till QNAP-NAS:en?

Tillämpade modeller:

Svar:

 1. Anslut Turbo NAS:en via ssh (port 22, aktiverad som standard) eller telnet (port 13131, inaktiverad som standard) och lägg till nedanstående kommando till den globala sektionen för smb.conf under /mnt/HDA_ROOT/.config med vi-kommandot.
  lanman auth = yes
  client lanman auth = yes
 2. Kör följande kommandon för att kopiera inställningarna och starta om Samba.
  # cp /mnt/HDA_ROOT/.config/smb.conf /etc/default_config/
  # /etc/init.d/smb.sh restart
 3. Öppna webbadministrationssidan, välj [Access Right Management] (åtkomstinställningar) > [Users] (användare) > och välj de användare som kommer att använda Windows 98 för att ansluta till NAS:en, och klicka sedan på [Change Password] (ändra lösenordet).
 4. Ange lösenordet för Windows 98-användarna, och klicka sedan på OK.
 5. Logga in till Windows 98 med samma användarnamn/lösenord som för Turbo NAS:en.
 6. Användare kan nu ansluta till NAS:en via Windows 98.

OBS!

 1. DU MÅSTE UTFÖRA STEG 3 OCH STEG 4 FÖR ATT KONFIGURERA OM LÖSENORDET ÄVEN OM DU INTE KOMMER ATT ÄNDRA DET.
 2. Du måste upprepa steg 2 till 4 om du vill skapa ett nytt användarkonto eller ändra lösenord.

 

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.