Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Wykonywanie migawki do innego serwera Turbo NAS: replika migawek

„Inne fundamentalne narzędzie dla kopii zapasowej serwera NAS”

Funkcja repliki migawek w aplikacji Backup Station pozwala serwerowi Turbo NAS wykonywać migawki i zapisywać je na innych serwerach NAS, co stanowi elastyczną i efektywną usługę tworzenia kopii zapasowych dla profesjonalnych informatyków. W tym artykule opisano sposób użycia funkcji repliki migawek do zapisywania migawek na innym serwerze NAS i zarządzania nimi w skarbcu migawek.

Uwaga: Funkcja repliki migawek jest dostępna tylko w niektórych modelach z systemem QTS w wersji 4.2.0 lub wyższej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP.

Spis treści:

Replika migawek

Przed użyciem repliki migawek na serwerze Turbo NAS musi znajdować się co najmniej jeden wolumin. Jeśli trzeba utworzyć wolumin, wybierz Storage (Pamięć masowa) > Storage Space (Obszar pamięci masowej).

 1. Wybierz aplikację Backup Station i wybierz kolejno Remote Replication (Replikacja zdalna) >SnapshotReplica (Replika migawek).
 2. Wybierz opcję Create a Replication Job (Utwórz zadanie replikacji).
 3. W nowym oknie wybierz nazwę dla zadania replikacji i kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 4. Wprowadź nazwę lub adres IP oraz hasło do serwera zdalnego. Kliknij przycisk Test, aby potwierdzić poprawność ustawień.
 5. Wybierz wolumin, którego migawkę chcesz wykonać, i pulę pamięci, w której chcesz zapisać dane na serwerze docelowym.


  1. Uwaga: Pojemność woluminów /jednostek LUN na serwerze docelowym musi być większa niż pojemność źródłowych woluminów/jednostek LUN.
  2. Podczas pierwszego użycia działanie funkcji SnapshotReplica (Replika migawek) może trwać dłużej niż zwykle.
 6. Ponadto można włączyć szyfrowanie i kompresję w sekcji Options (Opcje) oraz utworzyć harmonogram tworzenia kopii zapasowej w obszarze Backup frequency(Częstotliwość kopii zapasowej).
 7. Zadanie replikacji zostanie wyświetlone na liście. Kliknij przycisk , a zadanie zostanie wykonane natychmiast. W oknie wyświetlany jest także postęp wykonywania zadania.

Skarbiec migawek

Aby zarządzać migawkami z innego serwera Turbo NAS, przejdź do sekcji Storage Manager (Menedżer pamięci masowej) i wybierz Storage (Pamięć masowa) >SnapshotVault (Skarbiec migawek). Spowoduje to wyświetlenie wszystkich migawek zapisanych na lokalnym serwerze NAS.

Listę migawek można filtrować według:

 • Źródła
 • Woluminu/jednostki LUN
 • Lokalizacji
 • Statusu

Aby na przykład wyświetlić wszystkie migawki z adresu IP 172.17.32.87, wybierz opcję Source (Źródło) i wpisz wybrany adres IP.


Klonowanie migawek

 1. W celu klonowania migawek i budowania tych woluminów na lokalnym serwerze NAS należy wybrać opcję Show Snapshots (Pokaż migawki).
 2. Wybierz migawkę i kliknij przycisk Clone (Klonuj).
 3. Wprowadź alias woluminu (lub użyj nazwy domyślnej) i wybierz foldery/pliki, które chcesz sklonować. Kliknij przycisk OK, a zadanie zostanie uruchomione natychmiast.
 4. Po zakończeniu zadania zostanie wyświetlone okno.
 5. Przejdź do sekcji Storage (Pamięć masowa) > Storage Space (Obszar pamięci masowej) i zobacz nowy wolumin sklonowany ze skarbca migawek.
 6. Do zarządzania plikami w nowym woluminie można także użyć aplikacji File Station.
Data wydania: 2015-03-04
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
80% ludzi uważa, że to pomaga.