QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe virtuele machines (VMs) te importeren en exporteren van en naar Virtualization Station (inclusief het importeren van virtuele machines vanuit online VM-markten)?

Wat is de functie van het importeren en exporteren?
De functie van het importeren en exporteren van virtuele machines (VMs) is het snel verplaatsen van VMs van de ene Hypervisor, zoals VMware en VirtualBox, naar de andere. Het kan de tijd verkorten die het kost om een nieuwe VM-omgeving tussen verschillende legacy Hypervisors in te stellen. Er zijn enkele VM-formaten die compatibel zijn en die door veel Hypervisors worden ondersteunt, zodat gebruikers deze functie kunnen gebruiken om VMs te verplaatsen zonder dat ze daarvoor veel tijd moeten spenderen aan het configureren van instellingen.

Virtualization Station kan VMs importeren en exporteren. VMs geëxporteerd uit VirtualBox en VMware kunnen met de *.ova, *.ovf en *.vmx-formaten werken, en de *.ovf en *.qvm-formaten worden gebruikt om VMs te exporteren voor andere Hypervisors of Virtualization Stations op andere QNAP NAS-servers. Virtualization Station werkt ook met de door de online VM-markten, zoals Bitnami en VMware Virtual App, geleverde virtuele toepassingen.

 

Wat is een online VM-markt?
Met het verder ontwikkelen van virtualisatie, stijgt het aantal bedrijven dat van plan is om fysieke machines te vervangen door virtuele machines. Binnen deze trend combineren veel softwareleveranciers hun toepassingen en opensource besturingssystemen in virtuele toepassingen. Deze virtuele toepassingen worden ondersteunt door de formaten van de virtuele machines. Individuen en bedrijven kunnen deze virtuele toepassingen downloaden en direct importeren in Hypervisors. Dit reduceert niet alleen de tijd voor het installeren van besturingssystemen maar verhelpt ook problemen met de compatibiliteit.

Virtualization Station werkt met twee online VM-markten: Bitnami Virtual App en VMware Virtual App. De procedure voor het importeren van virtuele toepassingen is gelijk aan die van het importeren van een VM in het algemeen.

Hoe importeer ik een virtuele machine?

Virtualization Station is compatibel met de *.ovf en *.ova-bestandsformaten. U kunt direct VMs (virtuele machines) importeren in Virtualization Station of VMs exporteren naar andere NAS-systemen met Virtualization Station of andere legacy hypervisors zoals VMWare en VirtualBox.

Ga naar Virtualization Station en klik op “Import VM” (VM importeren).

"VM importeren":

 • PC: Importeren vanuit locale PC
 • NAS: Importeren vanuit de NAS

Opmerking: De *.ova en *.ovf-formaten worden alleen ondersteunt door VMs (virtuele machine) die zijn geëxporteerd vanuit VirtualBox v4 en VMWare; het *.vmx-formaat wordt ondersteunt door VMs geëxporteerd vanuit VMWare Workstation 8/9.

Als voorbeeld importeren we een VM (virtuele machine) vanuit de NAS. Kies “NAS" en klik op “Browse” (Bladeren).

Open de map waarin uw VMs (virtuele machine) zijn opgeslagen en klik op "OK'.

Klik op “Next” (Volgende).

U kunt het "Bestemmingspad", "Overzicht", "Netwerk", "Harde schijf" en "IDE CD/DVD-ROM" instellen.

 1. "Bestemmingspad": U kunt de locatie kiezen waar u de VM (virtuele machine) wilt opslaan, en of u wel of geen submap wilt creëren.
 2. "Overzicht": U kunt uw VM (virtuele machine) een naam geven en instellen hoeveel CPU-kernen en geheugen u wilt gebruiken in uw VM.
 3. “Netwerk”: U kunt een speciaal netwerk instellen voor de VM, een MAC-adres genereren en het model van de Network Interface Controller bepalen.
 4. "Harde schijf": U kunt de Cachemodus en Controller van de harde schijf instellen.
  • Cachemodus: "Geen", "Terugschrijven" en "Doorschrijven".
  • Controller: “IDE”, “SCSI”, “SATA” en “VIRTIO”
 5. “IDE CD/DVD-ROM”: U kunt "Optie" selecteren om een virtuele CD/DVD-ROM toe te voegen.

Klik op “Import” (importeren) na het voltooien.Klik op "VM-info".

Klik daarna op “Start” (Starten) om de VM (virtuele machine) te starten.

Klik op "Console" om het bureaublad van de VM (virtuele machine) te bekijken.

Hoe exporteer ik een virtuele machine?

Of de VM (virtuele machine) nu door Virtualization Station of een geïmporteerde VM is, ze kunnen allebei worden geëxporteerd vanuit Virtualization Station. Daarna kunnen die VMs in een andere QNAP NAS of een legacy hypervisor zoals VirtualBox of VMWare worden geïmporteerd.

Klik op “Export VM” (VM exporteren).

 1. “VM”: Voor het exporteren kunt u VMs (virtuele machines) uit een dropdown-lijst kiezen. Als de VM wordt uitgevoerd op dit moment of is uitgesteld, dan kan deze VM niet worden geëxporteerd.
 2. "Naam exportbestand": U kunt de VM (virtuele machine) die u wilt exporteren een naam geven.
 3. "Formaat": VMs (virtuele machines) kunnen in twee formaten worden geëxporteerd: *.qvm en *.ovf. Het *.qvm-formaat is geschikt voor het importeren van de VM in een andere QNAP NAS, EN HET *.ovf-formaat is geschikt voor andere legacy hypervisors zoals VirtualBox v4 en VMWare.
  • "Inclusief ISO-images": *.qvm en *.ovf
  • "Images comprimeren": *.qvm
 4. "Locatie:" U kunt de locatie uitkiezen waar u de geëxporteerde VM wilt bewaren.

Klik op “Start” (Starten).

Klik op “Finish” (Voltooien) om het exporteren te voltooien.

Hoe importeer ik virtuele machines vanuit online VM-markten?

U kunt virtuele machines die u wilt hebben downloaden vanuit online VM-markten zoals Bitnami en VMWare. Via de online VM-markt kunt u toepassingen op gastbesturingssystemen installeren zoals Windows, Linux distributies et cetera, en ze daarna als virtuele machineformaten zoals *.ovf verpakken. Via de volgende procedure hoeft u dit pakket alleen maar direct te importeren via Virtualization Station en kunt u toepassingen uitvoeren op virtuele machines.

Open Virtualization Station en klik op “Bitnami Virtual App” (Bitnami Virtual App).

Uw standaard browser opent een nieuw tabblad met de online VM-markt van Bitnami. U kunt de toepassingen zoeken die u wilt en deze downloaden. In dit voorbeeld downloaden we "WordPress" .

Klik op "WordPress" en daarna op “Virtual Machine” (Virtuele machine).

Het downloadproces begint en de geselecteerde virtuele machine wordt opgeslagen in de door u gekozen doelmap.

Nadat het download is voltooid, moet u controleren of het downloaden succesvol is verlopen.

Ga terug naar Virtualization Station, klik op “Import VM” (VM importeren) en kies "PC" gevolgd door “Browse” (Bladeren).

Open de doelmap van "WordPress" en selecteer “bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04-VBOX3.ovf”, en daarna "Openen".

Klik op “Next” (Volgende).

Klik op “Browse” (Bladeren) en selecteer “bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04.vmdk” gevolgd door "Openen".

Klik op “Next” (Volgende).

Klik op “Browse” (Bladeren) en kies alle “bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04-s00x.vmdk” bestanden (s001-s009). Klik op “Openen”.

Klik op “Next” (Volgende) om de bestanden te uploaden.

Merk op: Het moet worden geüpload naar de NAS als u de VM (virtuele machine) importeert vanuit de locale PC. Wij raden u aan om de VM (virtuele machine) te importeren vanuit de NAS om de wachttijd bij het uploaden van bestanden te verkorten.

In het volgende kunt u het "Bestemmingspad", "Overzicht", "Netwerk", "Harde schijf" en "IDE CD/DVD-ROM" instellen.

 1. "Bestemmingspad": U kunt de locatie kiezen waar u de VM (virtuele machine) wilt opslaan, en of u wel of geen submap wilt creëren.
 2. "Overzicht": U kunt uw VM (virtuele machine) een naam geven en instellen hoeveel CPU-kernen en geheugen u wilt gebruiken in uw VM.
 3. “Netwerk”: U kunt een speciaal netwerk instellen voor de VM, een MAC-adres genereren en het model van de Network Interface Controller bepalen.
 4. "Harde schijf": U kunt de Cachemodus en Controller van de harde schijf instellen.
  • Cachemodus: "Geen", "Terugschrijven" en "Doorschrijven".
  • Controller: “IDE”, “SCSI”, “SATA” en “VIRTIO”
 5. “IDE CD/DVD-ROM”: U kunt "Optie" selecteren om een virtuele CD/DVD-ROM toe te voegen.

Na het instellen van het aantal CPU-kernen en de grootte van het geheugen, moet u op “Generate” (Genereren) klikken en daar “Option” (Optie) selecteren gevolgd door het klikken op “Import” (Importeren).

Als de VM (virtuele machine) is geïmporteerd, moet u op "VM-info" klikken.Klik daarna op “Start” (Starten) om de VM (virtuele machine) te starten.

Klik op "Console" om het bureaublad van de VM (virtuele machine) te bekijken.

 

Uitgavedatum: 2014-03-06
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
29% van de mensen vond dit nuttig