QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe QNAP's flexibel volumebeheer te gebruiken

U kunt gebruikmaken van QNAP's flexibel volumebeheer om uw opslagcapaciteit beter te beheren. De opslagpool aggregeert harde schijven in een grotere opslagruimte, en met de mogelijkheid van meerdere RAID-groepen kan de opslagpool meer redundante bescherming bieden en het risico van een data-crash verlagen. Met 'thin provisioning' kan opslagruimte efficiënter gebruikt worden, en kunnen gebruikers dynamisch capaciteit toevoegen of uitbreiden afhankelijk van de vraag naar opslag voor beoogde inzet van toepassingen.

De architectuur van QNAP's flexibel volumebeheer

Een nieuwe opslagpool creëren

1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte) en klik op "New Storage Pool" (Nieuwe opslagpool) om het venster voor het creëren van opslag te openen. Selecteer de behuizing en de harde schijven die aan de nieuwe opslagpool toegevoegd moeten worden, selecteer een geschikt RAID-type, en klik op "Next" (Volgende). Besef dat alle data van de geselecteerde schijven gewist zal worden.

2. Stel de gereserveerde ruimte in voor snapshot-bescherming (de standaard waarde is 20%) en klik op "Create" (Creëren). Let op dat als "Snapshot Space Reservation" (Reservering snapshot-ruimte) uitgeschakeld is, het systeem dan automatisch niet-toegewezen ruimte zal gebruiken uit de opslagpool voor snapshots. U zult dan het ruimtegebruik moeten monitoren om te garanderen dat er voldoende ruimte is voor nieuwe snapshots.

3. De nieuwe opslag wordt gecreëerd.

De opslagpoolcapaciteit online uitbreiden

Zie de onderstaande twee methoden voor het uitbreiden van de opslagpoolcapaciteit.

1. Een nieuwe RAID-groep creëren

1.1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte), klik op "Manage" (Beheren), en klik daarna op "Expand Pool" (Pool uitbreiden) om de "Storage Pool Expansion Wizard" (Wizard voor uitbreiding van de opslagpool) te openen.

1.2. Selecteer "Create and add a new RAID group" (Een nieuwe RAID-groep creëren en toevoegen) en klik op "Next" (Volgende).

1.3. Selecteer de harde schijven die aan de RAID-groep toegevoegd moeten worden en een geschikt RAID-type. Klik op "Next" (Volgende). Besef dat alle data van de geselecteerde schijven gewist zal worden.

1.4. Bevestig uw instellingen op de overzichtspagina en klik op "Expand" (Uitbreiden) om te voltooien.

1.5 De opslagpoolcapaciteit wordt uitgebreid.

2. Harde schijven toevoegen aan een bestaande RAID-groep

Let op dat RAID 0, RAID 10, Single en JBOD niet ondersteund worden voor opslagpooluitbreiding.

2.1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte), klik op "Manage" (Beheren), en klik daarna op "Expand Pool" (Pool uitbreiden) om de "Storage Pool Expansion Wizard" (Wizard voor uitbreiding van de opslagpool) te openen.

2.2. Selecteer "Add new disk(s) to an existing RAID group" (Nieuwe schijf(ven) aan een bestaande RAID-groep toevoegen), kies een bestaande RAID-groep uit de keuzelijst, en klik op "Next" (Volgende).

2.3. Selecteer een harde schijf die aan de RAID-groep toegevoegd moet worden en klik op "Next" (Volgende).

2.4. Bevestig uw instellingen op de overzichtspagina en klik op "Expand" (Uitbreiden) om te voltooien.

2.5. De opslagpoolcapaciteit wordt uitgebreid.

Een nieuw volume creëren

1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte) > "Create" (Creëren) en klik op "New Volume" (Nieuw volume) om de "Volume Creation Wizard" (Wizard voor het creëren van een volume) te openen.

2. Er zijn 3 opties beschikbaar:
(1). Statisch enkelvoudig volume (beste prestaties)
(2). Dik meervoudig volume (goede prestaties en flexibiliteit)
(3). Dun meervoudig volume (grote flexibiliteit en opslagefficiëntie)
Gebruikmakend van "Thick Multiple Volume”(Dik meervoudig volume) als voorbeeld, selecteer de naam de opslagpool en klik op "Next" (Volgende).

3. Specificeer de volumecapaciteit en de rest van de opties en klik op "Next" (Volgende). Om “Bytes per inode” te wijzigen, schakel dan de “File system option” (Bestandssysteem-optie) in. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de relatie tussen het aantal bytes per inode, de maximale grootte van het volume, en het maximale aantal bestanden / mappen.

Bytes per Inode Max. grootte van het volume Max. aantal bestanden/mappen
4096 15,99 TB Volumegrootte/Bytes per inode
8192 31,99 TB
16384 (standaard) 63,99 TB
32768 127,99 TB
65536 250 TB

4. Bevestig uw instellingen op de overzichtspagina en klik op "Finish" (Voltooien) om af te ronden.

5. Een nieuw volume wordt gecreëerd.

Volumecapaciteit online uitbreiden

1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte), selecteer een volume, en klik op "Manage" (Beheren).

2. Klik op "Expand Volume" (Volume uitbreiden) om de "Volume Resizing Wizard" (De wizard om het volume aan te passen) te openen.

3. Specificeer de nieuwe capaciteit in en klik op "Apply" (Toepassen).

4. De volumecapaciteit wordt uitgebreid.

Een nieuwe blok-gebaseerde iSCSI LUN creëren

1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "Storage Space" (Opslagruimte), en klik op "Create" (Creëren). Klik op "New iSCSI LUN" (Nieuwe iSCSI LUN) om de "iSCSI Quick Configuration Wizard" (De wizard voor het snel configureren van iSCSI) te openen .

2. Kies "iSCSI LUN only" (Alleen iSCSI-LUN) en klik op "Next" (Volgende).

3. Selecteer "Allocate space from a storage pool as an iSCSI LUN" (Wijs ruimte toe vanuit een opslagpool als een iSCSI LUN) en de opslagpool. Klik op "Next" (Volgende).

4. Voer de LUN-naam in, selecteer "Thin Provisioning" en specificeer de capaciteit. Klik op "Next" (Volgende).

5. Kies een iSCSI-target om te koppelen en klik op "Next" (Volgende).

6. Bevestig uw instellingen op de overzichtspagina en klik op "Next" (Volgende) om te voltooien.

7. Een blok-gebaseerde iSCSI LUN wordt gecreëerd.

iSCSI LUN capaciteit online uitbreiden

1. Ga naar "Storage Manager" (Opslagbeheer) > "iSCSI Storage" (iSCSI-opslag), selecteer een iSCSI LUN en klik op "Action" (Actie) > "Modify" (Wijzigen) om de iSCSI LUN-configuratiepagina te openen.

2. Voer de nieuwe capaciteit in en klik op "Apply" (Toepassen) om te voltooien.

3. De volumecapaciteit wordt uitgebreid.

 
Uitgavedatum: 2013-10-28
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
66% van de mensen vond dit nuttig