QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe JBOD-migratie te gebruiken om data naar andere NAS-apparaten te verplaatsen?

Het kan veel tijd vergen om een groot aantal kleine bestanden of een enkel groot gegevensbestand te verplaatsen, met name in een trage netwerkomgeving. De JBOD-migratiefunctie op de QNAP NAS biedt een veilige en gemakkelijke manier om uw gegevens naar andere NAS-apparaten te verplaatsen via compatibele uitbreidingsmodules.

Met QNAP uitbreidingsmodules kunt u snelle gegevensoverdracht realiseren via high-speed mini SAS-kabels. Sluit de uitbreidingsmodules aan op de QNAP NAS voor databack-up en breng vervolgens de gearchiveerde gegevens over naar andere NAS-apparaten. Raadpleeg de volgende procedure voor JBOD-migratie.

 1. Een uitbreidingsmodule aan de NAS koppelen
 2. Een uitbreidingsmodule van de NAS verwijderen
 3. Het bestandssysteem in de uitbreidingsmodule herstellen

 

Een uitbreidingsmodule aan de NAS koppelen

 1. Koppel een uitbreidingsmodule aan de NAS
  Let op: De doel-NAS moet ook dezelfde uitbreidingsmodules ondersteunen met dezelfde soort connectoren (bijvoorbeeld SAS of USB).

 2. Maak een nieuwe opslagpool en volume

  (1) Ga naar “Storage Manager” (Opslagmanager) > “Storage Space” (Opslagruimte), klik op “Create” (Maken), en kies dan “New Storage Pool” (Nieuwe opslagpool) om het scherm van “Create Storage Pool” (Opslagpool maken) naar voren te brengen.
  (2) Kies de module, harde schijf/schijven, RAID-type en Hot Spare Disk (Reserveschijf), en klik daarna op "Create” (Maken).
  (3) Wees ervan bewust dat alle data op de gekozen harde schijf/schijven gewist zal worden. Klik op "OK" als u het zeker weet.
  (4) Een nieuwe opslagpool wordt gemaakt.
  (5) Om een volume te maken voor de opslagpool, klikt u op “Create” (Maken), en kies daarna “New Volume” (Nieuw volume) om de “Volume Creation Wizard” naar voren te brengen.
  (6) Volg de instructies op het scherm om een nieuw volume te maken.

  (7) U kunt File Station gebruiken om gewenste bestanden naar de uitbreidingsmodule te kopiëren.

Een uitbreidingsmodule van de NAS verwijderen

(1) Ga naar “Storage Manager” (Opslagmanager) > “Disks” (Schijven), en kies daarna de uitbreidingsmodule (het laat REXP#1 zien in dit voorbeeld) uit de lijst.
(2) Klik op “Action” (Actie), kies “Safely Detach” (Veilig ontkoppelen), en kies daarna “Apply” (Toepassen) wanneer een bevestigingsscherm verschijnt om de uitbreidingsmodule veilig van het systeem los te koppelen.
(3) De opslagconfiguratie zal samen met de module bewaard blijven. U kunt de uitbreidingsmodule nu loskoppelen van de NAS.

Het bestandssysteem in de uitbreidingsmodule herstellen

(1) Koppel de uitbreidingsmodule aan de doel-NAS.
(2) Wacht tot het systeem klaar is met het detecteren van de uitbreidingsmodule.
Let op: Om corruptie van data te voorkomen, moet u op dit moment geen systeemconfiguraties uitvoeren in de uitbreidingsmodule.
(3) Ga naar “Storage Manager” (Opslagmanager) > “Disks” (Schijven), en kies daarna de uitbreidingsmodule uit de lijst.
(4) Klik op “Recover” (Herstellen), en kies daarna “Scan All Free Drives” (Alle vrije schijven scannen) om het bestandssysteem in de uitbreidingsmodule te herstellen.

(5) Nadat het bestandssysteem hersteld is, wordt dit in de “Storage Space” (Opslagruimte) weergegeven.

Uitgavedatum: 2015-07-16
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig