QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Uppgradering av RAID-kapaciteten online

En ny utmaning för moderna företag

För moderna företag är en av de största utmaningarna att välja ut och konfigurera en tillförlitlig nätverksansluten lagringsserver för att säkra och dela viktiga data i syfte att öka arbetseffektiviteten. Samtidigt ökar behovet av högre lagringskapacitet på grund av nödvändigheten att minska risken för dataförlust genom säkerhetskopiering av data. Lagringskapaciteten för hårddiskar ökar med jämna mellanrum, och QNAP har tagit fasta på detta genom en lösning där du, utan att behöva stänga av NAS-enheten, under körning kan byta ut enheter med mindre kapacitet till enheter med större kapacitet så att din QNAP-Turbo NAS kan växa i takt med ditt företag.

De olika modellerna ur QNAP:s Turbo NAS-serier tillhandahåller en lösning för dagens företag som ger hög prestanda till låg total ägandekostnad. Förutom maskinvaruspecifikationer som är bäst i sin klass och lättanvända program erbjuder våra Turbo NAS-serier även innovativa funktioner som Online RAID Capacity Upgrade (till exempel utbyte av tre hårddiskar på vardera 500 GB till tre hårddiskar på vardera 1 TB) och Online RAID Level Migration (till exempel RAID-nivåmigrering från RAID 1 till RAID 5). De här avancerade funktionerna brukade tidigare vara förbehållna för företag med stora budgetar, men QNAP har implementerat ett intuitivt sätt att låta fler företag ta del av dessa kraftfulla tekniker på.

I nedanstående scenario demonstreras hur användare kan dra nytta av Online RAID Capacity Upgrade.

Användningsfall

  • Jeffrey köpte tre enheter på vardera 500 GB för förstagångsinstallationen av en TVS-882 och använde en RAID 5-konfiguration för dessa enheter.
  • Sex månader senare ökade hans avdelnings lagringsbehov kraftigt, och den nuvarande lagringskapaciteten för hans TVS-882 var inte längre tillräcklig. Samtidigt hade också priset för hårddiskar på 1 TB kraftigt sjunkit. Följaktligen bestämde sig Jeffrey för att köpa tre stycken hårddiskar på vardera 1 TB.
  • Jeffrey vill nu uppgradera kapaciteten för sin TVS-882-NAS.

Procedur

Logga in till QTS med ett administratörskonto. Gå till ”Storage Manager” > ”Storage Space” (Lagringsutrymme). Välj den lagringspool som ska utökas, och klicka sedan på ”Manage” (hantera). Fönstret ”Storage Pool Management” (hantering av lagringspooler) öppnas, där du väljer den RAID-grupp som ska utökas för att sedan klicka på ”Replace Disks One by One” (byt ut diskarna en och en) i menyn ”Manage” (hantera).

Markera den första disken som ska bytas ut, och klicka på ”Change” (byt ut).

Tips: Efter att du bytt ut hårddiskarna visas meddelandet ”You can replace this drive” (du kan byta ut den här enheten) i beskrivningsfältet. Du kan nu byta ut hårddisken till en större. Eller så kan du hoppa över det här steget om hårddiskarna redan har bytts ut.

Var försiktig! När synkronisering av hårddiskarna pågår får du INTE stänga av NAS-enheten eller byta ut hårddiskar.

När det visas ”Please remove this drive” (ta ur den här enheten) i beskrivningsfältet tar du ut hårddisken ur NAS-enheten. Vänta tills NAS-enheten avgett två ljudsignaler.

När det visas ”Please insert the new drive” (sätt i den nya enheten) i beskrivningsfältet sätter du i den nya enheten i samma hårddiskfack.

Efter att du satt i hårddisken väntar du tills NAS-enheten avgett en ljudsignal. Systemet börjar nu att återskapa hårddisken.

Efter att RAID-återskapningen slutförts upprepar du ovanstående steg för att byta ut de andra hårddiskarna en och en.

Efter att du bytt ut hårddiskarna och återskapningen slutförts klickar du på ”Expand Capacity” (utöka kapaciteten) för att utöka RAID-kapaciteten.

Klicka på ”OK” för att fortsätta.

NAS-enheten kommer att avge en ljudsignal och börja utöka kapaciteten.

Beroende på storleken på enheterna kan den här processen ta allt från endast några timmar till tiotals timmar att slutföra. Du måste vänta tills processen har slutförts. Stäng INTE av NAS-enheten.

Efter att utökningen av RAID-kapaciteten slutförts visas den nya kapaciteten, och statusen för RAID-gruppen ändras till ”Ready” (klar). Processen har nu slutförts och det nya lagringsutrymmet kan användas.

Tips: För att kunna utöka kapaciteten för en NAS av sluten typ (NAS-modeller utan tillgängliga enhetsfack) måste du först stänga av NAS-enheten, dra ut kablarnas kontakter ur uttagen, ställa NAS-enheten på ett plant underlag, öppna höljet och sedan byta ut hårddiskarna som sitter isatta. Sätt därefter tillbaka höljet igen, sätt i kablarnas kontakter i uttagen, slå på NAS-enheten och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Lanseringsdatum: 2016-10-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 75% procent.