QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

RAID-nivåmigrering online

”Ingen nedtid för servern när du behöver utöka kapaciteten för eller migrera dina RAID-volymer”

En ny utmaning för moderna företag

För moderna företag är en av de största utmaningarna att välja ut och konfigurera en tillförlitlig nätverksansluten lagringsserver för att säkra och dela viktiga data i syfte att öka arbetseffektiviteten. Samtidigt ökar behovet av att minska risken för dataförlust genom säkerhetskopiering av data. I takt med att ett företag växer kan det bli nödvändigt att anamma policyer för säkerhetskopiering av data för att tillgodose ändrade behov.

De olika modellerna ur QNAP:s Turbo NAS-serier tillhandahåller en lösning för dagens företag som ger hög prestanda till låg total ägandekostnad. Förutom maskinvaruspecifikationer som är bäst i sin klass och lättanvända program erbjuder våra Turbo NAS-serier även innovativa funktioner som Online RAID Capacity Upgrade (till exempel utbyte av tre hårddiskar på vardera 500 GB till tre hårddiskar på vardera 1 TB) och Online RAID Level Migration (till exempel RAID-nivåmigrering från RAID 1 till RAID 5). De här avancerade funktionerna brukade tidigare vara förbehållna för företag med stora budgetar, men QNAP har implementerat ett intuitivt sätt att låta fler företag ta del av dessa kraftfulla tekniker på.

I nedanstående scenarier demonstreras hur företag kan dra nytta av Online RAID Level Migration och Online RAID Capacity Upgrade.

Användningsfall

Med Online RAID Level Migration kan användare migrera till olika RAID-konfigurationer. Migreringsprocessen kan genomföras utan att NAS-enheten behöver stängas av och utan att några data går förlorade.

Online RAID Level Migration stöder följande RAID-migreringar:

 • En enhet till RAID 1
 • RAID 1 till RAID 5
 • RAID 5 till RAID 6

Användningsfall

 • Jeffrey investerade i två enheter på vardera 500 GB för förstagångsinstallationen av en TVS-882 och använde en RAID 1-konfiguration för de två enheterna. TVS-882-NAS-enheten användes som en filserver för delning av data mellan avdelningarna.
 • Efter sex månader hade hans avdelnings lagringsbehov kraftigt ökat. Den nuvarande lagringskapaciteten för TVS-882-NAS-enheten var inte längre tillräcklig. Jeffrey planerade att uppgradera lagringskapaciteten utan att förlora någon dataredundans genom att lägga till diskar i RAID-gruppen och migrera RAID-konfigurationen till RAID 5.

För detta krävs följande:

 • Förbered hårddiskar med minst samma kapacitet som de befintliga enheterna i den nuvarande RAID-matrisen.
 • Utför RAID-migrering (migrera systemet från RAID 1-läge till RAID 5 genom att sätta i en enhet)

Gå till ”Storage Manager” > ”Storage Space” (Lagringsutrymme). Välj den lagringspool som ska uppgraderas, och klicka sedan på ”Manage” (hantera). Fönstret ”Storage Pool Management” (hantering av lagringspooler) kommer att öppnas. Den aktuella konfigurationen av diskvolymen som visas på sidan är RAID 1 och RAID-kapaciteten är 500 GB.

Sätt i de nya hårddiskarna på vardera 500 GB i NAS-enheten.

I fönstret ”Storage Pool Management” (hantering av lagringspooler) klickar du på ”Manage” (Hantera) > ”Migrate” (Migrera).

Välj en tillgänglig hårddisk att lägga till i matrisen. Typ av RAID-migrering och enhetskapacitet efter slutförd migrering kommer att visas. Klicka på ”Apply” (tillämpa) för att fortsätta.

OBS! RAID-migreringssekvensen måste vara ”Single” > ”RAID 1” > ”RAID 5” > ”RAID 6” (Enkel > RAID 1 > RAID 5 > RAID 6)

Alla data på den enhet som väljs kommer att tas bort. Klicka på ”OK” för att bekräfta.

Förloppet för migreringen visas under ”Status”.

OBS! Lagringspoolen kommer att befinna sig i läget ”Read only” (skrivskyddad) när migreringsprocessen fortskrider från 11 till 49 procent.

Efter att migreringen slutförts kommer den nya enhetskonfigurationen att vara RAID 5 och statusen att vara ”Ready” (klar). Du kan nu börja att använda den nya enhetskonfigurationen.

Beroende på storleken på enheterna kan den här processen ta allt från endast några timmar till tiotals timmar att slutföra. Du måste vänta tills processen har slutförts. Stäng INTE av NAS-enheten.

Kombinera RAID-nivåmigrering online med utökning av RAID-kapaciteten online

Fallscenario

 • Jeffrey vill konfigurera en FTP-server och en filserver så snart som möjligt.
 • Den ursprungliga planen var att konfigurera ett nätverksdatacenter med en RAID 5-volym på 3 TB med en TVS-882.
 • Jeffrey hade bara en hårddisk på 250 GB och kunde bara konfigurera TVS-882-NAS-enheten med en konfiguration med enkel diskvolym.
 • Jeffrey planerar då att uppgradera diskkonfigurationen för TVS-882-NAS-enheten till RAID 5 och utöka den totala lagringskapaciteten till 3 TB utan nedtid och utan att några data går förlorade.

Jeffrey köper fyra stycken enheter på vardera 1 TB och sätter i tre av enheterna i NAS-enheten. Han kör Online RAID Level Migration för att migrera systemet från enkel diskvolym till RAID 1. En av de nyinstallerade enheterna på 1 TB läggs till i RAID-gruppen i migreringen. Den totala lagringskapaciteten för den speglade RAID-gruppen är fortfarande 250 GB, men nu med redundans (storleken på RAID-gruppen begränsas av storleken på enheten med den minsta kapaciteten i matrisen).

Jeffrey kör sedan Online RAID Level Migration för att migrera systemet från RAID 1 till RAID 5. Den andra enheten i NAS-enheten på 1 TB läggs till i RAID-gruppen. Den totala lagringskapaciteten för RAID-gruppen är nu 500 GB (250 GB x 3 minus 250 GB för redundans).

Den tredje enheten i NAS-enheten på 1 TB läggs till i RAID-gruppen med hjälp av funktionen ”Add Disk” (lägg till disk). Lagringskapaciteten för RAID-gruppen är nu 750 GB.

Jeffrey kör Online RAID Capacity Expansion och byter ut hårddisken på 250 GB under körning till en på 1 TB. Den slutliga lagringskapaciteten för RAID-gruppen är 3 TB (1 TB x 4 minus 1 TB för redundans).

Lanseringsdatum: 2013-04-22
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 63% procent.