QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur man använder QGet för att hantera flera bittorrenthämtningar via fjärranslutning?

"Lägg till, ta bort och se dina bittorrenthämtningar på Windows eller MAC med hjälp av QGet"

Innehåll:

P2P-hämtning utan att du behöver använda din PC

QNAP Turbo NAS-enheten stöder P2P, FTP och HTTP-hämtning och ger användare ett annat alternativ för att göra samma jobb. Anslut din QNAP NAS-enhet till nätverket och aktivera hämtstationen. Denna fungerar precis som andra bittorrentklienter för PC-datorer. Fördelarna med att använda QNAP Turbo NAS-enheten för filhämtning inkluderar:

  • Enkel aktivering: Genom att aktivera Turbo NAS-enhetens inbäddade hämtstation kan filhämtningen utföras direkt. Användare behöver inte installera något annat program på Turbo NAS-enheten.
  • Enkelt webbhanteringsgränssnitt: Hämtningar på Turbo NAS-enheten kan hanteras via webbläsare. Du kan hantera hämtningarna via Internet - när som helst, var som helst.
  • Praktiskt QGet-program: QNAP tillhandahåller ett lättanvänt och kraftfullt QGet-program så att du samtidigt kan hantera hämtningar på flera Turbo NAS-enheter via din PC (med QGet installerat) när du inte är hemma. QGet stöder intuitiv dragning och släppning av torrentfiler, HTTP-adresser och FTP-adresser till gränssnittet för att man ska kunna lägga till hämtningar bekvämt.
  • Litet: Tar bara lite utrymme. Du kan enkelt placera det var som helst.

Vad är QGet?

Om du vill ansluta till NAS-enhetens hämtstation för att hantera dina hämtningsjobb kan du logga in till det webbaserade gränssnittet via din webbläsare eller använda QGet-verktyget som finns tillgängligt på både Microsoft Windows och Mac OS X. För att bättre beskriva de funktionaliteter som programmet erbjuder ska vi ta en titt på användningsscenariot nedan:

QGet-gränssnittet för Mac och Windows

Tilldela NAS-enheten en statisk IP-adress och konfigurera DDNS

Vi rekommenderar att du tilldelar en statisk IP-adress till Turbo NAS-enheten. (Eftersom du kan behöva öppna portar för tjänster på din NAT-router och vidarebefordra dem till Turbo NAS-enhetens LAN-IP-adress och du inte vill att denna ändras.) Gå till "System Administration" (Systemadministration) > "Network" (Nätverk) > "TCP/IP" och klicka sedan på för att visa TCP/IP-inställningsfönstret. Tilldela en statisk IP-adress för din NAS-enhet. Tänk även på att ange DNS-serveradressen, annars kommer du inte att kunna ansluta till spårarna.

Assign a static IP address for your NAS

De flesta Internetleverantörer tillhandahåller en eller flera dynamiska offentliga IP-adresser för Internetanslutning. (Detta gäller situationer där IP-delningsroutern erhåller WAN-IP från Internetleverantören genom PPPoE- eller DHCP-anslutning.) För att konfigurera en server krävs en statisk IP-adress eller URL så att användare enkelt kan komma ihåg den serveradress som de ska ansluta till. När en dynamisk IP-adress används kan du skaffa en router som stöder DDNS eller helt enkelt bara använda QNAP NAS-enhetens inbyggda DDNS-funktion. Du bör då även registrera ett domännamn som är enkelt att komma ihåg hos någon DDNS-leverantör för att enkelt kunna identifiera Turbo NAS-enheten på Internet, t.ex. myqnap.dyndns.com.

Configure the DDNS service

Konfigurera portvidarebefordran på din router

Om din Turbo NAS-enhet används bakom NAT-routern måste du öppna portarna för tjänsterna på NAT-routern och vidarebefordra dessa portar till Turbo NAS-enhetens statiska LAN-IP. Denna funktion finns tillgänglig på de flesta routers på marknaden och är ofta känd som "portvidarebefordran", "NAT-server" eller "virtuell server". Ta exempelvis funktionen för bittorrenthämtning, där du måste vidarebefordra bittorrenttjänstens portintervall till Turbo NAS-enhetens LAN-IP, t.ex. TCP-portintervallet 6881~6999 till 192.168.1.34. När NAT-routern erhåller paket från WAN-sidan till den externa porten 6881~6999 vidarebefordrar routern dessa paket till Turbo NAS-enhetens LAN-IP. Om du är hemma och vill ansluta till Turbo NAS-enheten från ett icke-lokalt nätverk kan du dessutom enkelt vidarebefordra trafik från port 8080 (standardport för hantering) till Turbo NAS-enhetens LAN-IP. (Se nedan för en exempelkonfigurering på en Baffalo-router.)

Setup port forwarding on your router

Användningsscenariot

The port forwarding usage scenario

En del NAT-routrar tillhandahåller DMZ-inställningar. Du kan vidarebefordra en LAN-IP-adress som anges av DMZ till Turbo NAS-enheten. När denna inställning används kommer alla portar från icke-lokalt nätverk till lokalt nätverk att vidarebefordras till Turbo NAS-enheten.

Turbo NAS-enhetens hämtstationsfunktion stöder UPnP-NAT-portvidarebefordran för bittorrenthämtningar. Om din NAT-router stöder UPnP kan du aktivera UPnP på NAT. Turbo NAS-enheten kan sedan automatiskt meddela NAT-routern att öppna motsvarande portar vid bittorrenthämtning. Du behöver inte ange portintervallet för bittorrenthämtning på NAT-routern om du aktiverar detta alternativ.

När dessa två inställningar är gjorda kan du ansluta till Turbo NAS-enheten hemifrån via Internet på http://myqnap.dyndns.org:8080/ och sedan hantera servern.

Stegvis konfigurationsguide för och användning av hämtstationen

Gå till "Applications" (Program) > "Download Station" (Hämtstation). Kryssa i de båda kryssrutorna "Enable Download Station" (Aktivera hämtstation) respektive "Show service link on the login page" (Visa länk till tjänsten på inloggningssidan) och klicka sedan på knappen "Apply" (Tillämpa) för att spara inställningarna. Därefter bör ikonen för hämtstationen (Download Station) i övre fältet inte längre vara nedtonad i grått. Klicka på ikonen för att gå till hämtstationen.

Enable the Download Station

När hämtstationen är aktiverad kan du klicka på länken http://Turbo-Station-IP:8080/Qdownload/ för att gå till sidan "Download Station" (Hämtstation). Det finns minst tre inställningar som du sedan bör gå igenom. Klicka på "Set Config" (Sätt konfiguration) för att få upp popupfönstret. Konfigurera nu de inställningar som visas i bilden nedan så som du önskar och klicka sedan på knappen "Apply" (Tillämpa) för att spara dina inställningar och stänga fönstret.

Configure the Download Station

Om du vill lägga till ett hämtningsjobb ska du klicka på knappen "Add new BT task" (Lägg till ny bittorrentuppgift) i vänsterpanelen. Ange sedan sökväg till torrentfilen and klicka på "OK" för att starta hämtningen.

Add a download job

När en torrent lagts till visas uppgiften och hämtningsstatusen i "View Run List" (Visa lista över pågående hämtningar).

Watch the download status

När hämtningen är klar flyttas uppgiften till "Finish List" (Lista över avslutade hämtningar) medan hämtade filer sparas i mappen "Qdownload" på Turbo NAS-enheten. Systemet genererar en mapp benämnd efter torrentfilen i denna nätverksresurs. Du kan komma åt hämtade filer via Mina nätverksplatser eller FTP.

En del filer kan vara mycket stora i storlek, särskilt videofiler, och hämtningstiden blir då relativt längre. Du kan låta Turbo NAS-enheten avsluta hämtningsjobben själv utan att en PC behövs och ansluta till Turbo NAS-enheten för att hantera hämtningarna från nätet när som helst, var som helst.

Använda QGet för att hantera dina hämtningsjobb via fjärranslutning

QNAP tillhandahåller inte bara ett webbadministrationsgränssnitt utan även ett QGet-program för Windows. QGet gör det möjligt för användare att samtidigt hantera hämtningar på flera Turbo NAS-enheter via samma PC i ett lokalt eller icke-lokalt nätverk. Du kan hantera dina hämtningar i skolan eller på arbetet. QGet stöder intuitiv dragning och släppning av torrentfiler, HTTP-adresser och FTP-adresser till programmets gränssnitt för att man ska kunna lägga till hämtningar bekvämt.

Watch the download status

Slutsats

Kostnadsfria och lagliga innehåll för bittorrenthämtning finns nu allmänt tillgängliga på Internet. Bittorrenthämtning är en av de kraftfulla funktionerna i QNAP Turbo NAS-enheten. Den webbaserade konfigurationen är enkel och lätt att använda och kan hanteras av vem som helst. Och med Turbo NAS-enhetens funktion för delning av mediainnehåll kan hämtade filer enkelt delas i ditt DLNA-kompatibla hemnätverk. Turbo NAS-enheten spelar en central roll i att sammanlänka dessa program med varandra. Den gör ditt digitala hemliv mer underbart och håller samtidigt allting på en enkel nivå.

 

Lanseringsdatum: 2013-04-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 38% procent.