QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder QNAP:s flexibla volymhantering

Du kan använda QNAP:s flexibla volymhantering för att bättre hantera din NAS-enhets lagringskapacitet. Lagringspoolen aggregerar hårddiskar till ett större lagringsutrymme, och genom förmågan att stödja flera RAID-grupper kan lagringspoolen erbjuda mer redundant skydd och minska risken för datakrasch. Med hjälp av tunn provisionering kan lagringsutrymmet användas effektivare, och användare kan på begäran dynamiskt lägga till eller utöka lagringskapaciteten för lagringsdistribution till avsedda tillämpningar och program.

Arkitekturen för QNAP:s flexibla volymhantering

Skapa en ny lagringspool

1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme) och klicka på "New Storage Pool" (ny lagringspool) för att öppna fönstret för att skapa nytt lagringsutrymme. Välj expansionskabinett och hårddiskar som ska läggas till den nya lagringspoolen, välj en lämplig RAID-typ och klicka på "Next" (nästa). Lägg märke till att alla data på de hårddiskar som valts kommer att raderas.

2. Ställ in reserverat lagringsutrymme för ögonblicksbildsskydd (standardvärdet är 20 procent) och klicka på "Create" (skapa). Lägg märke till att om bokning av lagringsutrymme för ögonblicksbilder har inaktiverats kommer systemet automatiskt att använda ej allokerat lagringsutrymme från lagringspoolen för ögonblicksbilder. Du måste då själv övervaka hur mycket lagringsutrymme som används för att säkerställa att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för nya ögonblicksbilder.

3. Den nya lagringspoolen kommer nu att skapas.

Utöka lagringspoolens kapacitet online

För att utöka lagringspoolens kapacitet kan du välja mellan någon av nedanstående två metoder.

1. Skapa en ny RAID-grupp

1.1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme), klicka på "Manage" (hantera) och klicka sedan på "Expand Pool" (utöka lagringspoolen) för att öppna "Storage Pool Expansion Wizard" (guide för utökning av lagringspoolen).

1.2. Välj "Create and add a new RAID group" (skapa och lägg till en ny RAID-grupp) och klicka på "Next" (nästa).

1.3. Välj hårddiskar som ska läggas till i RAID-gruppen och lämplig RAID-typ. Klicka på "Next" (nästa). Lägg märke till att alla data på de hårddiskar som valts kommer att raderas.

1.4. Bekräfta inställningarna på sammanfattningssidan och klicka på "Expand" (utöka) för att slutföra.

1.5 Lagringspoolens kapacitet kommer nu att utökas.

2. Lägga till hårddiskar till en befintlig RAID-grupp

Lägg märke till att "RAID 0", "RAID 10", "Single" (enkel) och "JBOD" inte stöds vid utökning av lagringspoolen.

2.1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme), klicka på "Manage" (hantera) och klicka sedan på "Expand Pool" (utöka lagringspoolen) för att öppna "Storage Pool Expansion Wizard" (guide för utökning av lagringspoolen).

2.2. Välj "Add new disk(s) to an existing RAID group" (lägg till nya diskar till en befintlig RAID-grupp), välj en befintlig RAID-grupp i listrutan, och klicka sedan på "Next" (nästa).

2.3. Välj en hårddisk som ska läggas till i RAID-gruppen och klicka på "Next" (nästa).

2.4. Bekräfta inställningarna på sammanfattningssidan och klicka på "Expand" (utöka) för att slutföra.

2.5. Lagringspoolens kapacitet kommer nu att utökas.

Skapa en ny volym

1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme) > "Create" (Skapa) och klicka på "New Volume" (ny volym) för att öppna guiden för att skapa en ny volym.

2. Det finns tre alternativ att välja mellan:
(1). ”Static Single Volume” (statisk enkel volym: ger bästa prestandan)
(2). ”Thick Multiple Volume” (tjock flervolymsvolym: bra prestanda och flexibilitet)
(3). ”Thin Multiple Volume” (tunn flervolymsvolym: mycket bra flexibilitet och lagringseffektivitet)
I vårt exempel väljer vi ”Thick Multiple Volume” (tjock flervolymsvolym), och klickar sedan på ”Next” (nästa).

3. Ange volymkapacitet samt ange värden för resten av alternativen, och klicka sedan på ”Next” (nästa). För att ändra värdet för ”Bytes per inode” (byte per i-nod) aktiverar du alternativet ”File system” (filsystem). I nedanstående tabell visas relationerna mellan byte per i-nod, maximal storlek på volymen och maximalt antal filer/mappar.

Byte per i-nod Max. storlek på volymen Max. antal filer/mappar
4 096 15,99 TB Volymstorlek/byte per i-nod
8 192 31,99 TB
16 384 (standardinställning) 63,99 TB
32 768 127,99 TB
65 536 250 TB

4. Bekräfta inställningarna på sammanfattningssidan och klicka på "Finish" (slutför).

5. En ny volym kommer nu att skapas.

Utöka volymkapaciteten online

1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme), välj en volym och klicka på "Manage" (hantera).

2. Klicka på "Expand Volume" (utöka volymen) för att öppna "Volume Resizing Wizard" (guide för att ändra storlek på volymen).

3. Ange den nya kapaciteten och klicka på "Apply" (verkställ).

4. Volymens kapacitet kommer nu att utökas.

Skapa en ny blockbaserad iSCSI LUN

1. Gå till "Storage Manager" > "Storage Space" (Lagringsutrymme) och klicka på "Create" (skapa). Klicka på "New iSCSI LUN" (ny iSCSI LUN) för att öppna "iSCSI Quick Configuration Wizard" (iSCSI-snabbkonfigurationsguide).

2. Välj "iSCSI LUN only" (endast iSCSI LUN) och klicka på "Next" (nästa).

3. Välj "Allocate space from a storage pool as an iSCSI LUN" (allokera utrymme från en lagringspool som en iSCSI LUN) och lagringspoolen. Klicka på "Next" (nästa).

4. Ange ett LUN-namn, välj "Thin Provisioning" (tunn provisionering) och ange kapaciteten. Klicka på "Next" (nästa).

5. Välj ett iSCSI-mål att mappa och klicka på "Next" (nästa).

6. Bekräfta inställningarna på sammanfattningssidan och klicka på "Next" (nästa) för att slutföra.

7. En blockbaserad iSCSI LUN kommer nu att skapas.

Utöka iSCSI LUN-enhetens kapacitet online

1. Gå till "Storage Manager" > "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme), välj en iSCSI LUN och klicka på "Action" (Åtgärd) > "Modify" (Ändra) för att öppna iSCSI LUN-konfigurationssidan.

2. Ange den nya kapaciteten och klicka på "Apply" (verkställ) för att slutföra.

3. Volymens kapacitet kommer nu att utökas.

 
Lanseringsdatum: 2013-10-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 66% procent.