QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder PHP och MySQL för att skapa ett forum på din Turbo Station?

”Var värd för ditt eget gruppforum på QNAP”

Innehåll

Nu behöver du inte lägga ut några pengar på webbhotell längre

Tycker du det verkar komplicerat och dyrt att bygga ditt eget gruppforum? Du kommer definitivt att ändra åsikt efter att den här guiden demonstrerat för dig hur du i några få steg kan få ditt gruppforum färdigbyggt och genast upplagt online. Lägg märke till att vi som exempel använder forumprogramvaran phpbb med öppen källkod som rönt stor uppskattning bland dess användare.

Aktivera webbservern och MySQL-databasservern

Logga in på administrationssidan, och gå sedan till ’Network Services’ (Nätverkstjänster) > ’Web Server’ (Webbserver). Kryssa i rutan ’Enable Web server’ (aktivera webbserver), och klicka sedan på ’Apply’ (verkställ).

Därefter går du till ’Applications’ (Program) > ’MySQL Server’ (MySQL Server) och kryssar i rutorna ’Enable MySQL Server’ (aktivera MySQL Server) och ’Enable TCP/IP Networking’ (aktivera TCP/IP-nätverk), och klickar sedan på knappen ’Apply’ (verkställ).

Skapa en databas för phpBB3 i phpMyAdmin

Innan phpBB3 kan installeras måste du skapa en ny databas för programvaran, och för det ändamålet använder du phpMyAdmin. Om du inte har phpMyAdmin QPKG på din NAS ännu så börjar du med att installera den nu. (phpMyAdmin QPKG kan laddas ned från här). Efter att du installerat programmet pekar du webbläsaren till http://NAS-IP-Adress/phpMyAdmin/ och anger användarnamnet och lösenordet för att logga in (förvalt användarnamn och lösenord är root/admin). Du kan också välja önskat språk.

Efter att du loggat in anger du databasnamnet ’phpbb3’ i fältet ’Create new database’ (skapa ny databas), väljer ett standardkodningsspråk (UTF-8 ger bäst kompatibilitet), och klickar sedan på knappen ’Create’ (skapa). Du är nu klar och kan fortsätta till steg 3.

Starta webbaserad installation för phpBB3

Ladda ned källarkivet för phpbb3 från denna URL (http://www.phpbb.com/downloads/olympus.php), Hämta hela paketet och packa upp det till din webbresurs.Peka din webbläsare till ”http://Your-NAS-IP/phpBB3”. Du ska då kunna se sidan för webbaserad installation av phpBB3 enligt vad som visas nedan. Klicka nu på fliken ’INSTALL’ (installera) för att starta installationen.I de allra flesta fallen uppfyller din aktuella webbläsare kraven, i vilket fall du klickar på knappen ’Start install’ (starta installationen) för att fortsätta till nästa steg.

Fyll i fälten med din MySQL-information, inklusive värdnamnet, databasnamnet samt användarnamnet och lösenordet för databasen, och klicka sedan på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Du ska nu kunna se ’Successful connection’ (anslutningen lyckades) om din MySQL-server körs och databasen ’phpbb3’ som du skapade tidigare fungerar som den ska. Klicka på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Ange phpBB3-administratörens användarnamn och lösenord samt en giltig e-postadress. När du är klar klickar du på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Du ska nu kunna se ’Tests passed’ (klarade alla test) varpå du klickar på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Du ska nu kunna se ’Tests passed’ (klarade alla test) varpå du klickar på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Här kan du ange avancerade inställningar om du vill. Klicka sedan på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

I det här skedet skapar phpBB3 alla databastabeller och fyller i en del initiala data. Klicka på ’Proceed to next step’ (fortsätt till nästa steg) för att fortsätta.

Bra arbetat! Du är nu så gott som klar. Det återstår bara en sak: du måste ta bort installationsmappen som finns under phpBB3-mappen. När du tagit bort den kan du klicka på knappen ’Login’ (logga in) för att öppna administrationssidan för phpBB3.

Det här är kontrollpanelen för phpBB3-administration där du kan utföra alla administrativa uppgifter.

Det här är förstasidan för ditt nyinstallerade phpBB3-forum. Börja skicka ut inbjudningar till ditt forum för att upprätta din online-grupp.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 83% procent.