QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag JBOD-migrering för att flytta data till andra NAS-enheter?

Det kan gå åt en hel del tid för att flytta ett stort antal småfiler eller en enda stor datafil, i synnerhet i en långsam nätverksmiljö. JBOD-migreringsfunktionen på QNAP-NAS-enheten gör det säkert och bekvämt för dig att flytta dina data till andra NAS-enheter via kompatibla expansionskabinett.

QNAP:s expansionskabinett har kapacitet för snabb dataöverföring via mini-SAS-kablar för höghastighetsöverföring. Anslut expansionskabinett till QNAP-NAS-enheten för säkerhetskopiering av data, och överför sedan de arkiverade datamängderna till andra NAS-enheter. Följ nedanstående procedur för JBOD-migrering.

 1. Ansluta ett expansionskabinett till NAS-enheten
 2. Ta bort expansionskabinettet från NAS-enheten
 3. Återställa filsystemet på expansionskabinettet

 

Ansluta ett expansionskabinett till NAS-enheten

 1. Ansluta ett expansionskabinett till NAS-enheten
  OBS! Destinations-NAS-enheten måste också stödja samma expansionskabinettmodeller med samma typ av anslutningar (t.ex. SAS eller USB).

 2. Skapa en ny lagringspool och volym

  (1) Gå till ”Storage Manager” (Lagringshanteraren) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme), klicka på ”Create” (skapa), och välj sedan ”New Storage Pool” (ny lagringspool) för att öppna skärmen Create Storage Pool (skapa lagringspool).
  (2) Välj kabinettenhet, hårddiskenhet(er), RAID-typ och snabbersättningsdisk, och klicka sedan på ”Create” (skapa).
  (3) Var uppmärksam på att alla data på de hårddiskenheter som väljs kommer att raderas. Klicka på ”OK” om du vill fortsätta.
  (4) En ny lagringspool skapas då.
  (5) För att skapa en volym för lagringspoolen klickar du på ”Create” (skapa), och väljer sedan ”New Volume” (ny volym) för att öppna guiden för att skapa en ny volym.
  (6) Följ anvisningarna på skärmen för att skapa den nya volymen.

  (7) Du kan använda File Station för att manuellt kopiera filer till expansionskabinettet.

Ta bort expansionskabinettet från NAS-enheten

 1. Gå till ”Storage Manager” (Lagringshanteraren) > ”Disks” (Diskar), och välj sedan kabinettenheten (i det här exemplet benämns kabinettenheten REXP#1) i listan.
 2. Klicka på ”Action” (åtgärd), välj ”Safely Detach” (säker frånkoppling), och välj sedan ”Apply” (verkställ) när en bekräftelseskärm öppnas för att expansionsenheten ska kunna kopplas från systemet på ett säkert sätt.
 3. Lagringskonfigurationen kommer att sparas ihop med enheten. Du kan nu koppla från expansionsenheten från NAS-enheten.

Återställa filsystemet på expansionskabinettet

 1. Anslut expansionskabinettet till destinations-NAS-enheten.
 2. Vänta tills systemet identifierat expansionsenheten.
  OBS! Utför inga systemkonfigurationer på expansionskabinettet vid denna tidpunkt för att undvika att data skadas.
 3. Gå till ”Storage Manager” (Lagringshanteraren) > ”Disks” (Diskar), och välj sedan expansionskabinettet i listan.
 4. Klicka på ”Recover” (återställ), och välj sedan ”Scan All Free Drives” (sök igenom alla lediga hårddiskar) för att återställa filsystemet på expansionskabinettet.
 5. Efter att filsystemet återställts kan du se resultatet i Storage Space (lagringsutrymme).
Lanseringsdatum: 2015-07-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.
o