QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför är storleken på avbildningen av den virtuella datorns hårddisk (såsom den visas i File Station) större än den virtuella datorns faktiska hårddiskstorlek?

Tillämpade modeller:

Svar:

Det beror på att den virtuella datorn har tagit ögonblicksbilder. När en ögonblicksbild tas registreras statusen för den virtuella datorn på den virtuella datorns hårddiskavbildning ‒ inklusive alla data på den virtuella datorn. Därför hjälper det inte att ta bort ögonblicksbilden.

För närvarande finns det inga praktiska metoder för att minska storleken på avbildningen av den virtuella datorns hårddisk. Emellertid kan du använda funktionen ”VM Clone” (klona virtuell dator) för att spara ögonblicksbilder och frigöra den lagringskapacitet som tas upp av dem. När den här funktionen används tas alla ögonblicksbilder bort och storleken på avbildningen av den virtuella datorns hårddisk kommer att motsvara den faktiska användningen av den virtuella datorn.

Lanseringsdatum: 2016-05-13
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o