Virtualization Station

Virtualization Station Icon

Virtualization Station

Centralizovaná správa virtualizace zlepšuje efektivitu informačních technologií

QNAP Virtualization Station umožňuje virtualizované desktopové operace na Turbo NAS pro správu většího počtu virtuálních počítačů. Vzhledem k jeho snadno použitelnému rozhraní můžete při minimálním úsilí centrálně spravovat všechny virtuální počítače vytvořené na Turbo NAS.

Virtualization Station Graph
Provoz různých platforem OS na různých prohlížečích

Provoz různých platforem OS na různých prohlížečích

K provozu Virtualization Station můžete s extrémní flexibilitou a pohodlím využívat webové uživatelské rozhraní QTS. Kromě počítačů můžete používat také zařízení typu tabletů pro provoz většího počtu virtuálních strojů s různými operačními systémy, jako například Windows, Linux, a UNIX na Virtualization Station.

Úspora přenosové šířky a bezpečí při přístupu k datům na NAS

Úspora přenosové šířky a bezpečí při přístupu k datům na NAS

Při přístupu k datům na Turbo NAS pomocí virtuálních počítačů na Virtualization Station můžete využívat zabezpečený přenos dat a ušetřit přenosovou šířku, protože data nejsou přenášena pomocí fyzických kabelových sítí.

Snadná instalace v Centru aplikací

Snadná instalace v Centru aplikací

Virtualization Station lze snadno nainstalovat jedním kliknutím do Centra aplikací QTS. Není k tomu třeba vůbec žádných expertních zkušeností v oblasti IT. Těm, kteří už mají modely Turbo NAS připravené pro Virtualization Station, stačí už jen doplnit paměť RAM a upravit nastavení systému BIOS a hned mohou pohodlně využívat Virtualization Station.

Stahujte více VM na tržištích s VM

Stahujte více VM na tržištích s VM

Tržiště s virtuálními počítači (VM) takových poskytovatelů, jako VMware a BitNami, nabízejí různé VM, které si můžete stahovat dle potřeby a importovat je do Turbo NAS, abyste je mohli používat přímo a bez jakýchkoli složitostí. VM vytvořené na Turbo NAS lze exportovat pro využití jinde.

Využívejte Turbo NAS jako PC: Výstup konzoly virtuálního počítače pomocí HDMI monitoru*

Využívejte Turbo NAS jako PC: Výstup konzoly virtuálního počítače pomocí HDMI monitoru*

Došlo-li k přerušení sítě, můžete přímo spravovat a provozovat VM pomocí technologie QvPC. Jediné, co musíte udělat, je připojit ke svému Turbo NAS monitor rozhraní HDMI, klávesnici a myš.

Podpora více OS

Podpora více OS

S Virtualization Station můžete vytvořit více virtuálních počítačů pro provozování různých operačních systémů, jako například Windows, Linux, UNIX a Android na QNAP NAS. Virtualization Station Vám umožní rychle integrovat stávající IT infrastrukturu do NAS bez dodatečných výdajů na hardware. Seznampodporovaných OS.

Provozovat VM jako vzdálené stolní počítače

Provozovat VM jako vzdálené stolní počítače

Využívejte dokonalého pohodlí provozováním virtuálních počítačů se systémy Windows, Linux a UNIX jako by šlo o vzdálené stolní počítače. Na levé straně každého jednotlivého displeje VM je k dispozici seznam tlačítek, takže uživatelé mají možnost pozastavovat, vypínat, vynucovat vypnutí, resetovat, vyvolávat kombinace kláves (včetně Ctrl+AIt+Del) a funkční tlačítka, a dokonce i pořizovat snímky VM.

Import/export virtuálního stroje

Import/export virtuálního stroje

Virtuální stroje různých formátů lze několika snadnými kroky importovat a exportovat do Virtualization Station. Administrátoři mohou využívat extrémní flexibilitu prostředků IT na různých virtuálních strojích.

Snadno zálohujte a obnovujte VM

Snadno zálohujte a obnovujte VM

Virtualization Station poskytuje jasný přehled veškerého zpracování a plánovaných úloh pro zálohování a obnovení VM. Úlohy můžete manuálně aktivovat nebo zastavovat, plánovat zálohy a nastavovat maximální počet verzí záloh pro optimalizované využití úložišť. Virtualization Station Vám umožňuje zálohovat aktivní virtuální počítače (VM), aniž byste je vypnuli, přičemž lze také ponechat snímky původních VM pro vrácení do jakéhokoli časového bodu, a to dokonce i po obnovení těchto VM. Zálohování VM lze aktivovat přímo, čímž se značně snižuje doba prostojů, a obnovení VM se stává stejně rychlým a snadným, jako vytvoření nového VM. Virtualization Station podporuje i šifrování během přenosu, čímž je zajištěno zálohování a obnovení VM při co nejlepším zabezpečení.

*This feature is only available for Virtualization Station 2.0. To fully use the function, please upgrade your firmware to QTS 4.2 or above.

Centrální správa VM se správou zařízení

Centrální správa VM se správou zařízení

Se Správou zařízení si můžete zobrazit rychlý přehled zařízení VM, úložný prostor na NAS, síťová rozhraní a zařízení USB pro centrální správu a monitorování všech zařízení VM. Také přidávání a odebírání zařízení je extrémně snadné.

*This feature is only available for Virtualization Station 2.0. To fully use the function, please upgrade your firmware to QTS 4.2 or above.

Snímek

Snímek

Virtualization Station poskytuje funkci pořizování snímků pro nahrávání stavu systému virtuálních strojů v kterémkoli časovém okamžiku. V případě selhání virtuálního stroje jej mohou uživatelé rychle dostat zpět do času snímku a zajistit tak nepřetržitý provoz systému.

Scénář aplikace:

Než budete stahovat aplikace z neznámých zdrojů nebo instalovat potenciálně rizikové aplikace, můžete použít funkci Snapshot k nahrávání stavu systému VM. V případě infekce VM viry nebo poškození náhodným selháním systému můžete VM snadno vrátit na stav předchozího snímku.

Podpora síťových režimů s virtuálním switchem

Podpora síťových režimů s virtuálním switchem

Připojením rozhraní sítě Ethernet (s dostupností slučování portů) k virtuálnímu switchi vytvoříte přemostěnou síť. NAS a virtuální switch mohou sdílet stejné rozhraní sítě Ethernet, aniž by bylo obsazeno, a podporují vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím vnitřního směrování.

Chcete-li povolit vyhrazené směrování mezi virtuálními switchi a externími sítěmi, specifikujte rozhraní sítě Ethernet pro virtuální switch. Povolením DHCP můžete virtuálnímu switchi automaticky přidělit adresu IP nebo se můžete rozhodnout přidělit mu adresu IP manuálně.

Nepřipojením žádného rozhraní sítě Ethernet k virtuálnímu switchi vytvoříte izolovanou síť. Manuálním nastavením adresy IP daných VM můžete umožnit komunikaci mezi VM připojenými ke stejnému Virtuálnímu switchi.

Propustnost GPU

Propustnost GPU

Přidělením externí grafické karty PCIe* přímo k virtuálnímu počítači pomocí propustnosti GPU můžete dosáhnout téměř celé výpočetní síly GPU na virtuálním počítači s plnou podporou OpenGL a DirectX.

* Podporuje řady AMD Radeon™ R7 a R9.

* GPU pass-through is only available for the TDS-16489U, TVS-X82/TVS-X82T, TVS-ECX80U-SAS and TS-ECX80U-RP series.

Nastavení uživatelských práv:

Nastavení uživatelských práv:

Administrátor Virtualization Station může vytvářet uživatele a nastavovat práva pro jednotlivé virtuální počítač (VM), čímž je umožněna účinná správa aalokace prostředků VM pro různé uživatele mající různé potřeby. S těmito právy mohou uživatelé pracovat na svých VM nezávisle, aniž by se museli zabývat přerušením své práce nebo ztrátami dat z důvodu, že jiný uživatel náhodou daný VM vypnul.

Mezi uživatelská práva patří například:

Connect USB devices

Připojení zařízení USB (USB Passthrough)*

Virtualization Station podporuje připojování USB zařízení k VM.* Lze používat i generická USB zařízení a na stránce informací o VM si můžete vybrat, které zařízení připojit k VM.

Návrat nahoru