QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Technologie Qtier™ je základem Automatického stupňování

Nepřetržitá optimalizace dat napříč stupni úložišť

Technologie Qtier™ posiluje řešení automatického stupňování, která automaticky přenášejí "žhavá" data do vysoce výkonných úložných stupňů a "chladná" data na nízkonákladové a vysokokapacitní diskové jednotky, čímž podnikům umožňují využívat výjimečný výkon aplikací a nižší celkové provozní náklady úložišť současně.

Řeší Vaši potřebu efektivity úložišť

Vzhledem k tomu, že cena pevnofázových diskových jednotek (SSD) je čím dál tím příznivější, poptávka po vysoce výkonných úložištích narůstá. Vzhledem k výhodám vysokého počtu vstupních a výstupních operací (IOPS) a nízké doby odezvy mohou SSD vylepšit výkon aplikací datových center, které vyžadují rychlý a konzistentní výkon. Avšak vzhledem k tomu, že cena SSD přepočtená na jeden gigabyte je zatím vyšší než cena konvenčních disků (HDD), stále je ekonomicky výhodnější používat k ukládání větších množství "chladných" (nepříliš často využívaných) dat jednotky pevných disků (HDD).

Jako reakci na poptávku po úložištích podnikové třídy navrhl QNAP technologii Qtier ("QNAP auto-tiering", automatické stupňování QNAP), která přináší integraci vysoké rychlosti SSD a vysoké kapacity HDD v rámci jediného systému NAS. Qtier dokáže automaticky migrovat data na základě toho, jak často je využíván přístup k daným datům, a to pomocí špičkového 12Gb/s SAS řadiče. Vylepšuje celkový výkon systému i v nejsložitějších případech kombinovaného pracovního zatížení a serverových aplikací, a přitom poskytuje vysokokapacitní úložiště pro "chladná" data.

Inteligentní správa dat

Systém správy vícestupňových úložišť Qtier automaticky přesouvá nejaktivnější data na vysoce výkonné disky, zatímco méně aktivní data jsou migrována do vysoce kapacitních disků. To administrátorům ulehčí jejich břemeno podporou takových úkolů, jako je předvídání výkonu, návrh rozvržení a relokace dat podle výkonu a rozpočtu.

Povolení automatického stupňování při vytváření seznamu úložišť

Aby bylo možno dosáhnout potřebné úrovně výkonu a nákladových úspor, jsou data kategorizována dle frekvence přístupu k nim. Úrovně služeb, jako například doby odezvy nebo dobu chodu systému je třeba předem měřit a vyhodnocovat, aby bylo možno rozhodnout, která data je třeba v daném čase ukládat na jistou úroveň.

Automaticky stupňovaná architektura QNAP

Migrace dat na základě transakční aktualizace

Na základě výsledků třídění výpočtem vyvinutým u QNAP bude NAS automaticky přesouvat bloky dat s vyšší vahou na vyšší úroveň (např. přesunutím bloků dat ze skupiny HDD RAID do skupiny SSD RAID). Migrace dat a aktualizace metadat zde nenarušují běžné vstupní a výstupní operace; takže transakční aktualizace zamezí vzniku problémů s integritou dat.

Můžete získat statistiku všech dat čekajících na zpracování, jakož i všech dat zpracovaných v této fázi. Budou-li administrátoři potřebovat provést správní úkoly, nebo vznikne-li potřeba přenosové šířky pro externí připojení, mohou v této fázi zastavit migraci dat. Kromě toho můžete přidělením vah přispět k seřízení alokace přenosové šířky nebo ke zmírnění přetížení mezi externími vstupními a výstupními operacemi a interní migrací dat.

Výhody používání technologie Qtier

Optimální účinnost úložiště

Pokračující optimalizace dat napříč vysoce výkonnými disky SSD, SAS a vysokokapacitními disky SATA na základě frekvence přístupu.

Vysoký výkon

Zlepšení celkového výkonu systému, protože aktivní data jsou přesouvána na rychlejší úložné stupně pro výkon aktuálních úloh.

Úspora nákladů

Podniky mohou nakoupit jen takové množství SSD, jaké budou potřebovat a ušetřit peníze za nákladnou technologii Flash.

Snadná konfigurace

Pomocí QTS Storage Manager vytvořte skupiny RAID pro jednotlivé stupně, nastavte plánování, a je to hotovo.

Plán

Automatické stupňování nastavte na dobu mimo provozní špičku, například na víkendy nebo večery, abyste dosáhli co nejlepšího výkonu v hodinách vyššího vytížení.

Výkonnostní analýza

Přesnost zásad automatického stupňování si můžete vyhodnotit kontrolou historických hlášení pro statistiku automatického stupňování.

Nejzajímavější funkce Qtier 2.0

Automatické učení

Inteligentní nástroj Qtier 2.0 dokáže analyzovat zápisy a čtení fondů úložišť a určit nejvhodnější dobu a optimální přenosové rychlosti pro zpracování automatického vrstvení. Každým dnem se učí, čímž napomáhá dosažení nejlepší možné efektivity ukládání dat.

Qtier na požádání

Qtier můžete nakonfigurovat kdykoli bez nutnosti aktivace při vytvoření fondu úložiště. Můžete flexibilně nainstalovat disky SSD a QM2 PCIe kartu nebo připojit rozšiřovací jednotky k NAS kdykoli podle potřeby, poté pomocí Správce úložiště přidat novou vrstvu ke stávajícímu fondu úložiště a aktivovat Qtier.

*Při konfiguraci Qtier budou operace fondu úložiště dočasně pozastaveny. Qtier nelze obnovit.

Priorita přiřazení

Qtier 2.0 podporuje funkci „Priorita přiřazení na požádání“. Správci mohou ručně nakonfigurovat vrstvu úložiště složky pro umístění nových dat. Tím je dosaženo individualizované flexibility nastavení vrstveného úložiště pro požadavky systému a aplikací a umožněno maximální využití disků SSD pro úlohy náročné na počet vstupně-výstupních operací za sekundu.

TVS-ECx80U-SAS Qtier vNAS provozuje Vaše data na dálnici Automatického stupňování

15-šachtový NAS TVS-EC1580MU-SAS-RP s aktivací 12 Gbps SAS podporuje diskové jednotky 3,5” a 2,5” ve svém šasi, čímž unikátně kombinuje výhody vysoce výkonných SSD a velkokapacitních HDD.

  • Vyhrazeno pro diskové jednotky SAS nebo NL-SAS
  • Vysoká kapacita
  • Vyhrazeno pro diskové jednotky SSD
  • Vysoká datová propustnost a IOPS

V porovnání s NAS využívajícími jen SSD a NAS využívajícími jen HDD přináší TVS-EC1580MU-SAS-RP organizacím výhodu možnosti využití výjimečného výkonu aplikací a nižších celkových nákladů na vlastnictví současně. Díky technologii Qtier Technology mají organizace možnost zakoupit jen takový počet SSD, jaký potřebují, a získat nejvyšší možný poměr hodnota/výkon a optimální účinnost využití úložného prostoru.

  Samé SSD Qtier SSD/HDD Samé HDD
 
Cena $$$$$$ $$$$ $$
Max. kapacita -
tvarový činitel 2U
19.2 TB
(24 x SSD)
72 TB + 4.8 TB
(9 x HDD + 6 x SSD)
96 TB
(12 x HDD)
Výkon Velmi vysoký Velmi vysoký Přiměřený

Aby vyhověla narůstajícím potřebám rozrůstajících se podniků, podporuje škálovatelná řada TVS-ECx80U-SAS online rozšiřování kapacity propojením až osmi rozšiřujících krytů QNAP RAID (REXP-1620U-RP a REXP-1220U-RP) pro flexibilní rozšíření celkové kapacity úložiště na hrubou kapacitu přesahující 1 PB (podle modelů). Organizacím to umožní vyhnout se nutnosti nákladně investovat do prvotní instalace, protože získají rozpočtově nenáročné možnosti a budou mít větší flexibilitu při alokaci svých prostředků na IT.


S JBOD můžete snadno implementovat třístupňové úložné řešení.

Ideální pro složitá virtualizovaná prostředí

QNAP NAS* s technologií Qtier Technology poskytuje stupňované řešení, které realizuje optimální efektivitu úložišť a posiluje výkonnost, takže jde o nejlepší a nejefektivnější úložné řešení pro prostředí typu virtualizace, která se vyznačují dynamicky proměnlivou zátěží.

Aktivujte si Qtier ve svém QNAP NAS

Cílem automatického stupňování u QNAP NAS je optimalizovat využití infrastruktury úložišť současným vylepšením využitosti a výkonu úložišť:


  • 3 úrovně stupňovaných úložišť
  • Podrobné a vizualizované statistiky pro výkonnostní analýzu
  • Uživatelem definované zásady pro lepší účinnost automatického stupňování
3 levels of tiered storage
Detailed and visualized statistics for performance analysis
User-defined policies for better auto-tiering efficiency
  • Qtier nabízí třístupňovou konfiguraci: ultra-vysokou rychlost (SSD), vysokou rychlost (SAS) a vysokou kapacitu (SATA/NL-SAS) pro kombinaci různých diskových jednotek.
  • Historická data umožňují uživatelům dolaďovat výkon a pořizovat úložné prostředky, čímž umožňují přesné nastavení zásad automatického stupňování.
  • Zásadami definované automatické stupňování umožňuje dynamickou realokaci dat podle výkonnostních požadavků daných dat nebo aplikací, a kromě toho umožňuje plánování a stanovení priorit migrace dat.

Qtier s pamětí SSD Cache pro akceleraci po celý den

Qtier plně podporuje současné stupňování a SSD cache. V tomto režimu Qtier nepřetržitě monitoruje vstupní a výstupní aktivitu a uchovává aktivní data, která vyžadují malé a převážně náhodné operace typu čtení/zápis do SSD cache paměti pouze pro čtení nebo pro čtení i zápis a ostatní data ve stupňovaném úložišti, přičemž data automaticky přesouvá mezi příslušnými stupni. Sjednocené a odstupňované úložiště QNAP je inteligentní automatizovaný úložný systém pro správu rozmísťování dat, který Vám pomůže optimalizovat požadavky na výkon a náklady u vícestupňových konfigurací.

Qtier-SSD-Cache

Podrobné srovnání technologií úložišť:

  Qtier Kompletní SSD SSD cache
Náklady $ $$ $
Úložný prostor Velký Malý Velký
Dostupná kapacita na SSD Rozšiřovaná dle potřeby Rozšiřovaná dle potřeby Omezena dostupnou pamětí
Metoda migrace dat Podle plánu Žádná Automaticky
Data migration mechanism Přesouvá data podle frekvence přístupu Všechna data jsou na úložišti SSD Replikace často využívaných dat na úložiště SSD
Aplikační scénáře Typicky se používá při předvídatelném vstupně-výstupním pracovním zatížení, jako například u souborových/webových/e-mailových serverů a virtualizačních aplikací nebo při editaci videí Typicky se používá u aplikací vyžadujících rychlé/intenzivní zpracování vstupně-výstupních operací, jako například u databází nebo virtualizovaných prostředí Typicky se používá v prostředích s velmi častým přístupem k datům, jako například u virtualizovaných aplikací nebo při zpracování videa nebo zvuku s vysokým rozlišením