Hybrid Backup Sync - QNAP

Language

QNAP Hybrid Backup Sync Introduction

QNAP Hybrid Backup Sync

Kopia zapasowa w wielu lokalizacjach, błyskawiczne przywracanie i elastyczna synchronizacja

Aby usprawnić tworzenie kopii zapasowych danych, synchronizacji plików i odzyskiwania po awarii, QNAP Hybrid Backup Sync łączy w sobie wszystkie wspomniane funkcje w jednej aplikacji QTS umożliwiającej łatwe zapisywanie danych lokalnie, przesyłanie do zdalnych lokalizacji lub do chmury publicznej w ramach kompleksowego planu przechowywania danych i odzyskiwania po awarii.

QNAP Hybrid Backup Sync

Wielofunkcyjny plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania

Kopia zapasowa Kopia zapasowa
Przywracanie Przywracanie
Synchronizacja Synchronizacja

Kopia zapasowa

Hybrid Backup Sync to wielofunkcyjne rozwiązanie do łatwego tworzenia kopii zapasowych z serwera QNAP NAS do wielu lokalnych, zdalnych pamięci masowych i przestrzeni w chmurze. Hybrid Backup Sync może pomóc w zapobieganiu utracie danych w razie awarii systemu i sprzętu o znaczeniu krytycznym.

Kopia zapasowa Przywracanie Synchronizacja

Przywracanie

Jeśli dojdzie do awarii systemu, dane można przywrócić na wiele sposobów. Pliki można przywrócić z lokalnej pamięci NAS, zdalnego serwera QNAP NAS lub przestrzeni w chmurze. Zapewnia to kompleksowy plan przywracania po awarii, który pozwala na błyskawiczne odzyskanie ważnych plików.

Kopia zapasowa Przywracanie Synchronizacja

Synchronizacja

Hybrid Backup Sync to kompleksowe rozwiązanie do przechowywania w chmurze. Wszystkie pliki na serwerze QNAP NAS mogą być jednokierunkowo synchronizowane z lokalną pamięcią masową NAS, urządzeniami zewnętrznymi, usługami w chmurze lub serwerem zdalnym przy użyciu protokołów RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB. Z kolei synchronizacji dwukierunkowej można używać do przesyłania plików między serwerem QNAP NAS a zdalną pamięcią masową NAS/usługami w chmurze.

Kopia zapasowa Przywracanie Synchronizacja

Integracja z większą liczbą usług w chmurze

QNAP Hybrid Backup Sync to bezpieczne, lecz elastyczne hybrydowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w chmurach prywatnych i publicznych, które pozwala na stworzenie ekonomicznego środowiska IT. Obsługiwane usługi chmur publicznych to: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft® OneDrive® for Business, Dropbox®, Dropbox® Business, Amazon® Drive, Yandex® Disk, Box®, hubiC®, Amazon® S3, Amazon® Glacier, Microsoft® Azure, Google® Cloud Storage, HiDrive®, Backblaze® B2, HKBN® i chmure oparte na protokole S3/OpenStack Swift/WebDAV. Hybrid Backup Sync umożliwia więc łatwe tworzenie kopii zapasowych plików z pamięci QNAP NAS do chmury w celu późniejszego automatycznego lub ręcznego przywracania danych.  » Obsługiwane usługi chmurowe

Integracja z większą liczbą usług w chmurze

Informacje ogólne

Użytkownik z poziomu dedykowanego panelu zarządzania może utworzyć wiele kopii zapasowych, które może przywracać lub synchronizować , może sprawdzać wykorzystanie przestrzeni dyskowej i stan bieżących zadań. W panelu wyświetlane są informacje o powodzeniu, niepowodzeniu i ostrzeżenia, podobnie jak całkowita liczba problemów. Oprócz tego można sprawdzać zadania tworzenia kopii zapasowych z innych pamięci NAS, aby centralnie zarządzać każdym zadaniem tworzenia kopii zapasowych. Hybrid Backup Sync obsługuje rejestrowanie alarmowe, więc można szybko przejrzeć ostrzeżenia i komunikaty o błędach, aby uniknąć poważnych opóźnień w wykonywaniu zadań.

Informacje ogólne

Łatwa i elastyczna organizacja zadań

Hybrid Backup Sync umożliwia wykonanie wielu zadań tworzenia kopii zapasowych przy użyciu bardzo elastycznego graficznego interfejsu użytkownika. Z łatwością można skonfigurować i dostosować wiele planów tworzenia kopii zapasowych i harmonogramów, aby zrealizować różne zadania lub spełnić osobiste potrzeby. Hybrid Backup Sync obejmuje funkcję scentralizowanego zarządzania zadaniami, która umożliwia uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie dzienników zadań i stanu zadań. Wystarczy kliknąć „Przywróć teraz” i zorganizować zadania tworzenia kopii zapasowych ręcznie lub zgodnie z harmonogramem (godzinowym/dziennym/tygodniowym/miesięcznym), aby mieć pewność, że kopie ważnych danych są zawsze przechowywane.

Łatwa i elastyczna organizacja zadań

3 proste czynności umożliwiające utworzenie zadania kopii zapasowej

Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe plików z folderów lokalnych lokalnie na serwerze, zdalnie lub w innym miejscu. Wystarczy, że wykona trzy proste czynności. Należy wybrać lokalizację źródłową, przypisać miejsce docelowe zapisu kopii zapasowych, a następnie kliknąć „Zastosuj”, aby potwierdzić zadanie. Cały proces można ukończyć w jednym oknie dialogowym, bez jakichkolwiek skomplikowanych ustawień.

3 proste czynności umożliwiające utworzenie zadania kopii zapasowej

Inteligentne i sprawne zarządzanie

 • Tworzenie profilu zadania Tworzenie profilu zadania

  Przy użyciu Hybrid Backup Sync można z wyprzedzeniem nazywać i zapisywać profile pamięci masowej na serwerze zdalnym lub w chmurze, aby prawidłowo zarządzać różnymi przestrzeniami do przechowywania. Można sprawdzić wolne miejsce w pamięci NAS i odpowiednio do niego planować tworzenie kopii zapasowych.

 • Kopia zapasowa w wielu wersjach Kopia zapasowa w wielu wersjach

  Proste przechowywanie wersji umożliwia skonfigurowanie liczby wersji kopii zapasowych do zachowania i maksymalny czas przechowywania. Inteligentne przechowywanie wersji umożliwia tworzenie godzinowych/ dziennych/ tygodniowych/ miesięcznych harmonogramów tworzenia kopii zapasowych i skonfigurowanie maksymalnej liczby wersji do przechowywania.
   
  * Uwaga: Obecnie funkcja tworzenia kopii zapasowych w chmurze nie obsługuje wielu wersji.

 • Elastyczne planowanie zadań Elastyczne planowanie zadań

  Użytkownik może łatwo skonfigurować okresowe plany tworzenia kopii zapasowych albo uruchamiać zadanie raz na określony czas. Oprócz tego można zorganizować zadania tworzenia kopii zapasowych ręcznie z zastosowaniem wstępnie ustawionych wymagań i uruchamiać je na żądanie.

 • Inteligentna redukcja danych Inteligentna redukcja danych

  Pliki można filtrować według typu, rozmiaru lub daty, aby w pamięci NAS lub w chmurze przechowywać tylko wybrane dokumenty. Hybrid Backup Sync może wykrywać rozrzucone pliki, aby nie tworzyć kopii zapasowych niepotrzebnych danych. Oprócz tego obsługuje tworzenie kopii zapasowych z kompresją plików.

 • Szybkie przesyłanie danych Szybkie przesyłanie danych

  Dostępne są elastyczne ustawienia jednoczesnego przetwarzania plików i wielowątkowego przesyłania danych. Duże pliki są dzielone na mniejsze części, co znacznie zwiększa szybkość transferu plików i efektywność pracy.

 • Udoskonalone szyfrowanie Udoskonalone szyfrowanie

  Hybrid Backup Sync chroni dane przy użyciu szyfrowania po stronie klienta, połączeń SSL i szyfrowania Amazon S3 po stronie serwera, dzięki czemu dane są zabezpieczone podczas przesyłania i przechowywania w chmurze publicznej.

Obsługiwane usługi chmurowe


Praca Typ Protokół sieciowy / Usługa w chmurze W czasie rzeczywistym (ciągłym) Kopia zapasowa w wielu wersjach Filtr
Kopie zapasowe Lokalny X V V
Zdalna RTRR X V V
Chmura Azure Storage X X V
WebDAV * X X V
OpenStack Swift
(OpenStack Swift compliance service, RackSpace, IBM SoftLayer, QNAP Object Storage)
X X V
Amazon Glacier X X V
Amazon S3 X X V
Google Cloud Storage X X V
HKBN X X V
Synchronizacja 1-kierunkowa Lokalna V X V
Zdalna Lokalna → Zdalna RTRR V X V
Rsync X X X
FTP V X V
Udział systemu Windows (CIFS/SMB) V X V
Zdalna → Lokalna RTRR X X V
FTP X X V
Udział systemu Windows (CIFS/SMB) X X V
Chmura Lokalna → Chmura OneDrive V X V
Dysk Google V X V
Dropbox V X V
Dysk Amazon V X V
Dysk Yandex V X V
box V X V
hubiC X X V
OneDrive dla firm (Beta) V X V
Dropbox Business V X V
HiDrive V X V
Amazon S3 X X V
Backblaze B2 X X V
Chmura → Lokalna OneDrive V X V
Dysk Google V X V
Dropbox V X V
Dysk Amazon V X V
Dysk Yandex V X V
box V X V
hubiC X X V
OneDrive dla firm (Beta) V X V
Dropbox Business V X V
HiDrive V X V
Amazon S3 X X V
Backblaze B2 X X V
2-kierunkowa Lokalna ↔ Zdalna RTRR X V V
Lokalna ↔ Chmura OneDrive V X V
Dysk Google V X V
Dropbox V X V
Dysk Amazon V X V
Dysk Yandex V X V
box V X V
hubiC X X V
OneDrive dla firm (Beta) V X V
Dropbox Business V X V
HiDrive V X V
Amazon S3 X X V
Backblaze B2 X X V

* Protokół WebDAV jest zgodny z serwerem WebDAV (QNAP NAS), SME CloudDAV, DriveHQ, myDrive i OpenDrive.

Tabela obsługi Zdalnego montowania i grupy VJBOD


 Protokół sieciowy / Usługa w chmurze Pomoc techniczna
Zdalne montowanie CIFS/SMB X
FTP X
Instalacja w chmurze Microsoft OneDrive X
GoogleDrive X
DropBox X
Dysk Amazon X
Yandex Disk X
Box X
OneDrive dla firm X
HiDrive X
VJBOD V
Dysk wirtualny V

*Uwaga: SFR Stockage, HiCloud S3, ElephantDrive, CCIS i DreamObjects wymagają własnych aplikacji dostępnych w centrum aplikacji QTS App Store.

Pobieranie Hybrid Backup Sync

Obsługiwane usługi chmurowe

Hybrid Backup Sync można teraz pobrać z QTS App Center.