QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Gedeelde map aggregatie; hoe te gebruiken gids?

Introductie

De gedeelde map Aggregatie wordt gebruikt voor een hierarchische gezichtsveld van meerdere bestandservers en delingen op het netwerk. Deze functie kan alle gedeelde mappen in een lokaal netwerk verenigen in een "poortmap" op uw NAS. Inplaats van na te hoeven denken over een specifieke machinenaam voor elke set bestanden, hebben gebruikers makkelijk toegang tot alle gedeelde mappen met de "poortmap".

Share Folder

Opmerking:

Deze functie is geleverd door Samba. Daarom, kunt u deze functie ALLEEN gebruiken in Microsoft Networking Service.

 

Deze HOE TE GEBRUIKEN toont een voorbeeld configuratie van gedeelde map configuratie op QNAP Turbo NAS. De testomgeving is ingesteld zoals in figuur 1 en tabel 1.

 

Veronderstellingen:

Ter illustratie, gasten hebben volledig toegangsrecht tot alle gedeelde mappen of afstand. Als u toegangscontroles hebt op gedeelde mappen op afstand, moet u consolideren met Microsoft Active Directory in uw productie omgeving.

Systeem Host Naam IP adres  
QNAP NAS mynas

 

192.168.1.10 Poortmap naam: ShareRoot
Linknaam:
linka: linken naar de gedeelde map op host A
linkb: linken naar de gedeelde map op host B
Host A
(Windows XP)
Appolo 192.168.1.100 Gedeelde naam op afstand: public_software
(Publieke_software)
Host B
(Windows 2003)
Diana 192.168.1.200 Remote Share Name: public_software
Client PC Pcman 192.168.1.120  

Tabel 1: Testomgeving

Share Folder

Figuur 1: Testomgeving

Details configureren

#1: Inlog NAS web beheer interface. Ga naar "Access Right Management" (Toegang rechtsbeheer) > "Share Folders" (Mappen delen) > "Folder Aggregation" (Map aggregatie).

Share Folder

#2: Een poortmap creëeren
Klik op "Een poortmap creëeren". Een dialoogdoos wordt nu geopend. Voer "ShareRoot" in in de "Folder Name" (Mapnaam). Selecteer het niet verbergen van de poortmap. Klik op "APPLY" (TOEVOEGEN).

Share Folder Share Folder

#3: Links creëeren voor delen op afstand
Klik opShare Folder "Link Configuration" (Link configuratie) in het "Action" (Actie) veld. Voer de volgende instellingen in voor link 1 en link 2.

Link Naam Host Naam Deelmap op afstand
1 linka Appolo shared_software
2 linkb 192.168.1.200 public_software
Share Folder Share Folder

Figuur 2

Klik op "APPLY" (TOEPASSEN) voor het afronden van de configuratie.

Opmerking:

1. Let op dat u deelmappen moet creeeren op zowel host Appolo en Diana.
2. U kunt ofwel de NetBIOS naam invoeren of het IP adres in het hostnaamveld.

Gedeelde map aggregatie bevestigen

Om de configuratie te bevestigen, creëeren we een tekstbestand in de gedeelde map op elke host, Appolo and Diana. Geef het bestand de naam "host_appolo.txt" op host Appolo en"host_diana.txt" op host Diana.

Share Folder

Gebruik nu onze klant PC "Pcman" om te verbinden met QNAP NAS.
#1: Login QNAP NAS bij\\mynas of \\192.168.1.10
#2: U ziet nu een mapnaam "ShareRoot". U ziet nu twee sub-mappen, "linka" en"linkb" nadat "ShareRoot" is opgeroepen.
#3: Wanneer u op "linka" klikt, ziet u "host_appolo.txt" en u zal "host_diana.txt" zien na het oproepen van de "linkb" map.

Uitgavedatum: 2013-05-08
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
54% van de mensen vond dit nuttig
o