QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

QNAP:s lösning för små och medelstora företag - Använda QNAP Snapshot och QNAP Snapshot Agent för att skapa programkonsekventa ögonblicksbilder.

1. Introduktion

1.1. Utmaningar och lösningar

I QTS 4.2 stöder ögonblicksbildsfunktionen i Storage Manager inte endast ögonblicksbilder av volymer men även av iSCSI LUN-enheter så att du snabbt kan säkerhetskopiera och återställa dina värdefulla data.

När en LUN-ögonblicksbild skapas består utmaningen i att säkerställa att alla data inkluderas, t.ex. osparade programdata, buffertar, minne och loggar.

Den lösning som tillhandahålls av QNAP är ett programkonsekvent alternativ för iSCSI-ögonblicksbilder medan QNAP Snapshot Agent används för Windows Server eller VMware vCenter. NAS-enheten ges möjlighet att kommunicera med fjärrservern för att säkerställa att du kan få en fullständig säkerhetskopia när du använder QNAP Snapshot-funktionen.

QNAP

1.2. Målgrupp

Den här programanteckningen är avsedd för alla som använder en QNAP-NAS som ett iSCSI-mål för att skapa en iSCSI LUN för andra enheter eller virtuella datorer. Vissa termer i detta dokument kommer inte att förklaras i detalj.

2. Hur du kommer igång

2.1. Hur fungerar hela systemet?

Huvudsyftet med QNAP Snapshot Agent är att kunna ta programkonsekventa ögonblicksbilder av en iSCSI LUN medan hjälpprogrammet på samma gång tillhandahåller en VSS Hardware Provider-funktion.

Varje gång som du behöver ta en ögonblicksbild av en iSCSI LUN från NAS-enheten kommer agenten att instruera fjärrservern att tömma alla data till iSCSI LUN-enheten (för Windows Server) eller att ta en ögonblicksbild av den virtuella datorn innan iSCSI LUN-ögonblicksbilden (för VMware) (detta första arbetsflödessteg visas nedan). När därför en ögonblicksbild tas från NAS-enheten kommer den att innehålla alla nödvändiga programdata för att säkerställa en programkonsekvent ögonblicksbild.

Exempel:

 • Windows kommer att skapa en kontrollpunkt för den virtuella datorn (inklusive för den virtuella datorns minne) för att undvika dataförlust och för att säkerställa ett konsekvent tillstånd i ögonblicksbilden.
 • SQL Server kommer att tömma databasloggarna på disken för att säkerställa ett konsekvent tillstånd i ögonblicksbilden.
 • VMware kommer att skapa en ögonblicksbild av varje virtuell dator som finns i LUN-enheten för att säkerställa ett konsekvent tillstånd i ögonblicksbilden enligt vad som visas nedan:
QNAP

Vidare inkluderar QNAP Snapshot Agent också VSS Hardware Provider för Windows Server. Om du vill göra ett säkerhetskopieringsjobb för en iSCSI LUN från Windows med säkerhetskopieringsprogram* som stöder VSS kommer VSS Hardware Provider att avbelasta ögonblicksbilden till NAS-enheten istället för att ta ögonblicksbilden på Windows Server-sidan för att minska serverarbetsbelastningen.

*Säkerhetskopieringsprogrammet måste stödja VSS Snapshot.

QNAP

2.2. Systemkrav

 1. Du måste använda QTS 4.2 (eller senare) för att kunna använda Snapshot Agent.
 2. QNAP Snapshot Agent stöds endast av Windows Server. Windows 7, 8 och 8.1 stöds inte. I detta dokument använder vi Windows Server med grafiskt användargränssnitt för att förevisa funktionerna i Snapshot Agent.
 3. Förutom Windows Server krävs även VMware vCenter när du måste använda Snapshot Agent för virtuella datorer som distribueras i VMware.
 4. För att kunna använda Snapshot Agent måste TCP-port 11169 för inkommande trafik på Windows Server vara öppnad. Följ de riktlinjer som ges av Microsoft för att öppna porten. Det kan också krävas att grupprinciper används om din server är en medlem av Active Directory och brandväggen kontrolleras av grupprincipobjekt. Läs följande sidor från Microsoft innan du utför några av dessa åtgärder:
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows/open-port-windows-firewall
  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753295
 5. Vi rekommenderar starkt att du använder en statisk IP-adress på NAS-enheten.

2.3. Kända begränsningar

 1. För att kunna ta en programkonsekvent ögonblicksbild av en virtuell dator i Windows Hyper-V eller VMware måste den virtuella datorns konfiguration, disk och ögonblicksbild/kontrollpunkt finnas på samma iSCSI LUN som ska inkluderas i ögonblicksbilden.
 2. Snapshot Agent kan inte installeras om SMIS Provider redan installerats på servern.
 3. Snapshot Agent stöder inte funktionen ”Extents” (omfång) i VMware, och datalagret får endast ha EN iSCSI LUN.
 4. Snapshot Agent stöder inte en LUN som är mappad till ett mål med flera LUN-enheter.
 5. Snapshot Agent stöder inte en LUN som är ansluten med MPIO.
 6. Snapshot Agent stöder inte en LUN som är mappad till ett mål med CHAP. Under en återställning återställer Snapshot Agent endast de virtuella datorer som för närvarande är registrerade i vSphere Inventory. Om en virtuell dator redan tagits bort i vSphere kommer inte Snapshot Agent att lägga till den virtuella datorn till lagret.

2.4. Ladda ned och installera Snapshot Agent

Gå till QNAP:s nedladdningscenter > Hjälpprogram för att ladda ned Snapshot Agent:
https://www.qnap.com/utility

För att kunna installera Snapshot Agent måste .Net Framework 3.5 först ha installerats och aktiverats i "Application Server" (programserver) på skärmen "Server Manager". För att installera den här funktionen går du till avsnittet "Server Manager" > "Add roles and features" (Lägg till roller och funktioner) och väljer "Application Server" (programserver) i avsnittet "Roles" (roller) och ".Net Framework 3.5 Features" (.Net Framework 3.5-funktioner) i avsnittet "Features" (funktioner).

QNAP
Välj ".Net Framework 3.5 Features" (.Net Framework 3.5-funktioner) för att installera den här funktionen i "Add Roles and Features Wizard" (guiden Lägg till roller och funktioner).

När installationen av funktionen bekräftats öpnar du Snapshot Agent-programfilen för att starta installationen. Efter slutförd installation ska en genväg med namnet "QNAP Agent Manager" visas på skrivbordet.

QNAP
Följ anvisningarna i installationsguiden för att slutföra installationen av Snapshot Agent.
QNAP
Genvägen för QNAP Agent Manager kommer därefter att visas på skrivbordet.

3. Konfigurera Snapshot Agent

3.1. Konfigurera Snapshot Agent i Windows Server

När du slutfört installationen av Snapshot Agent öppnar du "QNAP Agent Manager". Du kommer att behöva lägga till den QNAP-NAS-enhet som din Windows Server använder som iSCSI-lagringsutrymme genom att uppge IP-adressen eller genom att klicka på "Scan NAS" (sök efter NAS-enheten) för att agenten direkt ska kunna hitta NAS-enheten på det lokala nätverket.

QNAP
På startsidan ges du möjlighet att skriva in IP-adressen för den QNAP-NAS som tillhandahåller iSCSI-målet för den här servern.
QNAP
Eller så kan du söka efter en QNAP-NAS som stöder Snapshot Agent på det lokala nätverket.

Efter att du skrivit in IP-adressen eller valt QNAP-NAS-enheten kommer du att uppmanas uppge dina NAS-inloggningsuppgifter för att bekräfta anslutningsport och för att aktivera de funktioner du vill använda. I vårt exempel väljer vi både VSS H/W Provider och Snapshot Agent för Windows. Klicka sedan på "Ok" för att bekräfta inställningarna. Snapshot Agent kommer att ansluta till QNAP-NAS-enheten och NAS-enheten kommer att läggas till i listan på startsidan.

QNAP
Skriv in användarnamnet och lösenordet för QNAP-NAS-enheten och välj de funktioner du vill aktivera.
QNAP
NAS-enheten visas i listan.

3.2. Konfigurera Snapshot Agent för vCenter

För att säkerhetskopiera iSCSI LUN-enheter som används för virtuella datorer i VMware går du till "VMware Settings" (VMware-inställningar) i "QNAP Agent Manager". I extrafönstret "vCenter Credential" skriver du in IP-addressen för din vCenter Server, användarnamn och lösenord för din enkla inloggning, och väljer hur VMware ska ta en ögonblicksbild för dess virtuella dator när en begäran tas emot från NAS-enheten.

QNAP
Konfigurera "VMware Settings" (VMware-inställningar) i "QNAP Agent Manager". I vårt exempel väljer vi "Snapshot virtual machine's memory" (ögonblicksbild av virtuell dators minne) för att vCenter ska kunna ta ögonblicksbilder av virtuella datorer som inte har några verktyg för virtuell anslutning installerade.

När du slutfört inställningen kommer alternativet "Snapshot Agent for VMware" (Snapshot Agent för VWware) att vara aktiverat när du lägger till en QNAP-NAS. Eller så kan du högerklicka på vilken befintlig NAS som helst och sedan välja "Edit" (redigera) för att aktivera det här alternativet.

QNAP
Aktivera Snapshot Agent för VMware genom att redigera en QNAP-NAS i QNAP Agent Manager.
QNAP
När du är klar med redigeringen kommer "Snapshot Agent for VMware" (Snapshot Agent för VMware) att visas i kolumnen "Components" (komponenter) och vara klar att användas.

4. Ta en iSCSI LUN-ögonblicksbild

4.1. Ta iSCSI LUN-ögonblicksbilder med Windows Server

Från NAS-enhetens användargränssnitt kan du kontrollera om agenten är korrekt ansluten till QNAP-NAS-enheten. Öppna webbläsaren, logga in till QTS och öppna "Storage Manager". I "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme) > "Snapshot" (Ögonblicksbilder) öppnar du menyn "Snapshot Agent". En lista kommer att visas där du kan se alla Snapshot Agent-agenter som för närvarande är anslutna till NAS-enheten.

QNAP
Välj "Snapshot" (Ögonblicksbilder) > "Snapshot Agent" (Snapshot Agent) i avsnittet "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme).
QNAP
Den Snapshot Agent-agent som är ansluten till den här NAS-enheten kommer då att visas.

För att ta en programkonsekvent ögonblicksbild väljer du i "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme) en iSCSI LUN, varpå du i listruteknappen "Snapshot" (ögonblicksbilder) väljer "Take a Snapshot" (ta en ögonblicksbild).

QNAP
Välj "Take a Snapshot" (ta en ögonblicksbild) i avsnittet "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme).

När bekräftelsefönstret visas väljer du "Application Consistent" (programkonsekvent) i "Snapshot Type" (typ av ögonblicksbild), och klickar sedan på "OK" för att börja ta ögonblicksbilden.

QNAP
I "Snapshot Type" (typ av ögonblicksbild) väljer du "Application Consistent" (programkonsekvent).

OBS! Om alternativet "Crash Consistent" (kraschkonsekvent) väljs för ögonblicksbilden kommer inte fjärrservern att kontaktas innan ögonblicksbilden tas eftersom en sådan ögonblicksbild bara är en vanlig NAS-ögonblicksbild.

När en programkonsekvent ögonblicksbild tas kommer QNAP-NAS-enheten att skicka en begäran till Windows Server. Den kommer att tömma alla relaterade data till iSCSI LUN-enheten innan ögonblicksbilden tas.

I följande exempel (där Hyper-V används) innehåller iSCSI LUN-enheten en virtuell dator som körs dygnet runt. När ögonblicksbildsfunktionen används från NAS-enheten med alternativet ”Application Consistent” (programkonsekvent) valt mottar Windows Server begäran från NAS-enheten och skapar en kontrollpunkt för den virtuella datorn.

Detta visas helt kort i Hyper-V Manager-gränssnittet*: Medan kontrollpunkten skapas ändras status för den virtuella datorn. Status för den virtuella datorn, minnet och disken kommer att inkluderas i iSCSI LUN-ögonblicksbilden.

*Den virtuella datorns konfiguration, disk och kontrollpunkt måste finnas på samma iSCSI LUN som ska inkluderas i ögonblicksbilden.

QNAP
När du väljer "Take a Snapshot" (ta en ögonblicksbild) i QTS ändras status för Q'centers virtuella funktionsdator till "Backing up" (säkerhetskopierar). Detta indikerar att Windows Server har tagit emot begäran från NAS-enheten och kommer att börja tömma data till iSCSI LUN-enheten.
*Beroende på version av Hyper-V kan användargränssnittet skilja sig något mot vad som visas här.

4.2. Ta en iSCSI LUN-ögonblicksbild med VMware

De åtgärder som krävs för att ta en ögonblicksbild för iSCSI LUN-enheter med VMware är samma som för Windows Server. Logga in till QTS, gå till "Storage Manager", och i "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme) väljer du den iSCSI LUN som använts för att lagra virtuella datorer i VMware. Välj "Snapshot" (Ögonblicksbilder) > "Take a Snapshot" (Ta en ögonblicksbild).

QNAP
Välj den iSCSI LUN som används av VMware för att ta en ögonblicksbild, och välj alternativet "Application Consistent" (programkonsekvent) för typ av ögonblicksbild.

När vCenter tar emot begäran om tagning av ögonblicksbild från QNAP-NAS-enheten kommer vCenter att ta en VMware-ögonblicksbild av varje virtuell dator som lagras i NAS-enhetens iSCSI LUN för att sedan lagra dessa ögonblicksbilder i iSCSI LUN-enheten. Efteråt tar NAS-enheten en till programkonsekvent iSCSI LUN-ögonblicksbild som inkluderar VMware-ögonblicksbilder av varje virtuell dator. Den här åtgärden visas i avsnittet "Tasks" (uppgifter) i vSphere Web Client. VMware-ögonblicksbilderna kommer att tas bort efter att de inkluderats i iSCSI LUN-ögonblicksbilden.

QNAP
vCenter Server kommer att ta VMware-ögonblicksbilder av varje virtuell dator när agenten skickar ut en begäran om att ta en ögonblicksbild, och kommer att ta bort respektive VMware-ögonblicksbild när den inkluderats i iSCSI LUN-ögonblicksbilden.
*Beroende på version av vSphere Web Client kan användargränssnittet skilja sig något mot vad som visas här.

Det är också möjligt att använda "Snapshot Manager" eller "Snapshot Replica" för att skapa ett schemalagt säkerhetskopieringsjobb. Du har då möjlighet att välja alternativet "Application Consistent" (programkonsekvent).

QNAP
Du kan även använda Snapshot Manager för att skapa ett schema för din iSCSI LUN för tagning av programkonsekventa ögonblicksbilder.

4.3 Återställa till en ögonblicksbild

Du kan återställa till en programkonsekvent ögonblicksbild av en iSCSI LUN precis som du kan återställa till en ögonblicksbild av en NAS-volym. För att kontrollera om en ögonblicksbild är programkonsekvent väljer du en LUN och öppnar sedan "Snapshot Manager". I listvyn kan du se om den ögonblicksbild som tagits med Snapshot Agent är programkonsekvent.

QNAP
De ögonblicksbilder som tagits med Snapshot Agent kommer att klassificeras som "Application consistent" (programkonsekventa) i Snapshot Manager.

För att återställa till en ögonblicksbild av en iSCSI LUN som är ansluten till Windows Server måste du först koppla från LUN-enheten, sedan välja LUN-enheten och gå till "Snapshot" (Ögonblicksbilder) > "Snapshot Manager" (Snapshot Manager) för att välja den ögonblicksbild du vill använda.

QNAP
Se till att den iSCSI LUN som är ansluten kopplas från Windows Server innan du startar återställningen.
QNAP
I annat fall kommer processen för återställning till ögonblicksbilden att misslyckas.
QNAP
Efter att du kopplat från iSCSI LUN-enheten från servern bekräftar du återställningsåtgärden i Snapshot Manager.
QNAP
Efter att du bekräftat visas återställningsförloppet i Snapshot Manager.

När återställningsprocessen slutförts kan du ansluta iSCSI LUN-enheten till Windows Server igen. Vad gäller Hyper-V så lagras alla konfigurationer för de virtuella datorerna i iSCSI LUN-enheten (inklusive deras kontrollpunkter).

Vad beträffar VMware kan du direkt återställa till ögonblicksbilden av en iSCSI LUN efter att Snapshot Agent installerats och anslutits utan att behöva koppla från LUN-enheten eftersom Snapshot Agent automatiskt kommer att koppla från iSCSI LUN-enheten (datalagret) från ESXi-värddatorerna, återställa till ögonblicksbilden, koppla till den återställda LUN-enheten (datalagret) igen och återställa den virtuella datorn. Emellertid kan det ändå vara nödvändigt att manuellt läsa den virtuella datorn i lagret om den virtuella datorn tas bort innan återställningen. När den virtuella datorn lagts till kan vCenter fortsätta använda VMware-ögonblicksbilden för att återställa den virtuella datorn i iSCSI LUN-enheten och därigenom säkerställa att de återställda virtuella datorerna i iSCSI LUN-enheten är programkonsekventa.

QNAP
I vSphere Web Client kommer du att se att iSCSI LUN-enheten kopplas från vCenter så snart som återställningsprocessen startat. Efter att återställningsprocessen slutförts kan iSCSI LUN-enheten kopplas till igen. vCenter kommer därefter att använda VMware-ögonblicksbilden i iSCSI LUN-enheten för att återställa virtuella datorer som lagras i iSCSI LUN-enheten.

5. VSS Hardware Provider för Windows Server

Snapshot Agent inkluderar VSS Hardware Provider. För att kunna använda den här funktionen måste du ha program för säkerhetskopiering som stöder VSS Snapshot-funktionen. I följande exempel använder vi QNAP NetBak Replicator. Det första steget för att börja använda VSS Hardware Provider-funktionen består av att konfigurera ditt säkerhetskopieringsprogram så att VSS aktiveras och programvaran tillåts att skapa ögonblicksbilder. Efter att du gjort dessa inställningar kan du börja använda säkerhetskopieringsprogrammet för att skapa säkerhetskopieringsjobb för en iSCSI LUN på QNAP-NAS-enheten.

QNAP
I "Advanced Settings" (Avancerade inställningar) > "Backup Settings for Opened Files" (Inställningar för säkerhetskopiering av öppnade filer) kan du aktivera VSS och tillåta att NetBak Replicator tar ögonblicksbilder vid säkerhetskopiering av filer.
QNAP
Använd säkerhetskopieringsprogrammet för att skapa säkerhetskopieringsjobb för den iSCSI LUN som tillhandahålls av QNAP-NAS-enheten.

När säkerhetskopieringsprogrammet använder VSS för att skapa en ögonblicksbild kommer ögonblicksbilden att tas på NAS-enheten istället för på Windows Server.

Du kan se detta på NAS-enhetens användargränssnitt medan säkerhetskopieringen pågår: i "Storage Manager" > "iSCSI storage" (iSCSI-lagringsutrymme) kommer du att kunna se att en annan iSCSI LUN med namnet "vss" skapas under säkerhetskopieringen. Den här LUN-enheten är den ögonblicksbild som NAS-enheten skapade för säkerhetskopieringsjobbet, och säkerhetskopieringsprogrammet kommer att använda den här iSCSI LUN-ögonblicksbilden för att säkerhetskopiera datamängderna.

QNAP
Säkerhetskopieringsprogrammet skapar en ögonblicksbild.
QNAP
Ögonblicksbilden skapades inte på Windows Server men på NAS-enheten. I "iSCSI Storage" (iSCSI-lagringsutrymme) kommer en annan iSCSI LUN med namnet "vss" att tillfälligt skapas för säkerhetskopieringsjobbet.

När du bekräftat att säkerhetskopieringsjobbet slutförts kommer iSCSI LUN-ögonblicksbilden "vss" på NAS-enheten att tas bort av VSS-komponenterna i Windows Server.

Lanseringsdatum: 2015-11-05
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.
o