QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Länka iSCSI-mål till virtuella maskiner för Virtualization Station

Vad är iSCSI?
iSCSI är en internetprotokoll-baserad nätverkslagringsstandard för anslutning av datalagringsenheter och datorer med hjälp av IP-nätverk som överför SCSI-kommandon. iSCSI kan användas för att överföra data och fjärrlagra över långa avstånd i ett intranät. iSCSI kan också användas för att överföra data i lokala nätverk (LAN) och WAN-nätverk (WAN). (Wikipedia. iSCSI. Översatt från: http://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI. Hämtad senast 2014-04-17.)

Vad är iSCSI-mål?
iSCSI-mål kan behandlas som en nätverksansluten lagringsutrymme och överför data med hjälp av iSCSI-protokollet. I en lokal dator kan det nås som en vanlig disklagringsenhet.

Att länka virtuella maskiner (VM) med iSCSI-mål i en QNAP Turbo NAS kan vara en helhetslösning med hög skalbarhet och billig utplacering av en NAS. För de flesta små till medelstora företag med begränsad budget innebär användning av iSCSI-mål för utökat lagringsutrymme inte bara minskade kostnader för att distribuera fysiska hårdvara, utan användningsområdet för en QNAP Turbo NAS utvidgas också.

Skapa ett iSCSI-mål

Mellan dator och lagringsanläggning heter din dator (VM) "Initiator" när medan lagringsenheten kallas "Target". (Obs: associera inte två iSCSI-initierare inom samma iSCSI-mål för att undvika att krascha data.)

1. Från Storage Manager i QTS

Logga in på din QNAP Turbo NAS och gå till "Storage Manager".

Välj "iSCSI Storage" och klicka på [OK] för att starta snabbinställningsguiden.

Kontrollera "iSCSI target with a mapped LUN" (iSCSI-mål med en mappad LUN) och klicka på [Next] (Nästa).

Klicka på [Next] (Nästa) för att gå till snabbinställningsguiden.

Ange ett namn för iSCSI-målet och kontrollera CRC/checksum vid behov (tillval). Efter att ha avslutat detta, klicka på [Next] (Nästa).

Markera "Use CHAP authentication" (Använd CHAP-autentisering) om det är nödvändigt att ställa in ett användarnamn och lösenord för iSCSI-mål. Klicka sedan på [Next] (Nästa).

Efter behov kan du välja antingen "Thin Provisioning" eller "Instant Allocation". Med "Thin Provisioning" kan du optimera hur lagringskapaciteten används genom att tilldela en mängd lagringsutrymme som är lika med det som faktiskt används. Om du å andra sidan vill ha fast lagringsutrymme, välj "Instant Allocation". Kolla upp om du måste bocka för "File-based" (filbaserad) för iSCSI-mål (standardinställningen är blockbaserad.) Avsluta genom att ange lagringskapaciteten för iSCSI-målet och klicka på [Nästa].

Bekräfta inställningarna för iSCSI-mål och klicka på [Next] (Nästa).

Du har nu skapat iSCSI-målet och kan klicka på [Finish] (Slutför).

Ett nytt iSCSI-mål kommer att finnas med på listan och vara aktiverat.

2. Från Storage Plug & Connect i Qfinder Pro

Du kan ladda ner QNAP Qfinder Pro på QNAP:s webbplats:
www.qnap.com/i/sv/product/app_page.php?block=1. Qfinder Pro är ett verktyg för Windows, Mac och Linux som gör att du snabbt kan hitta och få tillgång till Turbo NAS via LAN. Välj Turbo NAS, högerklicka och välj "Storage Plug & Connect".

Ange användarnamn och lösenord till din Turbo NAS.

Klicka på [Skapa en virtuell disk (iSCSI)].

Ange ett namn, bocka för "Block-based" (Blockbaserad) eller "File-based" (Filbaserad) utifrån dina behov och ange lagringskapacitet för iSCSI-målet. Om du behöver ställa in ett användarnamn och lösenord på iSCSI-målet kan du kontrollera "Use CHAP authentication" (Använd CHAP-autentisering) för att ställa in dem. Klicka därefter på [OK].

När du är klar med inställningarna kommer ett nytt iSCSI-mål visas i fönstret.

Länka iSCSI-mål i VM

1. Med Windows OS: Använd Microsoft iSCSI Initiator för att ansluta till iSCSI-mål

Med Windows 7 som exempel, skriv "Control Panel" (Kontrollpanelen) och klicka på "System and Security" (System och säkerhet).

Klicka på "Administrative Tools" (Administrationsverktyg).

Öppna "iSCSI Initiator".

Välj "Discovery"-fliken och klicka på [Discover Portal ...]. Fyll i den Turbo NAS IP-adress där iSCSI-målet skapades och klicka på [OK].

Välj fliken "Targets" (Mål) så hittas ett iSCSI-mål. Markera det och klicka på [Anslut]. Om du anger ett användarnamn och lösenord för iSCSI-målet, klicka på [Avancerat...] för att infoga dem och klicka på [OK].


När du har avslutat dessa steg kommer Windows 7 att meddela dig att en ny disk las till. Du kan skriva in "Disk Management" (Diskhantering) för att kontrollera.

2. I Ubuntu-distributioner: använd Open-iSCSI Initiator för att ansluta till iSCSI-mål

Linux Open-iSCSI Initiator är inbyggd i Ubuntu 8,04 LTS och senare versioner. Du kan använda kommandon för att lägga till ett iSCSI-mål via skalprompten. För mer information om Ubuntu, se http://www.ubuntu.com/ och för mer information om Open-iSCSI: http://www.open-iscsi.org/

Installera open-iscsi komponenten först (Linux Open-iSCSI Initiator):

# sudo apt-get install open-iscsi

Se stegen nedan för att använda Open-iSCSI Initiator för att länka ett iSCSI-mål (QNAP Turbo NAS). Om din iSCSI-mål behöver CHAP-information för att logga in måste du ändra iscsid.conf som "node.session.auth.username" och "node.session.auth.password".

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Spara iscsid.conf-filen, stäng den och starta sedan om open-iscsi service.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Leta efter iSCSI-mål (QNAP Turbo NAS). Till exempel NAS IP: 172.17.28.69, port: 3260.

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.17.28.69:3260

Linux-terminalen kommer att visa meddelandet nedan:
172.17.28.69:3260, 1 iqn.2004-4.com.qnap:NAS:iscsi.test.db531f


Välj en iSCSI-nod för att länka.

# iscsiadm -m node -T THE_TARGET_iqn --login

Linux-terminalen visar meddelandet nedan:
Loggar in på [iface: default, target: iqn.2004-04.com.qnap: NAS:iscsi.test.db531f, portal: 172.17.28.69,3260] successful.


Detta kommando kan användas för att ta bort onödiga iSCSI-noder:

# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_iqn

Detta kommando kan användas för att kontrollera status för iSCSI-mål:

# dmesg | tail

Använd det här kommandot för att skapa en partition så kommer iSCSI-målet att förknippas med /dev/sdb. ("SDB" är den första tillagda lagringsenheten. Det kommer att vara annorlunda, baserat på mängden av dina lagringsenheter.)

# fdisk /dev/sdb

Använd detta kommando för att formatera /dev/sdb1:

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Använd dessa kommandon för att montera /dev/sdb1:

# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Därefter kan du använda kommandot nedan för att testa I/O-överföringshastighet för iSCSI-mål i Linux:

# hdparm -tT /dev/sdb1

Det finns några kommandon avseende "scsiadm":

Detta kommando kan användas för att hitta iSCSI-mål på en viss host genom att använda hostens IP-adress:

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP

Detta kommando kan användas för att logga in på iSCSI-mål:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --login

Detta kommando kan användas för att logga ut från iSCSI-målet:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout

Detta kommando kan användas för att ta bort iSCSI-mål:

# iscsiadm –m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
Lanseringsdatum: 2014-04-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 75% procent.
o