QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur installerar jag Twonky i Ubuntu med hjälp av Linux Station?

Stegen i QTS:

 1. Logga in till QTS och gå till App Center.
 2. Sök efter och installera Linux Station.
 3. Öppna Linux Station.
 4. Klicka på ”tilläggskomponent för Ubuntu 16.04” på Linux Container-webbplatsen.
 5. I installationsfönstret klickar du på ”Installera”.
 6. Efter att Linux Station installerats klickar du på ”Aktivera”.
 7. Klicka på den webbadress som visas i Linux Station för att starta Ubuntu.
  För mer information läser du Hur installerar jag Ubuntu på Linux Station och startar programmet i Ubuntu Software Center?

Stegen i Ubuntu

 1. Gå till http://twonky.com/downloads/
 2. Ladda ned version 8.3 av Twonky (Linux: manuell installation).
 3. Gå till den mapp där du sparade den nedladdade zip-filen och packa sedan upp filen till samma mapp.
 4. Gå till Ubuntu.
 5. Klicka på ”Sök på din dator” överst till vänster och skriv ”XTerm”.
 6. Öppna XTerm.
 7. Ange sudo mkdir /usr/local/twonky för att skapa en mapp med namnet Twonky i sökvägen ”/usr/local”.
 8. Ange sudo mkdir /var/twonky för att skapa en mapp med namnet Twonky i sökvägen ”/var”.
 9. Ange cd ~/Downloads/twonky-i686-glibc-2.9-8.3/ för att gå till den mapp där du sparade den nedladdade filen.

  OBS!
  1. ”Nedladdningar” är standardmappen för nedladdade filer i Windows. Om du inte sparar dina filer här ersätter du ”Nedladdningar” med önskad mapp.
  2. ”Twonky-i686-glibc-2.9-8.3” är namnet på den mapp du skapade i steg 3.
 10. Ange sudo cp –af * /usr/local/twonky/ för att flytta den uppackade mappen till den mapp du skapade i steg 7.
 11. Ange cd /usr/local/twonky/ för att gå till den mapp du skapade i steg 7.
 12. Ange sudo chmod 777 twonky.sh för att aktivera filen Twonky.sh.
 13. Ange sudo usr/local/twonky/twonky.sh start för att installera Twonky.
 14. Efter att Twonky installerats går du till http://127.0.0.1:9000/webconfig

Du kan nu börja använda Twonky Media Server.

OBS!
 1. Se till att du skriver in ovanstående kommandon korrekt. Kommandon i XTerm är skiftlägeskänsliga.
 2. Du kan installera och använda Twonky i 30 dagar utan licensnyckel. Därefter måste du köpa licensen för att kunna fortsätta.

Konfigurera Twonky

 1. Öppna Twonky.
 2. ör att ändra Twonky-servernamnet går du till ”System” > ”Servernamn” och anger servernamnet.
 3. Gå till ”Delning” > ”Delade mappar” > ”Lägg till ny mapp”.
 4. Välj mappen ”nas_share”.
 5. Välj den mapp på NAS-enheten som du vill lagra dina multimediefiler i.

Du kan nu spela upp multimedieinnehåll som lagras på NAS-enheten via DLNA/UPnP-mediemottagare. För mer information går du till http://twonky.com/.

Lanseringsdatum: 2017-01-13
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 38% procent.