QNAP - Qcontactz zachowuje cenne zasoby sieciowe.

Language
Qcontactz

Qcontactz

Quantum Contacts Manager

Bezpieczne zachowywanie cennych zasobów sieciowych

Qcontactz to idealny sposób na centralne zarządzanie rosnącą liczbą kontaktów. Dzięki wykorzystaniu możliwości chmury prywatnej zapewnianej przez QNAP NAS Qcontactz mamy zawsze dostęp online do bazy danych naszych kontaktów, której można używać z poziomu dowolnego komputera czy urządzenia mobilnego. Wystarczy kilka prostych czynności, aby centralnie zarządzać wszystkimi kontaktami i znacznie uprościć procesy komunikacji w celu stworzenia lepszych podstaw do pracy w sieci i interakcji.

Łatwo dodawaj kontakty poprzez importowanie lub dodawanie istniejących informacji kontaktowych.

Uprość zarządzanie dużą liczbą kontaktów.

Korzystaj z łatwej integracji z programem QmailAgent i aplikacjami innych firm.

Łatwo dodawaj dane kontaktowe

 • Inteligentne importowanie z kont Google

  Kontakty można łatwo importować z wielu kont Google. Wystarczy wybrać opcję eksportu z konta Google, a proces zostanie zakończony po certyfikacji i sparowaniu konta z aplikacją Qcontactz. Qcontactz umożliwia również synchronizację zgodnie z harmonogramem, dzięki której lista kontaktów może zawsze być aktualna.

 • Importowanie lub eksportowanie kontaktów przy użyciu plików CSV i vCard 3.0

  Typowe narzędzia do zarządzania kontaktami obsługują eksportowanie kontaktów do plików CSV lub vCard 3.0 (albo nowszych). Następnie takie pliki można zaimportować do aplikacji Qcontactz. Obsługiwane są też inne popularne aplikacje i usługi (w tym Skype, Outlook, Yahoo! i IBM Notes). Podczas importowania z plików można wybrać poszczególne kontakty. Oprócz importowania kontaktów aplikacja Qcontactz umożliwia również eksportowanie ich do plików CSV i vCard.

 • Ręczne tworzenie kontaktów

  Kontakty można dodawać i modyfikować ręcznie, wprowadzając odpowiednie informacje.

Inteligentne narzędzia do uproszczenia zarządzania

 • SCALANIE

  Po zaimportowaniu kontaktów zduplikowane wpisy można łatwo znaleźć i scalić. Aplikacja Qcontactz umożliwia również przeglądanie historii scalania kontaktów i przywracanie ich, jeśli to konieczne.

 • GRUPOWANIE

  Kontakty można grupować, aby ułatwić znajdowanie ich i zarządzanie nimi. Można zdefiniować grupy, takie jak Klienci, Rodzina, Koledzy ze szkoły, a także dodawać inne w miarę potrzeb. Grupować można też kontakty poufne, które będą zabezpieczone hasłem w celu ochrony prywatności.

 • TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH

  W dowolnej chwili możesz zrobić kopie migawkowe listy kontaktów. Jeśli jeden z ważnych kontaktów został przypadkowo usunięty lub jeśli w wyniku awarii lub innego problemu utracono całą listę kontaktów, możesz łatwo przywrócić te informacje, korzystając z jednej z tych migawek.

 • WYSZUKIWANIE

  Nawet jeśli dysponujesz ogromną liczbą kontaktów, możesz łatwo znajdować konkretne dane, wyszukując według nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów i innych informacji.

Łatwa integracja zwiększająca produktywność

QmailAgent

QmailAgent to aplikacja do serwera QNAP NAS, która umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi kontami poczty e-mail i wysyłanie lub odbieranie wiadomości bezpośrednio na serwerze NAS. Jeśli używasz programu QmailAgent z narzędziem Qcontactz, często używane kontakty będą zapamiętywane, aby można było szybko wysyłać do nich e-maile poprzez kliknięcie w aplikacji Qcontactz.

Elastyczna integracja interfejsu API

Interfejs API aplikacji Qcontactz jest dostępny dla aplikacji innych firm w takiej postaci, w jakiej się znajduje. Aby z niego skorzystać, w przeglądarce internetowej wprowadź adres <adres IP serwera NAS>:9090/api/v1/docs. Aplikację Qcontactz można też zintegrować z istniejącymi, korporacyjnymi bazami danych CRM/ERP, aby zapewnić międzyplatformowe i wieloterminalowe narzędzie do zarządzania kontaktami.

APLIKACJA MOBILNA

Synchronizowanie kontaktów w dowolnym czasie

Za pomocą aplikacji mobilnej Qcontactz do telefonów iPhone i wyposażonych w system Android można importować i synchronizować kontakty między urządzeniami mobilnymi a serwerem NAS, aby wszystkie potrzebne informacje mieć zawsze pod ręką.

APLIKACJA MOBILNA -iOSAPLIKACJA MOBILNA -Android

Idealna architektura zapewniająca najbezpieczniejszą chmurę prywatną

Qcontactz wykorzystuje zalety chmury prywatnej zapewnianej przez QNAP NAS, tworząc scentralizowaną bazę danych kontaktów, która jest zawsze online i do której dostęp można uzyskać z dowolnego urządzenia lub komputera. Pozwala uniknąć ograniczeń związanych z ilością miejsca i wad przechowywania kontaktów na wielu pojedynczych urządzeniach, pozwalając na zapis niemal nieograniczonej liczby kontaktów i ich szybkie wyszukiwanie.

Porównanie z innymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania kontaktami

Funkcje Qcontactz  Kontakty Google Yahoo Contacts
Obsługiwane platformy Sieć Web, Android, iOS Sieć Web, Android, iOS Sieć Web
Duża pojemność magazynu kontaktów Bez określonego limitu (pamięć masowa NAS) 25 000 kontaktów lub 20 MB 5000 kontaktów
Limit pamięci masowej na kontakt Brak 128 KB  Nie określono
Załączanie plików do każdego kontaktu Tak (obrazy, PDF, doc) Nie Nie
Importowanie Google — jednokierunkowa, zaplanowana synchronizacja Tak Nie Nie
Importowanie plików — maksymalny rozmiar pliku Bez limitu 3000 kontaktów na plik 5 MB 
Importowanie plików — podgląd i mapowanie Tak Nie Nie
Zarządzanie migawkami Tak Nie Nie