Upgrade RAM Memory for QNAP NAS

Language

Początek > Produkty  > Rozbudowa pamięci RAM w QNAP NAS

Rozbudowa pamięci w QNAP Turbo NAS (instalowanie modułów RAM)
Ostrzeżenie:
 • Poniższe instrukcje muszą zostać wykonane wyłącznie przez upoważnionego i przeszkolonego technika.
 • Instrukcji instalowania modułu RAM w urządzeniu NAS należy ściśle przestrzegać. Niestosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do urazów cielesnych lub śmierci.
 • Przed uruchomieniem, upewnij się, że wyłączyłeś NAS, odłączyłeś zasilanie, kabel sieciowy i odłączyłeś wszystkie inne podłączone do NAS urządzenia/kable.
 • Upewnij się, że założyłeś antystatyczną opaskę na nadgarstek podczas całego procesu, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Klamra powinna być podłączona do uziemienia.

Wybierz swój model NAS:

QNAP oferuje użytkownikom różnych modułów RAM (zakup opcjonalny), z użyciem których można dokonać rozbudowy pamięci serwera Turbo NAS. Aby zainstalować w NAS dodatkowy moduł w celu rozbudowy pamięci, należy wykonać podane poniżej kroki.
 

TS-453mini (4-kieszeniowy)

 1. Użyj płaskiego śrubokręta do poluzowania śrubek miejsca na moduł pamięci na spodzie NAS i unieś pokrywę w górę.
 2. Aby usunąć zamontowane moduły pamięci, pociągnij klamry blokujące z każdej strony, a moduł uniesie się w górę w celu łatwego jego wyjęcia.
  Uwaga: Zawsze upewnij się, że moduł pamięci jest zamontowany w głównym (czerwonym) gnieździe. W przeciwnym razie system nie będzie się mógł uruchomić. Podczas instalacji dwóch modułów pamięci upewnij się, że są tego samego rozmiaru i najlepiej, gdy używają tego samego typu/modelu RAM w obu gniazdach.
 3. Wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem 45 stopni (około) i wciśnij go w dół aż zaskoczy na miejscu. Upewnij się, że moduł pamięci jest prawidłowo zamontowany z klamrami na odpowiednim miejscu.
 4. Zamknij pokrywę NAS i dokręć śrubkami. Ponownie podłącz zasilanie oraz kable sieciowe do NAS.
 

seria TS-451S, TS-651, TS-851, TS-x53/x53S Pro, TVS-x63 (2/4/6/8-kieszeni)

Aby zainstalować w NAS moduł RAM, należy wykonać kroki podane poniżej.

 1. Odkręć trzy śruby znajdujące się z tyłu NAS.
 2. Delikatnie zdejmij pokrywę obudowy NAS.
 3. Odszukaj gniazdo pamięci. Upewnij się, że gniazdo jest puste.
  Uwaga: W modelach TS-451S, TS-x53 / TS-x53S Pro, TS-651 i TS-851, należy zawsze dopilnować, aby zainstalować moduł pamięci w gnieździe głównym (czerwonym). W przeciwnym razie system nie uruchomi się. Podczas instalowania dwóch modułów pamięci, prosimy dopilnować, aby miały one ten sam rozmiar; najlepiej zaś używać tego samego typu RAM w obu gniazdach pamięci. Maksymalna obsługiwana pamięć wynosi 8 GB łącznie.
 4. Chwyć za krawędź modułu pamięci. Dopasuj wycięcie na złotej krawędzi modułu do wycięcia w gnieździe pamięci. Wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem 45 stopni (w przybliżeniu).
 5. Delikatnie wciskaj moduł pamięci w gniazdo aż do całkowitego osadzenia w nim modułu.
 6. Obracaj moduł pamięci w stronę płyty głównej aż do zatrzaśnięcia się zatrzasków mocujących.
 7. Zamknij pokrywę obudowy i dokręć śruby. Podłącz wtyczkę zasilania i kable z powrotem do NAS.
 8. Aby sprawdzić, czy moduł pamięci zostaje rozpoznany przez NAS, włącz zasilanie NAS i zaloguj się w interfejsie webowym jako administrator. Wybierz kolejno “System Status” (Status systemu) > “System Information” (Informacje o systemie) i sprawdź całkowitą pamięć w zakładce “Hardware Information” (Informacje o sprzęcie).
 

seria TS-x69U-RP/SP (4/8/12-kieszeni)

Aby zainstalować w NAS moduł RAM, należy wykonać kroki podane poniżej.

 1. Wyłącz NAS. Odłącz od NAS wtyczkę zasilania, kable sieciowe i wszelkie inne złącza lub kable.
 2. Przed zainstalowaniem modułu pamięci, załóż antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Zacisk krokodylkowy należy podłączyć do uziemienia.
 3. Otwórz NAS.
  • TS-469U-RP/SP: Odkręć sześć śrub znajdujących się w pokrywie górnej NAS.
  • TS-869U-RP i TS-1269U-RP: Odkręć dwie śruby znajdujące się z tyłu NAS.
 4. Otwórz NAS.
 5. Wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem 45 stopni (w przybliżeniu).
 6. Trzymając zatrzaski otwarte, dociśnij moduł pamięci w dół.
 7. Upewnij się, czy moduł pamięci jest właściwie zamocowany zatrzaskiem.
 8. Zamknij pokrywę NAS i dokręć śruby. Podłącz wtyczkę zasilania i kable z powrotem do NAS.
 

seria TS-x79, seria TS-x79U-SAS, seria TS-x70U

QNAP oferuje użytkownikom moduł RAM 4 GB DDR3* oraz moduł RAM 4 GB DDR3 ECC** (zakup opcjonalny), z użyciem których można dokonać rozbudowy pamięci serwera NAS. Aby rozbudować pamięć, włóż dodatkowy moduł RAM do płyty głównej NAS. Całkowita pamięć zostanie wyświetlona w zakładce „Informacje o systemie” na stronie administracyjnej.

*Dotyczy modeli: TS-879U-RP, TS-1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-870U-RP, TS-1270U-RP.
**Dotyczy modeli: TS-EC879U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1679U-RP.

 1. Odkręć 2 śruby znajdujące się z tyłu NAS, tak jak pokazano na ilustracji.
 2. Przytrzymaj wycięcie w krawędzi pokrywy górnej. Zdejmij oburącz pokrywę górną.
 3. Delikatnie odblokuj zatrzaski wypychające, pociągając je na zewnątrz po bokach gniazda RAM.
 4. Chwyć za krawędź modułu RAM. Dopasuj wycięcie na złotej krawędzi modułu RAM do wycięcia w gnieździe RAM. Włóż moduł RAM do gniazda RAM aż do oporu.
 

seria TS-ECx80U

 1. Wyłącz NAS. Odłącz od NAS wtyczkę zasilania, kable sieciowe i wszelkie inne złącza lub kable.
 2. Przed zainstalowaniem sieciowej karty rozszerzeń, załóż antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Zacisk krokodylkowy należy podłączyć do uziemienia.
 3. Odkręć 2 śruby znajdujące się z tyłu NAS, tak jak pokazano na ilustracji.
 4. Aby wyjąć szufladę na płytę główną, przytrzymaj uchwyt pociągnięty do tyłu.
 5. Delikatnie odblokuj zatrzaski wypychające, pociągając je na zewnątrz po bokach gniazda RAM.
 6. Chwyć za krawędź modułu RAM. Dopasuj wycięcie na złotej krawędzi modułu RAM do wycięcia w gnieździe RAM. Włóż moduł RAM do gniazda RAM aż do oporu.
 7. Włóż szufladę na płytę główną, wciśnij uchwyt i dokręć dwie śruby z tyłu NAS.
   
 

seria TS-ECx80 Pro / TVS-ECx80

 1. Wyłącz NAS. Odłącz od NAS wtyczkę zasilania, kable sieciowe i wszelkie inne złącza lub kable.
 2. Przed zainstalowaniem sieciowej karty rozszerzeń, załóż antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Zacisk krokodylkowy należy podłączyć do uziemienia.
 3. Odkręć siedem śrub znajdujących się z tyłu NAS.
 4. Delikatnie zdejmij pokrywę obudowy NAS.
 5. Odczep kabel.
 6. Delikatnie odblokuj zatrzaski wypychające, pociągając je na zewnątrz po bokach gniazda RAM.
 7. Chwyć za krawędź modułu RAM. Dopasuj wycięcie na złotej krawędzi modułu RAM do wycięcia w gnieździe RAM. Włóż moduł RAM do gniazda RAM aż do oporu.
 8. Zainstaluj obudowę NAS i dokręć siedem śrub znajdujących się z tyłu NAS.
   
 

TS-251A, TS-451A, TS-251, TS-451, TS-231P2, TS-431P2, TS-431X, TS-431X2

Aby zainstalować w NAS moduł RAM, należy wykonać kroki podane poniżej.

 1. Wyłącz NAS. Odłącz od NAS wtyczkę zasilania, kable sieciowe i wszelkie inne złącza/kable.
 2. Wyjmij z NAS jakiekolwiek zainstalowane dyski twarde.
 3. Przed zainstalowaniem modułu pamięci, załóż antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Zacisk krokodylkowy powinien być uziemiony.
 4. Odkręć śruby znajdujące się z tyłu (góra i dół) NAS. Jeśli posiadany NAS ma 2 kieszenie, będzie on miał dwie śruby. 4-kieszeniowy NAS będzie miał 4 śruby.
 5. Delikatnie zsuń i zdejmij pokrywę obudowy NAS (na spodniej ściance obudowy NAS znajdują się znaczniki zamknięcia/otwarcia obudowy NAS)
 6. Odkręć cztery śruby wewnętrzne (po dwie z każdej strony) klatki na twarde dyski.
 7. W przypadku NAS z 4 kieszeniami, trzeba też będzie odkręcić dwie śruby u góry klatki na twarde dyski.
 8. Delikatnie wyjmij klatkę na twarde dyski z NAS, podnosząc ją z jej gniazda.
 9. Zawsze dopilnuj, aby w gnieździe głównym (czerwonym) był zainstalowany moduł pamięci. W przeciwnym razie system nie uruchomi się. Podczas instalowania dwóch modułów pamięci, prosimy dopilnować, aby miały one ten sam rozmiar; najlepiej zaś używać tego samego typu RAM w obu gniazdach pamięci. Maksymalna obsługiwana pamięć wynosi 8 GB łącznie.
 10. Ponownie podłącz klatkę na dyski twarde do NAS. Dopilnuj, aby była ona poprawnie wsunięta w gniazdo.
 11. Zamocuj klatkę na dyski twarde dokręcając cztery śruby wewnętrzne (w przypadku NAS z 4 kieszeniami należy dokręcić dodatkowe dwie śruby u góry). Załóż pokrywę obudowy NAS delikatnie wsuwając ją z powrotem.
 12. Dokręć dwie/cztery śruby znajdujące się z tyłu NAS.
 13. Ponownie włóż swoje dyski twarde do NAS.
 14. Podłącz wtyczkę zasilania i kable z powrotem do NAS.
 15. Aby sprawdzić, czy moduł pamięci zostaje rozpoznany przez NAS, włącz zasilanie NAS i zaloguj się w interfejsie webowym jako administrator. Wybierz kolejno “System Status” (Status systemu) > “System Information” (Informacje o systemie) i sprawdź całkowitą pamięć w zakładce “Hardware Information” (Informacje o sprzęcie).
 

seria TVS-x71 (4/6/8-kieszeni)

Aby zainstalować w NAS dodatkowy moduł RAM, należy wykonać kroki podane poniżej.

 1. Wyłącz NAS. Odłącz wtyczkę zasilania, kable sieciowe i wszelkie inne elementy fizycznie podłączone do NAS.
 2. Przed otwarciem NAS, załóż antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym.
  Zacisk krokodylkowy należy podłączyć do uziemienia.
 3. Odkręć śruby znajdujące się z tyłu NAS.
 4. Delikatnie zdejmij pokrywę obudowy NAS.
 5. Seria TVS-x71 ma 2 gniazda RAM, wewnętrzne i zewnętrzne.
  Odszukaj gniazdo, w którym jest zainstalowany moduł RAM. Aby go wymienić, otwórz zaciski po obu stronach modułu.
 6. Chwyć za krawędź modułu pamięci. Dopasuj wycięcie na złotej krawędzi modułu do wycięcia w gnieździe pamięci.
  Wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem (w przybliżeniu) 45 stopni.
 7. Delikatnie wciskaj moduł pamięci w gniazdo aż do całkowitego osadzenia w nim modułu.
 8. Dociskaj moduł pamięci w stronę płyty głównej aż do zatrzaśnięcia się zatrzasków mocujących. Upewnij się, że moduł pamięci jest poprawnie zamocowany zatrzaskiem.
 9. Zamknij pokrywę obudowy i dokręć śruby. Włóż kieszenie z dyskami twardymi.
  Ponownie podłącz wtyczkę zasilania i inne kable z powrotem do NAS.
 10. Aby sprawdzić, czy moduł pamięci został rozpoznany przez NAS, włącz zasilanie NAS i zaloguj się w interfejsie webowym jako administrator.
  Wybierz kolejno "System Status" (Status systemu) > "System Information" (Informacje o systemie) i sprawdź całkowitą pamięć w zakładce "Hardware information" (Informacje o sprzęcie).

Pobierz Przewodnik instalacji

Return to Top