Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Udostępnianie wielu witryn internetowych na serwerze QNAP NAS przy użyciu funkcji Wirtualny host

Obecność w Internecie pozwala swobodnie komunikować się z użytkownikami, klientami i innymi osobami z całego świata. Coraz łatwiej jest udostępniać witrynę internetową, a w Internecie jest oferowanych wiele bezpłatnych zasobów, dzięki którym osoby o różnym stopniu zaawansowania technicznego mogą tworzyć wiele witryn internetowych.

Wirtualny host to funkcja serwera WWW umożliwiająca udostępnianie wielu domen (witryn internetowych) na jednym hoście fizycznym. Jest to ekonomiczne rozwiązanie dla potrzebujących go użytkowników.

W tym artykule przedstawimy sposób konfiguracji wielu witryn na serwerze QNAP NAS przy użyciu funkcji Wirtualny host.

W niniejszym samouczku zostaną użyte informacje techniczne przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa hosta Adres IP i port sieci WAN/LAN Folder główny dokumentów Aplikacja WWW do celów demonstracyjnych
site1.mysite.com Adres IP sieci WAN: 111.222.333.444
Adres IP sieci LAN: 10.8.12.45 (NAS)
Port: 80 (NAS)
/Web/site1_mysite Joomla!
site2.mysite.com /Web/site2_mysite WordPress
www.mysite2.com /Web/www_mysite2 phpBB3

 

Przygotowanie przed rozpoczęciem

Rekordy DNS

Nazwa hosta musi wskazywać adres IP sieci WAN serwera NAS. Zwykle można to skonfigurować u dostawcy usług DNS. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach DNS, zobacz artykuł Konfiguracja usługi DDNS w celu uzyskiwania zdalnego dostępu do serwera QNAP Turbo NAS

Przekierowanie portów

Jeśli serwer WWW prowadzi nasłuch na porcie 80, należy skonfigurować przekierowanie portów na routerze, aby ruch przychodzący do portu 80 był przekazywany do adresu IP sieci LAN (10.8.12.45) serwera NAS. Aby uzyskać więcej informacji o przekierowaniu portów za pośrednictwem serwera NAS, zobacz artykuł Dostęp zdalny do serwera QNAP NAS za pośrednictwem usługi myQNAPcloud

Import certyfikatu SSL

Jeśli witryna ma obsługiwać połączenia SSL i chcesz używać własnych certyfikatów SSL, możesz zaimportować certyfikat, wybierając Panel sterowania > Zabezpieczenia > Certyfikat i klucz prywatny.

Możesz także kupić certyfikaty SSL z myQNAPcloud. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak zakupić i używać certyfikatów SSL myQNAPcloud?

Włączanie serwera WWW i konfiguracja funkcji Wirtualny host

1. Zaloguj się w systemie QTS, wybierz Panel sterowania > Serwery aplikacji > Serwer WWW, a następnie na stronie Serwer WWW zaznacz pole wyboru Włącz serwer WWW.

  • Jeżeli chcesz używać bezpiecznego połączenia, zaznacz pole wyboru Uaktywnij bezpieczne połączenie (HTTPS).

2. Następnie przejdź na kartę Virtual Host, zaznacz pole wyboru Włącz wirtualny host i kliknij przycisk Zapisz. Następnie możesz kliknąć przycisk Utwórz Wirtualnego hosta, aby ustanowić połączenie.

3. Wprowadź wymagane informacje (Nazwa hosta, Nazwa folderu, Protokół i Port), a następnie kliknij przycisk Zapisz. Nazwa hosta będzie wskazywać witrynę przechowywaną w folderze mapowania.

  • Przed wybraniem wartości Nazwa folderu utwórz foldery w folderze Web.

4. Po wprowadzeniu tych ustawień możesz przesłać dane witryny WWW do serwera NAS.

W tym przykładzie umieściliśmy pliki Joomla w folderze „/Web/site1_mysite”, pliki WordPress w folderze „/Web/site2_mysite”, a pliki phpBB3 w folderze „/Web/www_mysite2”.

5. Po przesłaniu plików można odwiedzić witryny, wprowadzając następujące adresy URL:

http://site1.mysite.com
http://site2.mysite.com
http://www.mysite2.com

Powinny zostać wyświetlone strony internetowe Joomla!, WordPress i phpBB3. Możesz też skonfigurować dodatkowe opcje, na przykład włączyć połączenia SSL lub wybrać inny numer portu.

  • Jeżeli na routerze ustawiono inny port przekierowania niż 80, trzeba dodać numer portu po adresie URL, aby połączyć się z witryną.
Data wydania: 2013-06-23
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
47% ludzi uważa, że to pomaga.