Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Agregacja folderów współdzielonych — przewodnik

Wprowadzenie

Agregacja folderów współdzielonych służy do budowy hierarchicznego widoku wielu serwerów plików i udziałów sieci. Funkcja ta może agregować wszystkie foldery udostępnione w sieci lokalnej w „folderze portalowym” serwera NAS. Zamiast pamiętać nazwę określonych komputerów przechowujących poszczególne zestawy plików, użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do wszystkich folderów współdzielonych za pośrednictwem „folderu portalowego”.

Uwaga:

  • Ta funkcja jest udostępniana przez protokół Samba. W związku z tym można z niej korzystać TYLKO wraz z usługą sieciową firmy Microsoft.
  • W tym przewodniku przedstawiono przykładową konfigurację folderu współdzielonego na serwerze QNAP Turbo NAS. Środowisko testowe skonfigurowano tak, jak przedstawiono to na rysunku 1 i w tabeli 1.

Ilustracja 1: Schemat agregacji folderów

  • Założenia
  • Szczegóły konfiguracji

Założenia:

W celach ilustracyjnych goście mają pełne prawa dostępu do wszystkich zdalnych folderów współdzielonych. Jeżeli masz uprawnienia dające kontrolę nad zdalnymi folderami, skonsoliduj je w środowisku produkcyjnym przy użyciu usługi Microsoft Active Directory.

System Nazwa hosta Adres IP  
QNAP NAS mynas

 

192.168.1.10 Nazwa folderu portalowego: ShareRoot
Nazwa łącza:
linka: łącze do folderu współdzielonego na hoście A
linkb: łącze do folderu współdzielonego na hoście B
Host A
(Windows XP)
Appolo 192.168.1.100 Nazwa udziału zdalnego:
shared_software
Host B
(Windows 2003)
Diana 192.168.1.200 Nazwa udziału zdalnego: public_software
Klient PC Pcman 192.168.1.120  

Tabela 1: Środowisko testowe

Tabela 1: Środowisko testowe

Szczegóły konfiguracji

1. Zaloguj się w administracyjnym interfejsie WWW serwera NAS. Wybierz „Ustawienia uprawnień” > „Foldery współdzielone" > „Agregacja folderów”.

2. Utwórz folder portalowy.
Kliknij „Utwórz folder portalowy”. Pojawi się okno dialogowe. W polu „Nazwa folderu” wprowadź „ShareRoot”. Wybierz opcję nieukrywania folderu portalowego. Kliknij przycisk „Zastosuj”.

3. Utwórz łącza do udziału zdalnego.
Kliknij „Konfiguracja łącza” w polu „Akcja”. Wprowadź następujące ustawienia łącza 1 i łącza 2. Kliknij przycisk „Zastosuj”, aby zakończyć konfigurację.

Łącze Nazwa Nazwa hosta Zdalny folder współdzielony
1 linka Appolo shared_software
2 linkb 192.168.1.200 public_software
Tabela 2: Ustawienia

Uwaga:

  • Foldery współdzielone należy utworzyć na obu hostach: Appolo i Diana.
  • W polu Nazwa hosta można wprowadzić nazwę NetBIOS lub adres IP.

4. Zweryfikuj agregację folderów współdzielonych.
Aby zweryfikować konfigurację, utworzymy plik tekstowy w folderze współdzielonym obu hostów: Appolo i Diana. Na hoście Appolo plik będzie mieć nazwę „host_appolo.txt”, a na hoście Diana — „host_diana.txt”.

(1) Na klienckim komputerze PC „Pcman” połącz się z serwerem QNAP NAS. Zaloguj się na serwerze QNAP NAS, używając nazwy mynas lub adresu IP 192.168.1.10.
(2) Będzie widoczna nazwa folderu „ShareRoot”. Po przejściu do folderu „ShareRoot” są widoczne dwa podfoldery „linka” i „linkb”.
(3) Po kliknięciu folderu „linka” będzie widoczny plik „host_appolo.txt”, a po przejściu do folderu „linkb” będzie widoczny plik „host_diana.txt”.

Data wydania: 2013-05-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
71% ludzi uważa, że to pomaga.