QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

'Hot-swapping' de harde schijven als een RAID crasht.

"Geen downtime van de server als u RAID-drives moet vervangen"

Inhoudsopgave

Procedure van 'hot-swapping' de harde schijven als een RAID crasht.

Het mirroren van een RAID 5-schijf zorgt voor een zeer goede bescherming van data. U kunt drie harde schijven met dezelfde capaciteit gebruiken om een RAID 5-reeks te creëren. RAID 5 creëert een exacte kopie van de data op de lidschijven en beschermt data tegen het uitvallen van een drive. De bruikbare capaciteit in RAID 5 is de grootte van de kleinste harde schijf. Het is vooral geschikt voor thuis of zakelijk gebruik bij het opslaan van belangrijke data.

Logisch volumestatus als de RAID normaal functioneert

Als het RAID-volume normaal functioneert, wordt de status als Ready (gereed) weergegeven in “Storage Pools” (Opslagpools) > “RAID Group of Storage Pools” (RAID-groep van opslagpools).

Als een drive uitvalt, moet u de volgende stappen uitvoeren om de status van de drive te controleren:

  • De Turbo NAS zal twee keer 1,5 seconden een beepgeluid maken als de drive uitvalt.
  • De status-LED zal ononderbroken rood branden.
  • Controleer de RAID-groep in de Opslagpoolsectie. De volumestatus zal in de gedegradeerde modus zijn.

U kunt de logs van het systeem controleren op fouten en waarschuwingsmeldingen met betrekking tot het uitvallen van drives en schijfvolumes die in de gedegradeerde modus zitten.

U kunt uw Turbo NAS configureren dat het waarschuwingsmails naar u stuurt door de waarschuwingsmeldingen te configureren. Raadpleeg de secties Systeeminstellingen/Alarmmeldingen in de gebruiksaanwijzing voor het instellen van deze instellingen.

Een nieuwe drive installeren om RAID 5 te herbouwen via 'hot-swapping'

Voer de onderstaande stappen uit om de uitgevallen harde schijf via een 'hot-swap' om te ruilen.

  • Bereid een nieuwe harde schijf voor om de RAID-configuratie opnieuw te construeren. De nieuwe harde schijf moet ten minste dezelfde capaciteit hebben als de harde schijf die uitviel.
  • Plaats de drive in de Turbo NAS. Het zal twee keer 1,5 seconden een piepgeluid laten horen. De status-LED zal rood en groen knipperen.
  • Als u de Raid-groep in de Opslagpoolsectie controleert, zal de status Rebuilding (Opnieuw maken) zijn, en valt tevens de voortgang te zien.
  • Als opnieuw maken is voltooid, zal de status-LED groen branden en zal de status van het volume veranderen in Ready (gereed). De mirrorbescherming van RAID 5 is nu geactiveerd.
  • Tevens kunt de informatie van het schijfvolume in de logs van het systeem bekijken.
Belangrijk: Plaats geen nieuwe drive als het systeem niet in de gedegradeerde modus zit, anders kunt u te maken krijgen met onverwachte problemen.
Uitgavedatum: 2013-04-21
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
43% van de mensen vond dit nuttig