QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het aansluiten van Intel Edison op QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Aan de slag met Intel Edison (Nodejs)

Deze tutorial geeft algemene informatie over het gebruik van Intel Edison (op Linux Yocto). U leert dan hoe u uw apparaten naadloos kunt verbinden met QNAP NAS met behulp van QIoT Suite Lite.

Zorg dat uw Intel Edison en de NAS op hetzelfde LAN zijn aangesloten.

Les 1: Configuratie van uw apparaten

Deze les behandelt het configureren van uw Intel Edison-apparaat met een besturingssysteem, het instellen van uw development omgeving en het implementeren van een toepassing in Intel Edison.

1.1 Download drivers voor Intel Edison

Download de drivers voor Intel Edison op basis van uw host PC:

1.2 Configureer en test uw apparaat

 • Aan de slag met Intel Edison
  Als dit uw eerste gebruik van Intel Edison is, moet u voor de montage enkele stappen doorlopen.
  Volg de stappen 1, 2 en 3 in de instructies.
  - Stap 1: Monteer boards en sensors.
  - Stap 2: Open de setup tools.
  Gebruik de setup tool voor het flashen van de laatste firmware van het Intel Edison developmentboard via een handige wizard. Met de setup tool kunt u voor uw board ook SSH en Wi-Fi inschakelen, zoals beschreven in de stappen hierna.
  - Stap 3: Download development environment.
  Download de Intel® XDK cross-platform integrated development environment
 • Verifieer en upload uw onBoardBlink project naar Intel Edison
  • Het maken van uw project
   1. Start de Intel XDK.
   2. Volg de instructies op het scherm voor het inloggen met uw Intel® XDK-account of meld u aan voor een nieuw Intel XDK-account.
   3. Klik vanuit de tab Projects op Start a New Project linksonder. De pagina Start a New Project wordt geopend.
   4. Klik links in de Internet of Things Embedded Application list op Templates. Rechts wordt een lijst met sjablonen weergegeven.
   5. Selecteer het sjabloon Onboard LED Blink en klik op Continue.
   6. U kunt de directory wijzigen voor het bewaren van uw projecten in de Project Directory.
   7. Geef het project een naam in Project Name.
   8. Klik op Create.
 • Verbinding met het board
  1. Selecteer uw developmentboard in de vervolgkeuzelijst van uw IoT-apparaat. Het dialoogvenster Connect to your IoT Device wordt geopend.

   Als uw developmentboard niet in de vervolgkeuzelijst voorkomt, moet u eerst handmatig een verbinding maken met uw board. Selecteer Add Manual Connection en voer in Address het IP-adres van uw board in.
  2. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingesteld voor het inloggen op uw board, kunt u dat opgeven in User Name en Password. Laat anders de standaardwaarden zoals ze zijn.
  3. Klik op Connect.
  4. Als de daemon verouderd is, moet hij bijgewerkt worden. Hiermee vervalt de verbinding met het board omdat de daemon opnieuw gestart moet worden. Volg de instructies om opnieuw te verbinden.
  5. Als de klok van uw board en de Intel XDK IoT Edition niet zijn gesynchroniseerd, klik dan op Sync.
  6. Een bevestigingsbericht toont de verbindingsstatus en het IP-adres van uw developmentboard. Klik op Dismiss. Uw board is nu verbonden.
 • Upload en voer het project uit
  1. Klik op de tab Develop en zoek de IoT-werkbalk onder in het venster.
  2. Klik op het uploadsymbool voor het uploaden van uw project naar het board.
  3. Klik op het runsymbool om uw code uit te voeren. U moet een knipperend LED op uw board kunnen zien. Klik op het stopsymbool om het LED te stoppen.
   Gefeliciteerd. U heeft nu uw eerste IoT-app met behulp van de Intel XDK IoT Edition.
 • Raadpleeg voor meer informatie over Intel Edison https://software.intel.com/en-us/get-started-edison-windows

1.3 Installeer Nodejs en de vereiste bibliotheken

 • Open een terminaltoepassing op uw computer en maak verbinding met Intel Edison.
 • Installeer de nieuwste nodejs
  root@Edison:~# opkg update
  root@Edison:~# opkg install nodejs
 • Installeer de MQTT- en de Promises-bibliotheek met behulp van de volgende opdrachten.
  root@Edison:~# npm install mqtt
  root@Edison:~# npm install q

Les 2: Het maken van uw apparaat in QIoT Suite Lite

In deze les geeft u uw QNAP QIoT Suite Lite software en maakt u uw eerste apparaat in QIoT Suite Lite.

2.1 Installeer QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite kan geinstalleerd worden vanuit het App Center.

Open QIoT Suite Lite en login. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord is “admin”.

 

2.2 Maak een nieuwe IoT-toepassing

IoT-toepassingen zijn combinaties van dingen, regels en dashboards. Wij raden aan om eerst een "Dingen" in IoT-toepassing te maken. Met deze IoT-toepassing kunt u een record bijhouden van alle apparaten die met uw NAS verbonden zijn.

Regels maken het mogelijk om IoT-toepassingen te maken die de door de verbonden apparaten gegenereerde gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en erop reageren. Regels kunnen toegepast worden op gegevens van één of meer apparaten en er kunnen meerdere acties parallel uitgevoerd worden.

Dashboards zetten uw gegevens om in analyses en rapporten die realtime informatie leveren.

Al deze elementen geven gebruikers een volledige IoT-toepassingomgeving.

Als u voor het eerst QIoT Suite Lite gebruikt, kunt u de Snelle installatie van QIoT raadplegen om snel een IoT-toepassing te kunnen installeren. Klik na het lezen van de inleiding op Volgende.


Geef uw IoT-toepassing een naam in de IoT-toepassingstab. Op basis van de naam van de IoT-toepassing worden automatisch de namen voor regel en dashboard gegenereerd. Klik op Volgende.

Klik in de Dingtab op Toevoegen. Voer een naam voor uw apparaat in en geef de apparaatgegevens (zoals serienummer en fabrikant) op in Voeg kenmerk toe. Als uw apparaat al door QIoT wordt ondersteund, kunt u een vooraf gedefinieerd Dingtype kiezen. Klik op Toevoegen om het apparaat toe te voegen.


Voer IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord van uw apparaat in en klik op het symbool Verbinden. QIoT Suite Lite zal de verbinding met het apparaat controleren. Klik als de verbinding is geverifieerd op Volgende.

Klik in de Brontab op Voeg bron toe. Geef de naam en het ID voor de sensor in bronnaam en bron-ID. Vergeet niet dat dit bron-ID wordt gebruikt voor het maken van een topic in de QIoT Broker. Het ID moet voor het apparaat uniek zijn en er worden geen duplicaten toegestaan voor hetzelfde apparaat.


Als u alle bronnen (sensors) aan uw apparaat heeft toegevoegd, klikt u op Volgende.

Als u QIoT dashboard widgets in webpagina's wilt insluiten of toegang wilt tot QIoT API's van derden, ga dan naar de tab API-sleutels en klik op Genereer nieuwe API-sleutel. Klik op Voltooid.

Uw IoT-toepassing wordt nu gemaakt. Node.js sample codes en verwante bestanden (certificaten, brongegevens) worden in het opgegeven pad op uw apparaat geüpload.

Er wordt een voorbeelddashboard gemaakt.

Ga naar de regeltab om te bepalen hoe de flow of regels de vanuit het apparaat verzonden gegevens moeten verwerken en hoe het moet worden getoond in een dashboard.

Les 3: Verbinding van uw apparaat met QIoT Suite Lite met behulp van MQTTS

In deze les gaat u een certificaat van QIoT Suite Lite genereren, de SDK downloaden en de Intel Edison verbinden met QIoT Suite Lite.

3.1 Genereer informatie van certificaat en bron in QIoT Suite.

 • Open een terminaltoepassing (bijv. PuTTY) op uw PC.
 • Ga naar de map waar QIoT Suite Lite sample codes naar uploadt.
 • Open de voorbeeldtoepassing.
  root@Edison:~ $ cd bundle/nodejs/device/edison/examples/DHT11
  root@Edison:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Les 4: Integratie van Power BI

4.1 Vraag uw eerste Power BI-account aan

Registreer voor een gratis PowerBI-account op https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Na registratie ziet u de volgende pagina:

4.2 Stel uw streaming dataset API in

Ga naar “Datasets -> Streaming datasets” in het linker menu en klik rechtsboven op “+ Add streaming dataset”.

Selecteer “API” als gegevensbron en klik op “Next”.

Bepaal de gewenste streamwaarden voor een JSON-resultaat in het tekstvak. Deze JSON-code wordt gebruikt voor het pushen van gegevens naar de IoT-toepassing. Klik op “Create” om af te sluiten.

Na het maken van uw gegevensstream krijgt u een REST API URL die IoT-toepassingen kunnen gebruiken voor het oproepen van POST-aanvragen voor het pushen van live gegevens naar de streaming data dataset die u heeft gemaakt.

4.3 Configureer nodes van Node-RED’ in IoT-toepassing

Maak een IoT-toepassing in QIoT Suite. De volgende flow is uw eerste Node-RED-flow en daarna kunt u uw eigen IoT-flow maken. Meer informatie over Node-RED is te vinden op https://nodered.org/

Voordat u live gegevens naar Power BI gaat pushen. We hebben een "function" node nodig voor het converteren van IoT-gegevens naar een streaming data dataset. Hier kunt u msg.payload vervangen voor uw JSON dataset.

We hebben een “http request” node nodig voor het pushen van live gegevens naar Power BI. Zet de “http request” node in de staart van de “function“ node.

Kopieer en plak de REST API URL uit de Power BI console en stel de http method in op POST. Klik op “Deploy” om de wijzigingen te bewaren.

Uw Node-RED flow ziet er uit als hieronder.

4.4 Voeg tegels toe voor weergave van realtime gegevens

Ga naar “Dashboards +” voor het maken van uw eerste dashboard en klik dan op “+ Add tile” om een widget te configureren.

Selecteer “CUSTOM STREAMING DATA” en klik op “Next”.

Selecteer datasets en klik op “Next”.

U heeft nu een streaming dataset om mee te werken en u kunt een realtime gauge opvragen die er als volgt uitziet.

Uitgavedatum: 2017-05-16
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.