QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

QNAP
programvaruuppdatering och -säkerhetsråd

Säkerhetsberedskapsteamet hos QNAP undersöker kontinuerligt alla säkerhetshot och ger ut de uppdateringar som är nödvändiga för att skydda QNAP NAS-användare från att påverkas av skadlig programvara och attacker.

Programvaruuppdatering

Det bästa sättet att upprätthålla säkerhet är att hålla din programvara uppdaterad. Uppdatera programvaran på din NAS nu för att förhindra möjliga intrång. Ladda ned de senaste programvaruuppdateringarna från http://www.qnap.com/download

Vanliga sårbarheter och exponeringar

QNAP är erkänd som CNA (CVE Numbering Authority) av MITRE Corporation. QNAP har befogenhet att tilldela CVE-id för sårbarheter i vår programvara. Alla säkerhetsproblem hanteras transparent.

Rapportering och avisering av säkerhetsrisker

Vi uppmuntrar utvecklare och privilegierade användare att rapportera alla möjliga eller bekräftade säkerhetsrisker hos QNAP-produkter till säkerhetsberedskapsteamet. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev med säkerhetsråd för att få aktuella aviseringar från QNAP.

Säkerhetsråd

Listan sammanfattar säkerhetsråd för QNAP-produkter och deras relevanta beskrivningar. Var vänlig korrigera sårbarheter med utgångspunkt i följande information och lösningar som tillhandahålls.

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Beskrivning Allvarlighetsgrad Påverkad(e) modell(er) Lösning

Du kan lita på QNAP, eftersom…

  • QNAP bryr sig om din informationssäkerhet och vi har varit ISO 27001:2013-certifierade sedan 2014.
  • Använd svart- och vitlistning av IP för att neka/tillåta åtkomst.
  • Definiera kriterier för att avgöra attacker och blockera anslutningar där villkoren är uppfyllda.
  • Kryptering med TLS/SSL och certifikat kan ytterligare säkra dina anslutningar.
  • Hårdvaruaccelererad AES-256-kryptering för volymer/kataloger för att skydda konfidentiella data.
  • Använd 2-stegsautentisering för att göra ditt konto ännu säkrare med ett tidsbaserat engångslösenord (OTP, one-time password).
  • QNAP-produkter har noggrant genomsökts och utvärderats för sårbarheter för att säkerställa kvalitet.
  • Kompletta säkerhetskopieringslösningar, inklusive fjärr- eller molnsäkerhetskopiering, snapshot och snapshotreplika för att säkra dina data.