QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur man skapar ett Windows Server 2012 R2 redundanskluster med hjälp av QNAP Virtualization Station (servernoder) och NAS iSCSI-mål (delade lagringsenheter)?

Den här vägledningen beskriver hur virtuella maskiner (VM) installerade i Windows Server 2012 R2 som noder för Windows redundanskluster. Genom att använda QNAP Virtualization Station för att skapa en VM som en klusternod, är det lätt att bygga ett kluster för växling vid fel och skydda verksamhetskritiska applikationer som körs på Windows Server 2012 R2. Om det till exempel finns en AD-server i IT-miljön så tillåter QNAP NAS att du skapar en VM som fungerar som backup-server. När AD-servern är nere kan den virtuella maskinen ta över tjänsten via Windows kluster för växling vid fel.

Obs! Det krävs en delad lagringsenhet för att kunna skapa ett redundanskluster i Windows Server 2012, så vi kommer att använda NAS iSCSI-mål som delad lagringsenhet i den här vägledningen.

 

Vad är ett kluster för växling vid fel?
Det är en grupp servrar (fysiska eller virtuella) som ger hög tillgänglighet till applikationer och tjänster. En server kan ses som en nod i ett kluster. Om en av servrarna går ner så kan en annan server (nod) i klustret ta över dess arbetsbelastning och säkerställa att kritiska applikationstjänster inte avbryts, och även minimera mängden stilleståndstid. Denna mekanism kallas för växling vid fel (failover). (Rouse 2012)

Förutsättningar

 • Windows Server 2012 R2 VM är installerad i Virtualization Station med samma konfiguration som din produktserver. Enligt bilden nedan så visar det valda orangefärgade området den Windows Server VM som är installerad på QNAP NAS. Det använder den virtuella växeln för att ansluta nätverksgränssnitten. (Mer information om virtuella växlar.)
 • Det behövs ytterligare en nätverksanslutning för att ansluta två Windows-servrar i klustret och den NAS-baserade delade lagringsenheten. Den gula anslutningen nedan används för att kommunicera med varje enskild nod i klustret medan den blå ansluter noderna till den delade NAS-lagringsenheten.

NAS-inställningar

 1. Skapa iSCSI-lagring
  För delad lagring använder vi NAS-enhetens iSCSI-lagring för kluster för växling vid fel. Två iSCSI-lagringar ska läggas till, "Kvorum" och "Data". Kvorum används för att bestämma om klustret har slutat köra när antalet noder sjunker under nodmajoret, vilket är det minsta antalet noder i ett kluster. I en enkel aktivitet anger kvorumet vilken nod i klustret som ska vara aktiv i en given tidpunkt, och ingriper om kommunikationen inte fungerar mellan noderna (Microsoft 2011). Å andra sidan så är Data en normal lagringsenhet för de noder som används.

  Minimikravet för kvorum är 512 MB (vi kommer att använda 1 GB i vägledningen), medan det inte finns någon gräns för datavolymens kapacitet, den beror på dina krav.
  En mer detaljerad demonstration finns på Länka iSCSI-mål till virtuella maskiner för Virtualization Station

Inställningar för Virtualization Station

 1. Installera Windows Server 2012 R2
  Överför Windows Server 2012 R2 ISO-kopian till NAS-enheten. I Virtualization Station, gå till Skapa VM > Skapa anpassad VM. Du kan specificera VM-resurser, inklusive CPU-kärnor, minnes- och lagringskapacitet. Klicka här. för mer information om hur man skapar en virtuell maskin.
 2. Konfigurera inställningarna för VM-nätverket
  På grund av efterfrågan på delade lagringsenheter behöver vi ytterligare en virtuell växel för att kunna ansluta ett NAS-Ethernet-gränssnitt som ansluts till nätverket där den delade lagringsenheten befinner sig.
  Gå till ”Nätverksinställningar > Lägg till virtuell växel”. Det finns tre olika nätverksalternativ, välj “Set up as Bridged Networking” (Ställ in som bryggat nätverk). Välj det gränssnitt som har åtkomst till den delade lagringsenheten och klicka på ”Skapa”. Exempel: Ethernetgränssnittet för NAS-enheten i ovanstående bild är 172.17.100.101 och den delade lagringsenheten är i samma subnät (172.17.100.xxx). Klicka här.för mer information angående nätverkslägen.
 3. Lägg till ett virtuellt nätverkskort (NIC) så att den virtuella maskinen (VM) kan ansluta till den delade lagringsenheten.
  Det virtuella nätverkskortet i den virtuella maskinen ska anslutas till den virtuella växel från vilken nätverket har åtkomst till den delade lagringsenheten. Klicka på aktuell VM i huvudmenyn och därefter på Inställningar för virtuell maskin > Lägg till enhet, och välj Virtuell växel 2 som vi tillförde i det föregående steget.

 4. Lägga till VM-enheten till domänet
  Domänkontrollantservern behövs för att skapa redundansklustret, så du måste lägga till den virtuella maskinen i domänet.
  Klicka på ”Start”, högerklicka på “This PC” (Den här datorn), gå till Egenskaper > Ändra inställningar > Ändra, och välj “Domain” (Domän) för att ange domännamnet.  Obs! I vissa fall kan du behöva ställa in DNS manuellt innan din server läggs till i domänet. Klicka på Start > Kontrollpanel > Nätverk och Internet >Nätverks- och delningscenter.  Klicka på >Ethernet > Egenskaper > Internetprotokoll version 4 (TCP/IPv4), och välj ”Använd följande DNS-serveradresser:” och ange DNS-serverns IP-adress.
 5. Installera redundanskluster
  För att kunna fungera som en klusternod måste du först installera funktionen Kluster för växling vid fel. Klicka på “Add roles and features” (Lägg till roller och funktioner) och klicka därefter på Nästa.

  Välj Rollbaserad eller funktionsbaserad installation och klicka på Nästa.

  Klicka på Nästa

  Klicka på Nästa

  Välj “Failover Clustering” (Kluster för växling vid fel) och klicka på “Add Features” (Lägg till funktioner).

  Klicka på Nästa

  Klicka på “Install” (Installera) och klicka på “Close” (Stäng) när installationen är slutförd.

 6. Ansluta till NAS iSCSI-lagringsenheten
  iSCSI-mål, kvorum och data ska läggas till.
  Klicka på “Tools” (Verktyg) och välj “iSCSI Initiator” (iSCSI-initierare).

  Välj “Discovery” (Identifiering) och klicka på “Discover Portal...” (Identifiera portal...). Ange NAS-enhetens IP-adress (t.ex. 172.17.100.101) och klicka på "OK". Gå tillbaka till “Targets” (Mål), två iSCSI-mål är inaktiva. Markera dem och klicka på “Connect” (Anslut). När de är anslutna klickar du på ”OK”.
    
  Högerklicka på ”Start” och markera “Disk Management” (Diskhantering). Kvorum- och data-iSCSI-målen visas i listan.


  Högerklicka på disken, markera “Online” (Online) och klicka därefter på ”OK”.


  Högerklicka på disken och välj “New Simple Volume…” (Ny enkel volym...) Konfigurera därefter volyminställningarna. För ytterligare steg, klicka här.


  Please repeat step 6 on your Windows Server 2012 R2. Instead of formatting the disks (Quorum and Data) again, you just need to make them online.

Ställa in redundanskluster

 1. Installera Klusterhanteraren för växling vid fel
  Efter att NAS-enhetens VM har förberetts har du två Windows Servers i samma domän som delar NAS-lagringsenheten. Vi måste nu förbereda en annan Windows Server för att installera klusterhanteraren för växling vid fel.

  Innan Klusterhanteraren för växling vid fel kan installeras måste först funktionen Kluster för växling vid fel installeras. Se steg 5 i NAS-inställningar.

  Klicka på “Tools” (Verktyg) och välj “Failover Cluster Manager” (Klusterhanteraren för växling vid fel) i serverhanteraren.
 2. Validera kluster för växling vid fel
  Klicka på “Validate Configuration” (Validera konfiguration) och klicka på “Next” (Nästa).


  Ange namnen på servrarna.

  Välj ”Kör alla test (rekommenderat)” och klicka på “Next” (Nästa).

  Markera båda klusterdiskarna (kvorum och data) och klicka på “Next” (Nästa).


  Efter att kluster för växling vid fel har validerats, tillhandahåller systemet en rapport som innehåller alla parameterkontroller.

  Välj “Nodes” (Noder) i kategorin för att se statusen för Windows-servrarna.

Referenser
Rouse, M. (2012). failover cluster definition. Finns på:
http://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/failover-cluster. Senaste åtkomst 21 september 2015.
Microsoft. (2011). Understanding Quorum Configurations in a Failover Cluster. Finns på:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731739.aspx. Senaste åtkomst 23 september 2015.

Lanseringsdatum: 2015-11-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 94% procent.
o