QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur konverterar jag en fysisk dator till en virtuell dator för Virtualization Station genom att använda VMware® vCenter™ Converter™?

Vad är VMware® vCenter™ Converter™?

Med VMware® vCenter™ Converter™ kan du konvertera dina Windows- och Linux-baserade fysiska datorer och avbildningsformat från tredje part till virtuella datorer från VMware. (VMware 2015).

Genom att använda VMware vCenter Converter kan du konvertera dina datorer eller servrar till virtuella datorer och sedan importera dem till Virtualization Station. Detta kallas allmänt för fysisk till virtuell konvertering (P2V).

 

Steg:

 1. Ladda ned VMware® vCenter™ Converter™ från VMware: http://www.vmware.com/products/converter . Du måste ha ett VMware-konto eller registrera ett nytt innan du kan ladda ned.
 2. Efter att du laddat ned installerar du vCenter™ Converter™ på dina fysiska datorer eller servrar. (För information om operativsystemkompatibilitet hänvisas till sidorna 21-22 i http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf,)
 3. Starta vCenter™ Converter™ och klicka på ”Convert machine” (konvertera dator).
 4. Välj ”Powered-on machine” (påslagen dator) i listrutan ”Select source type” (välj källtyp) och specificera den påslagna datorn som ”This local machine” (den här lokala datorn). Klicka på ”Next” (nästa).
 5. Välj ”VMware Workstation or other VMware virtual machine” (VMware Workstation eller annan virtuell dator från VMware) i ”Select destination type” (välj destinationstyp), och välj ”VMware Workstation 10.0.x” i ”Select VMware product” (välj VMware-produkt). Du kan namnge den virtuella datorn och ange en lagringssökväg i informationen om den. Välj sökvägen till QNAP-NAS-enhetens lagringsutrymme genom att klicka på ”Browse” (bläddra) och bläddra till en delad mapp. Klicka på ”Next” (nästa).
 6. Om du vill redigera enheterna klickar du på ”Edit” (redigera) för att ändra dem. Klicka på ”Next” (nästa).
 7. Klicka på ”Finish” (slutför) för att starta konverteringen.
 8. Förloppet för uppgiften visas och en beräknad tidsram anges.
 9. När konverteringsuppgiften slutförts har det lagts till en *.vmx-fil och en *.vmdk-fil i målmappen. Gå till Virtualization Station och klicka på ”Import VM” (importera virtuell dator).
 10. Välj mapp genom att klicka på ”Browse” (bläddra) för att öppna *.vmx-filen. Klicka på ”Next” (nästa).
 11. Du kan ändra parametrarna för en virtuell dator efter behov. (Om du importerar filen från en dator måste du ladda upp *.vmdk-filen efter att du bläddrat fram till *vmx-filen.)

För att få mer information om att importera en virtuell dator klickar du på följande länk: Importera virtuell maskin

För att läsa användarhandboken för VMware® vCenter™ Converter™ klickar du på följande länk:
http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf

 

Referenser

VMware. (2015). What vCenter Converter Does. Kan laddas ned från följande länk: http://www.vmware.com/products/converter. Senast nedladdad 28 februari 2015.

OBS! De skärmbilder, nedladdningslänkar och referenswebbplatser som inkluderas i detta dokument och som hänför sig till VMware ägs av VMware®. QNAP frånsäger sig allt ansvar för följderna av all användning av VMware® vCenter™ Converter™.

Lanseringsdatum: 2015-03-26
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 64% procent.