QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur förbättrar jag kontosäkerheten med en tvåstegsverifiering?

Starta tvåstegsverifiering

Logga in till QTS med tvåstegsverifiering

Stoppa tvåstegsverifiering

Vanliga frågor och svar

Starta tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering förbättrar säkerheten för användarkonton. När den är aktiverad måste du ange en engångssäkerhetskod (sex siffror), förutom ditt lösenord, varje gång du loggar in till NAS-enheten. För att kunna använda tvåstegsverifiering krävs en mobil enhet med en autentiseringsapp som stöder TOTP-protokoll (TOTP: Time-based One-Time Password, tidsbaserat lösenord). Appar som stöds inkluderar Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) eller Authenticator (Windows Phone). För att använda den här funktionen följer du nedanstående steg:

(1) Installera autentiseringsappen på din mobila enhet.

För Android- och iOS-enheter installerar du Google Authenticator-appen från respektive appbutik.

 

QNAPQNAP

För Windows Phone installerar du Authenticator från butiken.

(2) Systemtiden för din mobila enhet och NAS-enheten måste synkroniseras. Vi rekommenderar att du använder den tid som uppges via internet.

QNAP

(3) Gå till "Options" (Alternativ) > "2-step Verification" (Tvåstegsverifiering) och klicka på "Get Started" (Komma igång). Slutför stegen i guiden för att göra inställningarna för NAS-enheten och din mobila enhet.

QNAP

Steg 1: Konfigurera din autentiseringsapp genom att skanna QR-koden eller genom att ange den hemliga nyckeln i appen.

QNAP
QNAPQNAPQNAP
QNAPQNAPQNAP

Steg 2: Ange koden som genererats av appen i NAS-enheten för att bekräfta att konfigurationen är korrekt.

QNAP

Steg 3: Välj alternativ metod för verifiering genom e-post av säkerhetskod eller genom att svara på en säkerhetsfråga om du inte kan använda din mobila enhet. För att en säkerhetskod ska kunna skickas via e-post måste SMTP-servern ha konfigurerats korrekt i "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Notification" (Avisering ) > "E-mail" (E-post).

QNAP

Logga in till QTS med tvåstegsverifiering

Efter att ditt användarnamn och lösenord verifierats uppmanas du att ange en säkerhetskod. Ange då den kod du nyss fått från autentiseringsappen för att logga in till QTS.

QNAP

Om du inte kan använda din mobila enhet eller om du tappar bort den kan du välja "Verify another way" (verifiera på annat sätt) för att logga in med den alternativa verifieringsmetod du själv väljer.

QNAP

Stoppa tvåstegsverifiering

Om du vill inaktivera tvåstegsverifiering går du till "Options" (Alternativ) > "2-step Verification" (Tvåstegsverifiering) och klickar på "Stop" (stoppa).

QNAP

Administratörer kan inaktivera tvåstegsverifiering för andra NAS-kontoanvändare om de låsts ute genom att gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Users" (Användare) > "Edit Account Profile" (Redigera kontoprofil).

QNAP

Om en administratör inte kan använda en mobil enhet för att logga in till QTS och ingen annan administratör finns tillgänglig för att inaktivera tvåstegsverifieringen för den utelåsta administratören kan han/hon kontakta QNAP:s kundtjänst för att få hjälp eller återställa NAS-inställningarna genom att trycka på knappen ”RESET” (återställ) (grundläggande systemåterställning). Mer information finns i avsnittet om maskinvaran i användarhandboken.

QNAP

Vanliga frågor och svar

  1. Kan jag använda flera mobila enheter för att stödja tvåstegsverifiering för samma NAS-användarkonto?
    Ja. Under initieringen kan du använda olika mobila enheter genom att skanna samma QR-kod.
  2. Hur många gånger har jag på mig att ange rätt säkerhetskod?
    Tvåstegsverifieringen följer samma regler som definieras i "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Security" (Säkerhet) > "Network Access Protection" (Skydd mot nätverksåtkomst) för att förhindra obehöriga intrång.
  3. Hur många gånger kan jag försöka med en alternativ verifieringsmetod?
    Varje användare har fem försök på sig att skicka en säkerhetskod via e-post eller svara på en säkerhetsfråga (den här räknaren återställs efter genomförd inloggning). Om användaren överskrider denna gräns måste han/hon kontakta sin NAS-administratör för att få tvåstegsverifieringen inaktiverad.
Lanseringsdatum: 2015-04-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 83% procent.