QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du säkerhetskopierar/återskapar iSCSI LUN och skapar iSCSI LUN-ögonblicksbild på en QNAP-Turbo NAS?

QNAP:s Turbo NAS-enheter stöder flera iSCSI-mål och logiska enhetsnummer (LUN:er) för lagringsexpansion och målbaserad säkerhetskopiering för servrarna på en IP-SAN. I det här dokumentet kommer användaren att få lära sig hur han/hon säkerhetskopierar och återskapar en iSCSI LUN, skapar en iSCSI LUN-ögonblicksbild på Turbo NAS-enheten och hur man hanterar LUN-säkerhetskopiering genom att använda en kommandorad.

Lägg märke till att LUN-säkerhetskopiering, återskapande och ögonblicksbildsfunktioner endast stöds av en Turbo NAS med inbyggd programvara av version 3.5.0 eller senare.

Snabblänkar:

Säkerhetskopiera en iSCSI LUN

Innan du säkerhetskopierar en iSCSI LUN ska du se till att minst en iSCSI LUN har skapats på Turbo NAS-enheten. För att skapa iSCSI-mål och LUN:er går du till ”iSCSI” > ”iSCSI Storage” (iSCSI-lagring).

1. Gå till ”iSCSI” > ”LUN Backup” (LUN-säkerhetskopiering) och klicka på ”Create a new job” (skapa ett nytt jobb).

2. Välj ”Back up an iSCSI LUN” (säkerhetskopiera en iSCSI LUN) och klicka på ”Next” (nästa).

3. Välj en käll-LUN för säkerhetskopieringen. Om en online-LUN väljs kommer Turbo NAS-enheten automatiskt att skapa en tidpunktsögonblicksbild för LUN:en.

Lägg märke till att LUN-säkerhetskopieringsfunktionen stöder både filbaserade och blockbaserade LUN:er på en Turbo NAS med inbyggd programvara av version 4.1.2 eller senare.

4. Ange destinationen som LUN:en kommer att säkerhetskopieras till. Turbo NAS-enheten stöder LUN-säkerhetskopiering till en Linux-resurs (NFS), en Windows-resurs (CIFS/SMB) och en lokal mapp på Turbo NAS-enheten. Klicka på ”Test” (testa) för att få bekräftat att inställningarna är korrekta innan du klickar på ”Next” (nästa).

5. Ange ett namn för LUN-avbildningen eller använd det namn som genereras av Turbo NAS-enheten. Välj en undermapp där bildfilen ska lagras. Välj om komprimering* ska användas eller inte innan du klickar på ”Next” (nästa).

*Använd komprimering: När det här alternativet är aktiverat kommer mer systemresurser att användas, men storleken på LUN-avbildningen kan då minskas. Tiden för säkerhetskopieringen varierar beroende på iSCSI LUN:ens storlek.

6. Ange säkerhetskopieringsschema. De alternativ som kan väljas är:

  • Nu
  • Varje timme
  • Varje dag
  • Varje vecka
  • Varje månad

I vårt exempel kommer säkerhetskopieringsjobbet att utföras klockan 20.00 varje dag. Klicka på ”Next” (nästa).

7. Inställningarna visas. Ange ett namn för jobbet eller använd det namn som genereras av Turbo NAS-enheten och klicka på ”Next” (nästa).

8. Klicka på ”Finish” (slutför) för att avsluta.

9. Säkerhetskopieringsjobbet kommer att visas på listan.

Återskapa en iSCSI LUN

1. För att återskapa en iSCSI LUN till Turbo NAS-enheten går du till ”iSCSI” > ”LUN Backup” (LUN-säkerhetskopiering) och klickar på ”Create a new job” (skapa ett nytt jobb).

2. Välj ”Restore an iSCSI LUN” (återskapa en iSCSI LUN) och klicka på ”Next” (nästa).

3. Ange protokoll, IP-adress/värdnamn och mapp/sökväg för återskapningskällan. Klicka på ”Test” (testa) för att få bekräftat att inställningarna är korrekta innan du klickar på ”Next” (nästa).

4. Bläddra till LUN-avbildningsfilen och välj den innan du klickar på ”Next” (nästa).

5. Välj destination.

  • Skriva över befintlig LUN: Återskapa iSCSI LUN:en och skriv över den befintliga LUN:en på Turbo NAS-enheten. Alla data på den ursprungliga LUN:en kommer att skrivas över.
  • Skapa en ny LUN: Återskapa iSCSI LUN:en till Turbo NAS-enheten som en ny LUN. Ange namnet och välj lagringsplats för den nya LUN:en.

Klicka på ”Next” (nästa).

6. Inställningarna visas. Ange ett namn för jobbet eller använd det namn som genereras av Turbo NAS-enheten och klicka på ”Next” (nästa).

7. Klicka på ”Finish” (slutför) för att avsluta.

8. Återskapningsjobbet kommer att köras omedelbart.

Skapa en iSCSI LUN-ögonblicksbild

Innan du skapar en iSCSI LUN-ögonblicksbild ska du se till att ha skapat minst en iSCSI LUN och ett iSCSI-mål dit iSCSI LUN-ögonblicksbilden kommer att mappas. För att skapa iSCSI-mål och LUN går du till ”iSCSI” > ”iSCSI Storage” (iSCSI-lagring).

1. För att skapa en iSCSI LUN-ögonblicksbild går du till ”iSCSI” > ”LUN Backup” (LUN-säkerhetskopiering) och klickar på ”Create a new job” (skapa ett nytt jobb).

2. Välj ”Create a LUN Snapshot” (skapa en LUN-ögonblicksbild) och klicka på ”Next” (nästa).

3. Välj en iSCSI LUN på Turbo NAS-enheten och klicka på ”Next” (nästa).

4. Ange ett namn för LUN-ögonblicksbilden eller använd det namn som genereras av Turbo NAS-enheten. Välj ett iSCSI-mål som LUN-ögonblicksbilden ska mappas till och klicka på ”Next” (nästa).

Lägg märke till att du inte kan mappa LUN-ögonblicksbilden till det mål som innehåller käll-LUN:en.

5. Ange schema för tagning av ögonblicksbilder och tid som ögonblicksbilden ska behållas. Ögonblicksbilden kommer att tas bort automatiskt när den inställda tiden uppnås.

6. Inställningarna visas. Ange ett namn för jobbet eller använd det namn som genereras av Turbo NAS-enheten och klicka på ”Next” (nästa).

7. Klicka på ”Finish” (slutför) för att avsluta.

8. Ögonblicksbilden skapas omedelbart. Status och tid som den sparas visas i listan.

9. Gå till ”iSCSI” > ”iSCSI Target List” (Lista med iSCSI-mål) för att visa LUN-ögonblicksbilden i listan med iSCSI-mål. Använd iSCSI-initierarprogramvaran för att ansluta till iSCSI-målet och få tillgång till tidpunktsdata på LUN-ögonblicksbilden. För information om att ansluta till iSCSI-mål på Turbo NAS-enheten klickar du på länken Hur du skapar och använder tjänsten för iSCSI-mål på QNAP-NAS-enheten.

Hantera LUN-säkerhetskopiering/återskapande/ögonblicksbild via kommandoraden

Turbo NAS-användaren kan köra eller stoppa säkerhetskopieringsjobb, återskapandejobb eller ögonblicksbildsjobb för iSCSI LUN genom att använda ett kommandoradsgränssnitt. Följ nedanstående anvisningar för att använda den här funktionen.

OBS! Följande anvisningar är endast avsedda för IT-administratörer som är förtrogna med kommandoradsgränssnitt och den syntax som krävs.

1. Kontrollera först att säkerhetskopieringsjobbet, återskapandejobbet eller ögonblicksbildsjobbet för iSCSI LUN:en har skapats på Turbo NAS-enheten i ”iSCSI” > ”LUN Backup” (LUN-säkerhetskopiering).

2. Anslut till Turbo NAS-enheten genom att använda ett SSH-verktyg (t.ex. PuTTY).

3. Logga in till Turbo NAS-enheten som administratör.

4. Skriv in kommandot ”lunbackup”. Beskrivningen av hur kommandot används visas.

5. Använd kommandot lunbackup för att starta eller stoppa ett säkerhetskoperingsjobb, återskapandejobb eller ögonblicksbildsjobb för iSCSI LUN på Turbo NAS-enheten.

Lanseringsdatum: 2013-07-02
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 63% procent.