QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du konfigurerar Surveillance Station för QNAP-NAS:en?

Introduktion

För att tillgodose det ökande behovet av inbäddade nätverksövervakningslösningar på Turbo NAS:er premiärvisade QNAP nyligen den mångsidiga programvaran 'Surveillance Station' som ger mervärde för deras universal-Turbo NAS-serie. Surveillance Station gör det möjligt för användaren att samtidigt konfigurera och ansluta många IP-kameror och smidigt hantera funktioner som direkt ljudöverföring och videoövervakning samt inspelning och uppspelning. Installation och konfiguration kan utföras fjärrbaserat i en webbläsare i några få steg. De olika inspelningslägen som kan väljas inkluderar kontinuerlig inspelning, rörelsedetekterad inspelning och schemalagd inspelning. Användaren kan flexibelt definiera inspelningsinställningarna enligt säkerhetsplanen för servern. Surveillance Station stöder ett stort antal IP-kameramärken. En lista med IP-kameror som stöds finns på https://www.qnap.com/compatibility.

Innehåll

 • Planera nätverkstopologin för ditt hemnätverk/kontorsnätverk
 • Konfigurera IP-kamerorna
 • Konfigurera Surveillance Station på QNAP-NAS:en
 • Konfigurera larminspelning på QNAP-NAS:en
 • Spela upp videofiler från Surveillance Station

 

Planera nätverkstopologin för ditt hemnätverk/kontorsnätverk

Skriv ned din plan för hem-/kontorsnätverket innan du börjar konfigurera övervakningssystemet. Beakta följande när du gör detta:

 • NAS:ens IP-adress
 • Kamerornas IP-adresser
 • IP-adresserna för din router och den trådlösa SSID:n

 

Din dator, NAS:en och IP-kamerorna ska installeras till samma router i LAN-nätverket. Tilldela statiska IP-adresser för NAS:en och IP-kamerorna.
Exempel:

 • Routerns LAN-adress 192.168.1.100
 • IP-adress för kamera 1: 192.168.1.10 (statisk IP-adress)
 • IP-adress för kamera 2: 192.168.1.20 (statisk IP-adress)
 • NAS:ens IP-adress: 192.168.1.60 (statisk IP-adress)

 

Konfigurera IP-kamerorna

Konfigurera IP-adressen för båda IP-kamerorna genom att följa nedanstående steg.
Du kan ladda ned en IP-sökare från din kameraleverantörs officiella webbplats.
Namnet på IP-sökaren kan skilja sig mellan olika kameraleverantörer. IP-sökare är ett hjälpprogram som du kan använda för att söka efter en kameras IP-adress.
Anslut IP-kameran till ditt hem-/kontorsnätverk med en nätverkskabel och kör IP-sökaren. Ställ in kamerornas IP-adresser så att de är på samma LAN-nätverk som datorn. Du kommer därefter att kunna logga in till IP-kamerans konfigurationssida med en webbläsare. Ange IP-adressen 192.168.1.10 för den första IP-kameran.
Standardnätbryggan ska ställas in som routerns LAN-IP-adress (192.168.1.100 i vårt exempel).

OBS! Standard-IP-adressen och administratörs-ID:t kan skilja sig åt beroende på vilken modell av IP-kamera som används.

Öppna IP-kamerans webbkonfigurationssida.
Du kommer då att kunna se övervakningsbilden.

Gå till 'Network/Network' (nätverk/nätverk) och kontrollera IP-inställningarna för kameran.

Om du använder en trådlös IP-kamera går du därefter till "Network/Wireless" (nätverk/trådlöst) och konfigurerar den trådlösa inställningen för din IP-kamera. Kontrollera att inställningarna för IP-kameran slutförs.

Upprepa ovanstående steg för att konfigurera den andra IP-kameran.
Sammanfattningsvis har du nu slutfört följande inställningar:

 • IP-adress för kamera 1: 192.168.1.10
 • IP-adress för kamera 2: 192.168.1.20

 

OBS!
Om du har glömt kamerainställningarna håller du återställningsknappen på baksidan av kameran intryckt i 5‒10 sekunder. Kameran återställs då till standardinställningarna. Du kan därefter ställa in IP-adressen och logga in till kamerans konfigurationssida med det förvalda inloggningsnamnet och lösenordet. Återställningsfunktionen kan skilja sig åt beroende på kameramärke. Kontrollera i förväg i kamerans användarhandbok hur återställningsfunktionen fungerar på din kamera.

Konfigurera Surveillance Station på QNAP-NAS:en

Gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "System Settings" (Systeminställningar) > "Network" (Nätverk) > "TCP/IP" och tryck på knappen "Edit" (redigera) för att tilldela en statisk IP-adress till NAS:en: 192.168.1.60. Standardnätbryggans IP-adress ska vara samma som routerns LAN-IP-adress (192.168.1.100 i vårt exempel).

Installera Surveillance Station

 • Automatisk installation: Gå till "App Center" > "Surveillance" (Övervakning) > "Surveillance Station" och klicka på "Add to QTS" (lägg till QTS) för att starta installationen.
 • Manuell installation: Ladda ned Surveillance Station QPKG från app-centret på QNAP-webbplatsen. Därefter kan du installera appen genom att först klicka på knappen "Install Manually" (installera manuellt) och sedan välja plats för Surveillance Station QPKG för att starta installationen.

OBS! För att säkerställa att Surveillance Station-appen fungerar som den ska rekommenderar vi att du startar om Turbo NAS:en efter att installationen slutförts.

I Surveillance Station går du till "Settings" (inställningar) och väljer "Camera 1" (kamera 1). Klicka sedan på "" för att lägga till kamerakonfigurationen (t.ex. namn, modell, IP-adress, inspelningsinställning och inspelningsschema).

I vår demonstration tilldelar vi följande IP-adresser till varje kamera:
IP-adress för kamera 1: 192.168.1.10
IP-adress för kamera 2: 192.168.1.20

OBS!
Innan du tillämpar inställningarna kan du klicka på "Test" (testa) till höger för att säkerställa att anslutningen till IP-kameran fungerar.

Du kan aktivera eller ändra IP-kamerans inspelningsalternativ på nästa sida. Klicka på "next" (nästa) för att gå vidare till nästa sida.

På den här sidan visas "Schedule Settings" (schemalägg inställningar). I tabellen som visas representerar 0~23 tidsperioden. Till exempel betyder 0 tidsperioden 00.00~01.00, medan 1 betyder tidsperioden 01.00~02.00. Du kan ställa in kontinuerlig inspelning för vilken tidsperiod du vill.

På nästa sida visas därefter "Confirm Settings" (bekräfta inställningarna).

Efter att du har lagt till nätverkskamerorna till NAS:en går du till sidan "Monitor" (bildskärm). Första gången som du öppnar den här sidan i webbläsaren måste du installera ActiveX-kontroll (QMon.cab) för att kunna visa bilderna från kamera 1 och kamera 2.

OBS!
Du kan använda Surveillance Station i Chrome, Firefox och IE. Webbläsaren kommer att uppmana dig att installera "ActiveX control" (ActiveX-kontroll, QMon.cab) för att kunna använda övervaknings- eller uppspelningsfunktionen. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

OBS!
När du klickar på en IP-kameras övervakningsskärm kommer bildrutan att bli orange. Du kan använda de flytande knapparna på kamerakanalen för att styra IP-kameran. Till exempel kan du ta en ögonblicksbild av övervakningsbilden, aktivera eller inaktivera manuell inspelning, aktivera eller inaktivera kamerans ljudfunktion, använda ljudsändningsfunktionen eller öppna IP-kamerans konfigurationssida. I Surveillance Station 5 finns det en ny funktion som kallas "Instant Playback" (direktuppspelning). Du kan klicka på den flytande knappen för att spela upp en inspelning och hitta en nyligen inträffad händelse.

Konfigurera larminspelning på QNAP-NAS:en

Surveillance Station stöder larminspelning enligt schema. För att använda den här funktionen går du till "Camera Settings" (Kamerainställningar) > "Alarm Settings" (Larminställningar) i Surveillance Station. Du kan välja 'Traditional Mode' (traditionellt läge) för att göra grundkonfigurationer eller 'Advanced Mode' (avancerat läge) för att definiera avancerade larmhändelser.

 • Traditional Mode (traditionellt läge):
  Du kan definiera kriterier för aktivering av larminspelning, varefter du klickar på ’Apply’ (använd) för att spara ändringarna.
 • Advanced Mode (avancerat läge):
  Du kan välja händelsen på vänster sida och lägga till en åtgärd på höger sida genom att klicka på "Add" (lägg till).

Därefter kan du välja åtgärdstyp som krävs för denna händelse.

Händelsen "Motion Detection" (rörelsedetektering) har den motsvarande åtgärden "Recording" (inspelning).

Spela upp videofiler från Surveillance Station

Du måste klicka på eller för att öppna uppspelningssidan. Därefter följer du nedanstående steg för att spela upp videofilerna på den fjärrbaserade Surveillance Station.

1. Dra och släpp IP-kameror från server-/kameraträdet till respektive uppspelningsfönster för att välja kamerakanaler för uppspelning.

2. Välj uppspelningsdatum från . Du kan undersöka varje kamerakanal för att ta reda på tidsintervallet när filerna spelades in för varje IP-kamera. De blå cellerna indikerar vanliga inspelningsfiler medan de röda cellerna indikerar larminspelningsfiler. Tomma celler betyder att inga inspelningar gjorts vid den tidpunkten.

3. Klicka på för att starta uppspelningen. Du kan kontrollera uppspelningshastigheten och uppspelningsriktningen genom att dra knappen åt höger eller vänster på uppspelningsreglaget.

4. Ange tidpunkt att spela upp inspelningsfilerna från. Du kan visa förhandsgranskningsbilden i tidslinjefältet för att söka tidpunkt att spela upp från.

5. Klicka på för att kontrollera alla uppspelningsfönstren för uppspelning av inspelningsfilerna. När den här funktionen är aktiverad gäller uppspelningsalternativen (play, pause, stop, previous/next frame, previous/next file, speed adjustment) (spela upp, pausa, stoppa, föregående/nästa bildruta, föregående/nästa fil, hastighetsjustering) för alla uppspelningsfönstren.

Lanseringsdatum: 2014-08-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 38% procent.