QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag Qmanager för att hantera en QNAP-NAS?

Qmanager är en mobilapp som du kan använda för att övervaka och hantera din QNAP-NAS när som helst var du än befinner dig.

 

 

Starta Qmanager

 1. Kontrollera att QTS 4.0 (eller en senare version) har installerats på din NAS.
 2. Installera Qmanager på din enhet från Google Play Store.
 3. Qmanager kommer att hitta varje QNAP-NAS på det lokala nätverket automatiskt. Baserat på sökresultaten väljer du en NAS och loggar in med ditt användarnamn och lösenord (Qmanager kan endast användas av administratörer).
  Om du har ändrat NAS-enhetens administrationsport (standardinställning: 8080) anger du det nya portnumret.
Fält Beskrivning
Nick name
(smeknamn)
Ange ett namn för anslutningen.
Host/IP
(värd/IP-adress)

Ange värdnamnet eller NAS-enhetens IP-adress. Innan du ansluter till NAS-enheten från internet kontrollerar du att den är korrekt konfigurerad för fjärråtkomst.
Användbara referenser:

User Name
(användarnamn)
Ange ditt användarnamn.
Password (lösenord) Ange ditt lösenord.
Remember Password
(kom ihåg lösenord)
Välj det här alternativet för att låta Qmanager komma ihåg ditt lösenord.
SSL Secure Sockets Layer
Om du aktiverar det här alternativet måste du säkerställa att portnumret är korrekt (standardinställning: 443).
Push Notification
(push-meddelanden)
Ta emot systemmeddelanden från NAS-enheten (QTS 4.2 (eller en senare version) krävs). Det här alternativet kommer att visas efter genomförd inloggning första gången.
Port Portnumret för Web File Manager-tjänsten (standardinställning: 8080)

Resource Monitor

 1. Du kan kontrollera systeminformation för NAS-enheten i Resource Monitor, inklusive processoranvändning, minnesanvändning, diskanvändning, bandbredd, processer och användare som är online.
     
 2. Där kan du se detaljerad information om användare som är online, och även blockera oönskade IP-adresser för att skydda din NAS.
 

Privileges Settings (privilegieinställningar)

Du kan hantera åtkomstbehörighet för användare, användargrupper och delade mappar.

 1. Användarbehörigheter:
  • Skapa NAS-användare eller hantera inställningar för arbetsmappen med knappen .
  • Hantera privilegieinställningar för specifika användare.
Fält Beskrivning
Ändra lösenord (upp till 64 tecken).

Redigera kontoprofilen:

 • E-post.
 • Användarbeskrivning.
Redigera användargrupp.
Redigera behörigheter för delade mappar.
Redigera programprivilegier.
Ta bort användare.
 1. Användargruppbehörigheter:
  • Skapa en användargrupp med knappen .
  • Hantera privilegieinställningar för specifika användargrupper.
Fält Beskrivning
Visa gruppdetaljer.
Redigera gruppanvändare.
Redigera behörigheter för delade mappar.
Ta bort användargrupp.
 1. Behörigheter för delade mappar:
  • Skapa delade mappar med knappen .
  • Hantera privilegieinställningar för specifika delade mappar.
Fält Beskrivning
Redigera egenskaper.
Redigera behörigheter för delade mappar.
Uppdatera.
Ta bort delad mapp.

App Center

 1. Visar appar och tjänster för QTS. Härifrån kan du aktivera/inaktivera och installera appar.
 2. Välj ”More Apps” (fler appar) för att visa appar från tredje part som du har installerat på din NAS. Du kan även aktivera/inaktivera dem.
 

System Logs (systemloggar)

 1. I anslutningsloggarna visas information om HTTP-, FTP-, Telnet-, SSH-, AFP-, NFS-, SMB- och iSCSI-anslutningar.
 2. I händelseloggarna visas varningar, felmeddelanden och övriga meddelanden för din NAS.

Du kan även använda listrutemenyn för att filtrera meddelandena.

 

Backup Station

Övervaka och hantera din NAS säkerhetskopieringsuppgifter.

 1. Visa detaljerad säkerhetskopieringsinformation.
 2. Starta/stoppa schemat för säkerhetskopiering.
 3. Starta/stoppa säkerhetskopieringsuppgifter.
  

Download Station

 1. Du kan använda Download Station för att hantera nedladdningsuppgifterna på din NAS.
Fält Beskrivning
Starta alla nedladdningsuppgifter.
Pausa alla nedladdningsuppgifter.
Total nedladdningshastighet.
Total uppladdningshastighet.
Gå till BT-söksidan.
 1. Du kan hantera dina nedladdningsuppgifter. Med hjälp av den översta flikknappen kan du filtrera nedladdningsuppgifter.
 2. Du kan söka efter BT-uppladdare (seeds) och lägga till dem i nedladdningslistan. Sorteringsknappen i det övre högra hörnet kan användas för att sortera sökresultat enligt namn, storlek, uppladdare (seeds), kategorier och nedladdare/uppladdare (peers).

System Tools (systemverktyg)

 1. Du kan mata ut eller ta bort externa enheter som är anslutna till din NAS på sidan ”Ext. storage” (externa lagringsenheter).
 2. Du kan hantera listan med blockerade IP-adresser för din NAS.
  • Lägg till en blockerad IP-adress manuellt med knappen .
  • Du kan ta bort en blockerad IP-adress genom att klicka på papperskorgen.

 3. På systemsidan kan du fjärrstyra din NAS.
Fält Beskrivning
Find My NAS (hitta min NAS) Få din NAS att identifiera sig själv genom ljudavkänning.
Sleep (strömsparläge) Försätt din NAS i strömsparläge.
Restart (starta om) Starta om din NAS.
Shut down (stäng av) Stäng av din NAS.

Hur använder jag Wake on LAN (WOL, fjärrstart)?

Du kan visa fjärrstartsfunktionen i Qmanager genom att klicka på ”>” bredvid NAS-anslutningen eller genom att gå till sidan ”Server Settings” (serverinställningar). Det här alternativet kommer att visas efter genomförd inloggning första gången.

För att kunna använda fjärrstartsfunktionen måste Qmanager och mål-NAS-enheten vara anslutna till samma LAN.

Push-meddelanden

Med push-tjänsten kan du ta emot aviseringsmeddelanden på Qmanager om en varnings- eller felhändelse inträffar så att du snabbt kan få förstahandsinformation från din NAS och omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att hålla dina data säkra. För mer information läser du följande handledning: "Hur använder jag push-tjänsten?".

Hur du använder tvåstegsverifiering för att logga in till NAS-enheten med Qmanager

• OBS!

 • Qmanagers iOS-version måste vara 1.8.0 eller senare.
 • Qmanagers Android-version måste vara 2.1.0 eller senare.

 

För mer information om hur du aktiverar tvåstegsverifiering går du till Hur du förbättrar kontosäkerheten med tvåstegsverifiering.

 1. Efter att du aktiverat tvåstegsverifiering på din NAS installerar du Google Authenticator på din mobila enhet och konfigurerar appen.
 2. Anslut till NAS-enheten med Qmanager.
 3. Efter att anslutningen till NAS-enheten upprättats inleder NAS-enheten tvåstegsverifieringsprocessen.
  • Verifiera på annat sätt: Om din mobila enhet med Google Authenticator inte är tillgänglig kan du använda den alternativa verifieringsmetod som du valt.
  • Hämta säkerhetskod: (Gäller för enhet med Google Authenticator installerad.) Välj det här alternativet för att öppna Google Authenticator. Långklicka och tryck på ”” för att kopiera säkerhetskoden.


   OBS! Systemtiden för din mobila enhet och NAS-enheten måste synkroniseras. Vi rekommenderar att du använder den tid som uppges via internet.
   OBS! Om inte Google Authenticator installerats på din enhet väljer du ”Get security code” (hämta säkerhetskod) för att öppna en guide för installation av appen.
 4. Gå tillbaka till Qmanager, ange säkerhetskoden och välj ”Login” (logga in).
Lanseringsdatum: 2015-10-05
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 59% procent.